Ägretthäger Ardea alba Linné 1758

 

Förekomst

 

Ägretthägern har påträffats 106 gånger i Västmanland, varav 105 gånger (trol. 116 ex.) under perioden 1976-2020. De senaste tio åren har den setts årligen och i ökande antal, från att dessförinnan ha varit en sällsynt besökare i landskapet.

 

 

 

 

 

Historik

 

Före 1976 är ett fynd känt, nämligen av en adult hona som sköts vid Västerås i november 1856: ”…men säkrare är att ett exemplar af denna hägerart blef skjutet vid Westerås i November 1856 af H:r Mr. Johansson, och inlemnadt till Mus. i Stockholm” (Sven Nilsson 1858, II, s. 183); ”Hona, gammal, november 1856, Vesterås, Dr. Johansson.” (C. J. Sundevall & J. G. H. Kinberg 1856-86, s. 667).

 

Rasförhållanden

 

Fynden gäller sannolikt nominatrasen A. a. alba.

 

Senast uppdaterad 2021-02-05