Tuvsnäppa Calidris melanotos (Vieillot 1819)

 

Förekomst

 

Tuvsnäppan har påträffats tio gånger i Västmanland, varav åtta gånger under perioden 2000-2023. Fyra fynd har gjorts på våren och sex på hösten.

 

2000      1 1K Hötjärnen i Grängesberg/Ljusnarsberg 1-3.10 (Bertil Rahm 2001; FiD 34:69; VF Suppl. 35:81).

2003      1 1K r. Asköviken i Västerås-Barkarö 4-5.10 (FiV 35:112; VF Suppl. 42:128).

2008      1 r. Asköviken vid Rudö i Rytterne 25-28.4 (FiV 40:75; VF Suppl. 49:113).

2009      1 1K r. Hällby i Västerfärnebo 8-15.10 (FiV 41:84; VF Suppl. 50:86).

2009      1 1K r. Asköviken i Dingtuna 30.10-6.11 (FiV 41:84; VF Suppl. 50:86).

2010      1 ad. r. Gorgen vid Hällby i Västerfärnebo 10-11.5 (FiV 42[2-3]:34; VF Suppl. 51:93).

2021      1 r. Norsa i Munktorp 16-17.8 (FiV 54[2]:45; VF Suppl. 62:100).

2022      1 ad. r. Asköviken i Västerås-Barkarö 1.5 (FiV 55[2-3]:59; VF Suppl. 63:139).

 

Historik

 

Två fynd gjordes före år 2000:

 

1996      1 ad. Gnien i Ramnäs 5.8 (FiV 28:144; VF Suppl. 27:134).

1999      1 ad. ♂ Gussjön i Fläckebo 11-12.5 (VF Suppl. 33:99; FiV 31:116).

 

 

Senast uppdaterad 2024-03-16