Vitvingad tärna Chlidonias leucopterus (Temminck 1815)

 

Förekomst

 

Arten har påträffats 15 gånger (17 ex.), varav 11 gånger (12 ex.) under perioden 2000-2022. Nio fynd har gjorts i maj och sex fynd har gjorts sommartid. Fynden år 2000 kan möjligen röra samma individ.

 

2000      1 ad. Asköviken 8.5 (FiV 32:84; VF Suppl. 35:89).

2000      1 ad. Fläcksjön i Fläckebo 8.5 (FiV 32:84; VF Suppl. 35:89).

2004      1 ad. Glåpen i Sura 15-16.5 (FiV 36:137; VF Suppl. 44:98).

2008      1 ad. Asköviken 3-5.6 (FiV 40:83; VF Suppl. 49:128).

2011      1 ad. Asköviken 14.8 (FiV 43[2-3]:41; VF Suppl. 52:115).

2013      1 ad. Asköviken 8-9.5 (FiV 45[2-3]:43; VF Suppl. 54:112).

2014      2 ad. r. Frövisjön i Skultuna 17.5 (FiV 46[2-3]:45; VF Suppl. 55:122).

2015      1 ad. Frövisjön 4.6 (FiV 47[2-3]:45; VF Suppl. 56:112).

2017      1 ad. r. Frövisjön 20.5 (FiV 49[2-3]:47; VF Suppl. 58:123).

2017      1 ad. r. Frövisjön 14.6 (FiV 49[2-3]:47; VF Suppl. 58:123).

2021      1 ad. r. Asköviken 22.5 (FiV 54[2]:49; VF Suppl. 62:115).

 

Historik

 

Fyra fynd (5 ex.) gjordes före år 2000:

 

1985      1 ad. Nötmyran i Västerfärnebo 22.5 och Fläcksjön i Fläckebo 23-27.5 (FiV 17:70; VF 46:321).

1996      1 ad. Sällingsjön och Sörbysjön i Fellingsbro 11.5 (FiV 28:150; VF Suppl. 27:140; Mattias Rudenvall 1996b).

1996      1 ad. Fläcksjön och Gussjön i Fläckebo 29.6-18.7 (FiV 28:150; VF Suppl. 27:140).

1998      2 ad. Fläcksjön i Fläckebo 18.6 (VF Suppl. 33:108; FiV 31:125; VF Suppl. 35:89).

 

 

Senast uppdaterad 2023-07-17