Skärsnäppa Calidris maritima (Brünnich 1764)

 

Förekomst

 

Skärsnäppan har påträffats sex gånger i Västmanland, fyra gånger på våren och två gånger på hösten:

 

1977      1 ex. Övre Sundet i Ramsberg 4.5 (FiV 20:80; VF 48:420).

1980      1 r. Gussjön i Fläckebo 19.4 (FiV 12:71; VF 49:405).

1985      1 r. Gussjön 1.5 (FiV 17:67; VF 49:405).

1989      1 r. Vagnshäll i Ervalla/Näsby 11.10 (FiV 21:71; VF 49:405).

2004      1 r. Gimpelstenarna i Ängsö 21.4 (FiV 36:128; VF Suppl. 44:86).

2020      2 r. Nyckelgrundsstenen, Hjälmaren, i Arboga 30.10 (FiV 52[2-3]:48; VF Suppl. 61:103).

 

 

Senast uppdaterad 2022-04-13