Pungmes Remiz pendulinus (Linné 1758)

 

Förekomst

 

De första fynden av pungmes någonsin i Västmanland gjordes år 1989. Den förekom då på tre platser, varav bon byggdes på två av dem:

 

1989      1 ex. Sjömosjön i Fellingsbro 13-27.5 (FiN 13:87; VF 49:423). Med reservation för att fyndet gjordes utanför landskapsgränsen i Närke!

1989      Asköbäcken i Västerås-Barkarö, ofullständigt bo funnet 17.12 (FiV 21:83; VF 49:423).

1989      Holm i Västerås-Barkarö, ofullständigt fjolårsbo funnet 10.3 1990 (FiV 22:117; VF 50[6-7]:56).

 

År 1990 etablerade sig pungmesen på allvar i Västmanland, då sammanlagt 11 bon hittades på fyra lokaler:

 

·         Strömsundet i Västerås-Barkarö (1 bo).

·         Pattbacken i Västerås-Barkarö (2 bon; hona matar 14.6 i ett av dem).

·         Malmön i Köping (3 bon; 5 flygga ungar från ett av dem).

·         Barkaröviken i Kungs Barkarö (5 bon; 5 ägg lagda i ett av dem).

 

Året därpå, 1991, hittades sammanlagt 8 bon på sju lokaler, även dessa i samtliga fall i anslutning till Mälaren i Irsta, Västerås, Västerås-Barkarö, Köping och Kungs Barkarö (FiV 23:109-110).

 

Lika plötsligt som pungmesen dök upp, lika plötsligt var den nästan försvunnen igen och år 1992 gjordes endast två tillfälliga fynd:

 

1992      1 ex. Barkaröviken i Kungs Barkarö 3.4 (Lillebror Hammarström, opubl.).

1992      1 ex. Strömsundet i Västerås-Barkarö 12.4 (FiV 24:120; VF Suppl. 19:74).

 

Den återhämtade sig dock något och bofynd gjordes årligen 1993-97, men därefter har det glesnat påtagligt både mellan bofynden och observationer överhuvudtaget. Åren 2007-08 gjordes inte ett enda fynd och trots att två bofynd gjordes 2010 och ytterligare ett vardera åren 2014 och 2019 får pungmesen nu betraktas som utgången som regelbundet reproducerande fågelart i Västmanland.

 

Lokaler med fynd av pungmes under häckningstid 1976-2020. 

 

Utanför Mälarområdet, inklusive Väringen i Ervalla/Näsby, har en del ströfynd gjorts, inklusive under häckningstid, varav de mest perifera är följande:

 

1994      Bofynd Åsbosjön i Nora januari 1995 (FiV 26:137).

1995      1 ex. Albäcksån i Lindes 21.5 (FiV 27:144).

1997      1 ex. Österhammarssjön i Fellingsbro 15.5 (FiV 29:158).

1998      1 ♂ Färjebron i Fläckebo 28.5 (FiV 30[2]:52).

2000      1 ♂ Lisjöviken i Sura 19.4 (FiV 32:94).

2002      1 ex. Svartån vid Ekeby i Skultuna 30.3 (FiV 34:118).

2002      1 ♂ Gussjön i Fläckebo 9-10.4 (FiV 34:118).

2005      2 ex. Stora Lindessjön i Lindes 1.4 (FiV 37:140).

2012      1 ex. Forsby i Skultuna 14.4 (FiV 44[2-3]:54).

2019      2 ex. samt bobygge Svartån vid Ekeby i Skultuna 14.5-2.6 (FiV 51[2-3]:50; VF Suppl. 60:154).

 

 

Flyttning och övervintring

 

De flesta pungmesarna tycks lämna Västmanland tidigt, redan under högsommaren, och fynd efter juli månad har gjorts endast undantagsvis:

 

1990      1 ex. Kvicksund i Rytterne 18.10 (FiV 22:117).

1993      1 2K+ ♀ Asköbäcken i Västerås-Barkarö 24-27.8 1993 (FiV 25:98).

2000      1 ex. Trådarön i Irsta 1.9 (FiV 32:94).

2004      1 ex. Strömsvik i Kolbäck 5.9 (FiV 36:153).

 

Mediandatum för första observation under perioden 1990-2011 är den 21 april. Fyra av åren har de första pungmesarna setts redan i slutet av mars, som tidigast den 29 mars 1991 vid Barkaröviken i Kungs Barkarö (FiV 23:110).

 

Pungmesen har i Sverige varit föremål för omfattande ringmärkning och verksamheten har givit en stor mängd återfynd och kontroller, några även i Västmanland:

 

·         1 ad. ♂ som ringmärktes vid Cazis, Graubünden, i Schweiz 11.10 1987, kontrollerades vid Gångholmen i Västerås-Barkarö 19.6 1990 (medd. från RC).

·         1 ♀ som ringmärktes vid St. Seurin d’Uzet, Charente-Maritime, i Frankrike 23.12 1989, kontrollerades vid Malmön i Köping 31.5 1991 (medd. från RC).

·         1 ad. ♂ som ringmärktes vid Barkaröviken i Kungs Barkarö 19.5 1990, kontrollerades vid Tåkern i Östergötland 11.7 1992 (RC/Å 1992:136), vid Kvismaren i Närke 10.5 1993 (RC/Å 1998:125) respektive vid Rynningeviken i Närke 23.4 1995 (RC/Å 1995:137).

·         En bounge som märktes vid Malmön i Köping 1990, kontrollerades vid Kvismaren i Närke 26.6 1991 (RC/Å 1991:128).

·         En årsunge som märktes vid Roxen i Östergötland 1.8 1992, kontrollerades som adult ♀ vid Asköviken i Västerås-Barkarö 27.8 1993 (RC/Å 1993:136).

·         Två årsungar som märktes vid Kvismaren i Närke 15.9 1992, kontrollerades båda som bobyggande ♂♂, den ene vid Strömsundet i Västerås-Bar­karö 14.5 1993, den andre vid Hässlö i Västerås 21.5 1993 (RC/Å 1993:137).

·         1 ad. ♂ som märktes vid Trådarön i Irsta 6.5 2002, kontrollerades vid Rynningeviken i Närke 30.3 2003 (RC/Å 2003:169).

 

Rasförhållanden

 

Arten är företrädd av nominatrasen R. p. pendulinus.

Senast uppdaterad 2021-02-05