Vit stork Ciconia ciconia (Linné 1758)

 

Förekomst

 

Arten uppträder sällsynt i Västmanland, men från och med 1990-talet nästan årligen. Under perioden 1976-2021 har 88 fynd gjorts av sammanlagt troligen 91 individer. De i särklass flesta fynden har gjorts under vår och försommar och endast fyra höstfynd är kända, varav två måste betecknas som exceptionellt sena:

 

1986      1 ex. Bäcketorp i Nora 11.9 (FiV 18:60; VF 46:380).

1997      1 str. (S) Västerås 18.8 (FiV 29:120; VF, Suppl. 30:98).

2010      1 ex. Hagaberg, Skerike, i Västerås 6.12 (FiV 42[2-3]:27-28).

2014      1 str. (S) Stora Skären i Björskog 7.9 (FiV 46[2-3]:33).

2015      1 r. Lånsta i Kila 1.11 (FiV 47[2-3]:34).

 

Oftast rör fynden ensamma individer; parvis uppträdande fåglar har noterats vid tre tillfällen. Såväl ringmärkta som omärkta fåglar har rapporterats, men uppgift om detta föreligger endast i undantagsfall, varför det är omöjligt att få en uppfattning om frekvensen av respektive kategori.

 

 

 

 

Historik

 

Det första kända fyndet i Västmanland svaras för av greve O. Cronstedt vid Fullerö i Västerås-Barkarö i maj 1925, då en vit stork ”flög i riktning från norr till söder” (WLT 1925-05-16; V.N.F. 1925-09-11, § 11; Matts Floderus 1925; Bertil Walldén 1955, s. 235). I WLT står också att läsa, att ”Så vitt bekant är har denna fågel icke tidigare iakttagits i våra trakter”. Nästa fynd gjordes vid Hörnsjöfors i Västerfärnebo i slutet av maj 1929 (VLT 1929-06-04; V.N.F. 1930-01-25, § 9). Det tredje fyndet rapporterades från ”närheten av Tillberga” den 10 juni 1930 (VLT 1930-06-13; V.N.F. 1931-01-24, § 10). Bertil Walldéns (1955, s. 235) uppgift om en vit stork vid Tillberga året efter, dvs. 1931, är troligen en felskrivning och avser nyssnämnda fynd. Landskapets fjärde fynd var samtidigt det första i Bergslagen, då en fågel sågs vid Baggå i Skinnskatteberg i maj 1933 (Anonym 1933). Vid Spaden i Hed sågs en stork från mitten till den 25 maj 1942 (Nils Lorichs 1942) medan det dröjde ytterligare tolv år till nästa: ”Under tågresa sågs 1 ex. vid Kolbäck flyga norrut den 7.6.1954” (Rolf Kumlin & Bo Kumlin 1956). Under 1960-talet och t.o.m. 1975 föreligger ytterligare sex fynd:

 

1961      1 ex. Löa i Ramsberg 26.4 (Lisbeth Uhr, in litt.; Jan-Erik Malmstigen 1986).

1966      1 ex. Vasselhyttan i Lindes 22-26.5 (Jan-Erik Malmstigen 1986).

1970      1 ex. Näset i Lindes 3.5 (Anonym 1970; MVOF 1 [3]: 8).

1971      1 ex. Sevalla och Tortuna 10.5 (VLT 1971-05-11).

1974      1 ex. Lagårdssjön i Kolbäck 12.5 (MVOF 7 [2]: 1).

1975      1 ex. Lindesberg i Lindes pr.8 (MVOF 7 [2]: 1; VF 35:314).

 

Rasförhållanden

 

Fynden i Västmanland gäller nominatrasen C. c. ciconia.

Senast uppdaterad 2022-04-04