Vitstrupig vaktel Colinus virginianus (Linné 1758)

 

Förekomst

 

Arten har påträffats en gång:

 

2005      1 ♀ Stigsboda i Berg pr.-18.12 (FiV 44[2-3]:60).

 

Rasförhållanden

 

Det är okänt vilken ras fyndet avser.

 

Kommentar

 

Fyndet anses som icke spontant.

 

Senast uppdaterad 2024-01-23