Brednäbbad simsnäppa Phalaropus fulicarius (Linné 1758)

 

Förekomst

 

Arten har påträffats två gånger i Västmanland:

 

1992      1 ex. Asköviken vid Rudö i Rytterne 11.5 (FiV 24:107; VF Suppl. 19:92; Pontus Lindberg 1993).

2020      1 ad. ♂ r. Nyckelgrundsstenen, Hjälmaren, i Arboga 16-20.7 (FiV 52[2-3]:48; VF Suppl. 61:107).

 

Kommentar

 

En opublicerad och i övrigt obekräftad uppgift föreligger: ”Meddelade målaremästare E. Westerlund om iaktagelser av den brednäbbade simsnäppan vid Tidö…” (V.N.F. 1956-02-01, § 3).

 

Senast uppdaterad 2022-04-14