Vitgumpsnäppa Calidris fuscicollis (Vieillot 1819)

 

Förekomst

 

Vitgumpsnäppan har påträffats vid tre tillfällen i Västmanland, varav två gånger under perioden 2000-2023:

 

2001      1 ad. i sommardräkt Hötjärnen i Grängesberg/Ljusnarsberg 19-20.7 (VF Suppl. 37:134; FiD 35:55).

2007      1 r. Hötjärnen 28-29.6 (FiV 39:73; VF Suppl. 48:88).

 

Historik

 

Ett fynd gjordes före år 2000:

 

1999      1 ex. Hötjärnen i Grängesberg/Ljusnarsberg 29.5-6.6 (Bertil Rahm & Germund Kadin 2000; VF Suppl. 33:148; FiD 33:51; FiV 31:116).

 

Senast uppdaterad 2024-02-02