Tornuggla Tyto alba (Scopoli 1769)

 

Förekomst

 

Tornugglan räknas officiellt inte till de fågelarter som anses påträffade i Västmanland. Se dock nedan.

 

Kommentar

 

Tage Wahlberg (1993, s. 255) uppger följande: ”Under försommaren 1957 kom jag cyklande på vägen invid Västerfärnebo kyrka i Västmanland, då jag plötsligt blev varse en till synes vit uggla som kom i fladdrig flykt snett mot mig. Ugglan passerar vägen bara tiotalet meter framför cykeln och försvinner in på kyrkogården. Jag blir något häpen, för ugglan ifråga är helt klart en tornuggla.”. Fyndet nämns inte någon annanstans i litteraturen och bör, åtminstone tills vidare, betraktas som osäkert.

 

Senast uppdaterad 2024-01-15