Alförrädare Polysticta stelleri (Pallas 1769)

 

Förekomst

 

Alförrädaren räknas officiellt inte till de fågelarter som anses påträffade i Västmanland. Se dock nedan.

 

Kommentar

 

Ett rapporterat fynd av en 1K ♂ vid Prästryggen, Väringen, i Näsby den 3 november 1997, har underkänts för publicering (FiV 29:162).

 

Senast uppdaterad 2021-01-22