Vit stork Ciconia ciconia (Linné 1758)

 

Förekomst

 

Arten uppträder rätt sällsynt i Västmanland, men efter millennieskiftet nästan årligen. Under perioden 2000-2022 har 56 fynd gjorts av sammanlagt troligen 59 individer. De i särklass flesta fynden har gjorts under vår och försommar och endast fyra höstfynd är kända under perioden 2000-2023:

 

2010      1 ex. Hagaberg, Skerike, i Västerås 6.12 (FiV 42[2-3]:27-28).

2014      1 str. (S) Stora Skären i Björskog 7.9 (FiV 46[2-3]:33).

2015      1 r. Tå i Romfartuna 31.10 och Lånsta i Kila 1.11 (FiV 47[2-3]:34).

2022      1 r. Ekebyhammar i Fellingsbro 16-17.10 (FiV 55[2-3]:45).

 

Oftast rör fynden ensamma individer, parvis uppträdande fåglar har noterats vid tre tillfällen. Såväl ringmärkta som omärkta fåglar har rapporterats, men uppgift om detta föreligger endast i undantagsfall, varför det är omöjligt att få en uppfattning om frekvensen av respektive kategori.

 

 

Veckovis fördelning av vita storkar 2000-2023.

 

Historik

 

Det första kända fyndet i Västmanland svaras för av greve O. Cronstedt vid Fullerö i Västerås-Barkarö i maj 1925, då en vit stork ”flög i riktning från norr till söder” (WLT 1925-05-16; V.N.F. 1925-09-11, § 11; Matts Floderus 1925; Bertil Walldén 1955, s. 235). I WLT står också att läsa, att ”Så vitt bekant är har denna fågel icke tidigare iakttagits i våra trakter”. Nästa fynd gjordes vid Hörnsjöfors i Västerfärnebo i slutet av maj 1929 (VLT 1929-06-04; V.N.F. 1930-01-25, § 9). Det tredje fyndet rapporterades från ”närheten av Tillberga” den 10 juni 1930 (VLT 1930-06-13; V.N.F. 1931-01-24, § 10). Bertil Walldéns (1955, s. 235) uppgift om en vit stork vid Tillberga året efter, dvs. 1931, är troligen en felskrivning och avser nyssnämnda fynd. Landskapets fjärde fynd var samtidigt det första i Bergslagen, då en fågel sågs vid Baggå i Skinnskatteberg i maj 1933 (Anonym 1933). Vid Spaden i Hed sågs en stork från mitten till den 25 maj 1942 (Nils Lorichs 1942) medan det dröjde ytterligare tolv år till nästa: ”Under tågresa sågs 1 ex. vid Kolbäck flyga norrut den 7.6.1954” (Rolf Kumlin & Bo Kumlin 1956). Under 1960-talet och till och med 1975 föreligger ytterligare sex fynd:

 

1961      1 ex. Löa i Ramsberg 26.4 (Lisbeth Uhr, in litt.; Jan-Erik Malmstigen 1986).

1966      1 ex. Vasselhyttan i Linde 22-26.5 (Jan-Erik Malmstigen 1986).

1970      1 ex. Näset i Lindes 3.5 (Anonym 1970; MVOF 1 [3]: 8).

1971      1 ex. Sevalla och Tortuna 10.5 (VLT 1971-05-11).

1974      1 ex. Lagårdssjön i Kolbäck 12.5 (MVOF 7 [2]: 1).

1975      1 ex. Lindesberg i Linde pr.8 (MVOF 7 [2]: 1; VF 35:314).

 

 

Höstfynd före år 2000:

 

1986      1 ex. Bäcketorp i Nora 11.9 (FiV 18:60; VF 46:380).

 

Rasförhållanden

 

Fynden i Västmanland gäller nominatrasen C. c. ciconia.

Senast uppdaterad 2024-01-17