Skärfläcka Recurvirostra avosetta Linné 1758

 

Förekomst

 

Skärfläckan är påträffad sex gånger i Västmanland, varav fem gånger under perioden 1976-2021:

 

1982      1 ex. Sjöhagen i Västerås 8-13.9 (FiV 14:97; VF 49:405).

1987      1 ex. Fläcksjön i Fläckebo 20.4 (FiV 19:69; VF 47:393).

2002      1 r. Stora Sandskär i Västerås-Barkarö 25.4 (FiV 34:105; VF Suppl. 40:84).

2003      1 r. Norsa i Munktorp 13.5 (FiV 35:109).

2007      1 r. Asköviken vid Rudö i Rytterne 4.7 (FiV 39:71).

 

Historik

 

Före 1976 gjordes ett fynd:

 

1970      1-3 ex. Asköviken i Västerås-Barkarö 24-31.5 (Arne Sjögren 1972).

 

Senast uppdaterad 2022-04-13