Tordmule Alca torda Linné 1758

 

Förekomst

 

Tordmulen är påträffad tre gånger i Västmanland:

 

2003      1 ex. omhändertogs vid Markamossen i Kil 6.2. Fågeln avled senare (FiV 35:118-119; VF Suppl. 44:98).

2022      1 r. Lilla Blacken vid Garpsten i Rytterne 4-5.11 (FiV 55[2-3]:44).

2022      1 r. Lilla Blacken vid Måsen i Rytterne 14.11 (FiV 55[2-3]:44).

 

Rasförhållanden

 

Arten är i Sverige i huvudsak företrädd av nominatrasen A. t. torda, vilka ovanstående fynd sannolikt gäller.

 

Senast uppdaterad 2024-01-15