Tordmule Alca torda Linné 1758

 

Förekomst

 

Tordmulen är påträffad en gång i Västmanland:

 

2003      1 ex. omhändertogs vid Markamossen i Kil 6.2. Fågeln avled senare (FiV 35:118-119; VF Suppl. 44:98).

 

Rasförhållanden

 

Arten är i Sverige i huvudsak företrädd av nominatrasen A. t. torda, vilket ovanstående fynd sannolikt gäller.

 

Senast uppdaterad 2022-04-14