Tretåig mås Rissa tridactyla (Linné 1758)

 

Förekomst

 

Arten är påträffad 23 gånger i Västmanland, varav 19 gånger under perioden 1976-2018. Det har glesnat mellan fynden sedan millennieskiftet. Samtliga fynd 1976-2018:

 

1982      1 ad. Kraftvärmeverket i Västerås-Lundby 26.5 (FiV 22:14, VF 50 [6-7]:43).

1982      5 ex. Gnien i Ramnäs 10.10 (FiV 14:100).

1983      1 ad. + 1 juv. Nyckelgrundet i Arboga 1.1 (FiV 15:88, VF 50 [6-7]:43).

1986      1 ad. Gamla hamnen i Västerås 5.4 (FiV 18:70, VF 46:395).

1986      1 subad. Fläcksjön i Fläckebo 6.4 (FiV 18:70, VF 46:395).

1987      1 ad. Hagaberg i Näsby 1-8.5 (FiV 19:73, VF 48:420; Mats Andersson 1987).

1988      1 ad. Stora Lindessjön i Lindes 23.4 (FiV 20:67, VF 48:401).

1992      1 juv. Sörmogen i Ramsberg 11-13.8 (FiV 24:108, VF Suppl. 19:57).

1993      1 2K tillvaratagen vid Rynningefors i Fellingsbro 18.1 (FiV 25:87, VF Suppl. 21:73, Johnny Tegin 1993).

1993      1 2K Gnien i Ramnäs 23.1 (FiV 25:87, VF Suppl. 21:73).

1993      1 1K Stora Aspen i Västanfors 5.11 (FiV 25:87, VF Suppl. 21:73)

1993      1 1K Kraftvärmeverket i Västerås-Lundby 13.11 (FiV 25:87, VF Suppl. 21:73).

1994      1 juv. Kungsängen i Sala 12.10 (FiV 26:129, VF Suppl. 22:95).

2003      1 ad. str. (V) Dyvikskvarn i Ängsö 4.5 (FiV 35:117; VF Suppl. 42:137).

2006      1 ad. Granfjärden i Ängsö 26.12 (FiV 38:127; VF Suppl. 47:106).

2008      1 2K str. (Ö) Galten vid Klovstenen i Kolbäck 12.4 (FiV 40:82).

2008      1 2K+ str. (V) Kvicksund i Rytterne 1.11 (FiV 40:82).

2014      1 1K str. (S) Hötjärnen i Grängesberg/Ljusnarsberg 26.10 (VF Suppl. 55:119; FiV 47[2-3]:44).

2015      1 ad. + 1 1K str. (V) Norasjön i Nora 12.11 (FiV 47[2-3]:44; VF Suppl. 56:109).

 

 

 

Historik

 

Före 1976 gjordes fyra fynd:

 

-1864     ”En dylik (yngre?) fogel skall vara funnen å isen, på Lindesjön [Lindes]” (Carl Gustaf Lövenhjelm 1864, s. 393).

1955      ”Den 11.6.1955 tillvaratog Birger Israelsson i Sikfors ett sjukt eller skadat ex. på Stora Sirsjön i Hällefors sn i Västmanland. Fågeln avled efter en stund och inlämnades till oss för montering. Konservator Tore Hansson & Co, Örebro” (Tore Hansson 1956).

1965      1 ex. Norsa i Munktorp 13.9 (Arne Eklöw 1970).

1975      1 ex. Hällefors 3-5.3 (Mats Trillkott, opubl.).

 

Kommentar

 

Ett rapporterat fynd av 1 ad. vid Västeråsfjärden i Västerås den 20 april 1998, har underkänts för publicering (FiV 30[2]:56).

 

Senast uppdaterad 2019-07-20