Vitgumpad buskskvätta Saxicola maurus (Pallas 1773)

 

Förekomst

 

Arten räknas officiellt inte till de fågelarter som anses påträffade i Västmanland. Se dock nedan.

 

Kommentar

 

Ett fynd av en 2K ♂ vid Lilla Tvåtjärnen i Norberg 31 maj – 10 juni 2000 har publicerats (FiV 32:91; VF Suppl. 35:137; FiV 44[2-3]:49), men har efter förnyad granskning lämnats obestämd (VF Suppl. 44:154; VF Suppl. 61:176).

 

Senast uppdaterad 2024-02-01