Tundrasädgås Anser serrirostris (Gould 1852)

 

Förekomst

 

Rasförhållanden

 

Tundrasädgåsen har rapporterats vid sammanlagt 285 tillfällen 1996-2021, merparten på våren. Dessförinnan finns inga kända fynd. Särskilt anmärkningsvärda fynd (minst 50 ex.):

 

2012      54 r. Hällsjön i Fläckebo/Haraker 11.4 (FiV 44[2-3]:20).

2016      50 r. Frövisjön i Skultuna 24.3 (FiV 48[2-3]:28).

2019      64 r. Västerby i Västerfärnebo 10.4 (FiV 51[2-3]:22).

2020      Upp till 50 r. Frövisjön i Skultuna  9-13.10 (FiV 52[2-3]32).

2021      100 r. Malmön i Köping 6.3 (Västmanlands rapportkommitté).

2021      85 r. Ålsvarta i Västerfärnebo 19.11 (Västmanlands rapportkommitté).

 

 

Rasförhållanden

 

Arten är företrädd av rasen A. s. rossicus Buturlin 1933.

 

Senast uppdaterad 2022-04-12