Toppskarv Gulosus aristotelis (Linné 1761)

 

Förekomst

 

Toppskarven räknas officiellt inte till de fågelarter som anses påträffade i Västmanland. Se dock nedan.

 

Kommentar

 

Ett rapporterat fynd vid Väringen i Näsby den 30 augusti 1981 (FiV 13:27-29) respektive ett fynd vid Runnskär i Köping den 17 oktober 1994, har båda underkänts för publicering (VF 41:403; VF Suppl. 22:145).

 

Senast uppdaterad 2024-01-23