Dvärgkanadagås Branta hutchinsii (Richardson 1832)

 

Förekomst

 

Fyra fynd har gjorts i Västmanland:

 

1986      1 ex. Lisjöviken i Sura 24.8 (FiV 23:111).

1995      1 ex. Hötjärn i Grängesberg/Ljusnarsberg 8.10 (FiD 29:56).

1998      1 ex. Bocksjön i Tillberga/Tortuna, 29.3 och 21.4 (FiV 32:60).

2002      1 ex. Hötjärn i Grängesberg/Ljusnarsberg 10.8 (FiV 35:93).

 

Rasförhållanden

 

Det är oklart vilken eller vilka raser som fynden gäller, men troligast nominatrasen B. h. hutchinsii eller B. h. minima Ridgeway 1885.

 

Kommentar

 

Fynden bör anses som icke spontana.

 

Inget av fynden ovan har granskats av SOF:s raritetskommitté.

 

Följande fynd har rapporterats men inte beskrivits på föreskrivet sätt och därför underkänts för publicering:

 

1998      1 ex. Bocksjön i Tillberga/Tortuna 26.3-10.4 (FiV 32:99). Observera dock att ett annat fynd vid samma tid på samma lokal har publicerats!

2000      1 ex. Hällsjön i Fläckebo/Haraker 11.11 (FiV 34:122).

 

Senast uppdaterad 2021-03-21