Tundrasädgås Anser serrirostris (Gould 1852)

 

Förekomst

 

Tundrasädgåsen är en sparsam genomflyttare vår och höst och har rapporterats vid sammanlagt 415 tillfällen, varav samtliga utom ett under perioden 2000-2023. Merparten av fynden har gjorts på våren. Särskilt anmärkningsvärda fynd (minst 50 ex.):

 

2012      54 r. Hällsjön i Fläckebo/Haraker 11.4 (FiV 44[2-3]:20).

2016      50 r. Frövisjön i Skultuna 24.3 (FiV 48[2-3]:28).

2019      64 r. Västerby i Västerfärnebo 10.4 (FiV 51[2-3]:22).

2020      Upp till 50 r. Frövisjön  9-13.10 (FiV 52[2-3]32).

2021      100 r. Malmön i Köping 6.3 (FiV 54[2]:30).

2021      85 r. Ålsvarta i Västerfärnebo 19.11 (FiV 54[2]:30).

2022      85 r. Brunnsby i Romfartuna 25.3 (Västmanlands rapportkommitté).

2022      90 r. Sörsalbo i Västerfärnebo 29.3 (Västmanlands rapportkommitté).

2023      Gussjöbäck i Fläckebo 17-23.10, som mest 130 r. 17.10 (Västmanlands rapportkommitté).

 

Antal tundrasädgäss årligen 2000-2023.

 

Veckovis fördelning av tundrasädgäss 2000-2023.

 

Historik

 

Före år 2000 gjordes ett fynd:

 

1998      1 ex. Sörsalbo i Västerfärnebo 1.3 (FiV 30[2]:18).

 

Rasförhållanden

 

Arten är företrädd av rasen A. s. rossicus Buturlin 1933.

 

Senast uppdaterad 2024-03-13