Tundrasädgås Anser serrirostris (Gould 1852)

 

Förekomst

 

Rasförhållanden

 

Tundrasädgåsen har rapporterats vid sammanlagt 245 tillfällen 1996-2020, merparten på våren. Dessförinnan finns inga kända fynd. Särskilt anmärkningsvärda fynd:

 

2009      Max 25 r. Lindöberget i Munktorp 20-22.3 (FiV 41:61).

2009      28 r. Näsviken, Skedvisjön, i Västra Skedvi 10.4 (FiV 41:61).

2009      41 str. (V) Kvicksund i Rytterne 18.10 (FiV 41:61; VF Suppl. 50:52).

2012      54 r. Hällsjön i Fläckebo/Haraker 11.4 (FiV 44[2-3]:20).

2015      42 r. Hällby i Västerfärnebo 25.4 (FiV 47[2-3]:25).

2016      50 r. Frövisjön i Skultuna 24.3 (FiV 48[2-3]:28).

2016      20 r. Sörsalbo i Västerfärnebo 3.4 (FiV 48[2-3]:28).

2016      Hällby i Västerfärnebo 5-19.4, som mest 28 ex. 18.4 (FiV 48[2-3]:28).

2016      40 r. Fläcksjön i Fläckebo 16.10 (FiV 48[2-3]:28).

2017      Sörsalbo i Västerfärnebo 10-14.4, som mest 27 r. 14.4 (FiV 49[2-3]:25).

2017      28 r. Hällby i Västerfärnebo 20.4 (FiV 49[2-3]:25).

2019      40 r. Salbohed i Västerfärnebo 9.3 (FiV 51[2-3]:22).

2019      64 r. Västerby i Västerfärnebo 10.4 (FiV 51[2-3]:22).

2019      35 r. Hedbo i Västerfärnebo 10.4 (FiV 51[2-3]:22).

2020      Upp till 50 r. Frövisjön i Skultuna  9-13.10 (FiV 52[2-3]32).

2020      40 r. Sörsalbo i Västerfärnebo 15.11 (FiV 52[2-3]32).

 

 

Rasförhållanden

 

Arten är företrädd av rasen A. s. rossicus Buturlin 1933.

 

Senast uppdaterad 2021-08-23