Turturduva Streptopelia turtur (Linné 1758)

 

Förekomst

 

Turturduvan är numera en sällsynt och icke årligen uppträdande gäst i Västmanland. Under 1970- och 1980-talen sågs den dock årligen med 1-6 ex. De flesta fynden har gjorts under försommaren men tre höstfynd föreligger också. Oftast ses enstaka individer men fyra gånger har två fåglar setts tillsammans:

 

1986      2 ex. (varav 1 sj.) Knutsberg i Nora 1.6 (FiV 18:71).

1986      2 ex. Hammaren i Västerfärnebo 5.6 (FiV 18:71).

1987      2 ex. Stensjöberget i Rytterne 21.6 (FiV 19:74).

2010      2 ex. Arboga 8.7 (FiV 42[2-3]:41).

 

Det är alltså ovanligt att fåglar ses mer än en dag, något som har hänt vid sammanlagt nio tillfällen under perioden 1976-2021:

 

1978      1 sj. Kvarntorpet i Västerås-Barkarö 12-14.5 (MVOF 10:52).

1979      1 r. Väster Vrenninge i Fläckebo 3-4.6 (FiV 11:79; Berndt Söderlund, opubl.).

1981      1 ex. Stora Gåsvad i Ramnäs 26.6-1.7 (FiV 13:80).

1982      1 ex. Asköbäcken i Västerås-Barkarö 29.5-5.6 (Per Magnusson m.fl., opubl.).

1984      1 r. Morskoga i Ramsberg 31.5-1.6 (FiV 16:91).

1990      1 ex. Bällsta i Odensvi 31.10-2.11 (FiV 22:107).

2008      1 ex. Arboga 24-25.6 (FiV 40:85).

2012      1 ex. Kvalsta i Berg 28-29.5 (FiV 44[2-3]:42).

2017      1 ad. r. Södra Ås i Nora 24-25.5 (FiV 49[2-3]:49).

 

Någon misstanke om häckningsförsök har aldrig förelegat, även om sjungande fåglar har noterats vid sex tillfällen under perioden 1976-2021.

 

 

 

Historik

 

Det första fyndet i Västmanland gjordes redan i november 1838 i Hallstahammar, en 1K : ”…ett som dödades vid Hallsta Bruk i Westmanland d. 12 november 1838 af Hr Hammarsköld.” (Carl Jacob Sundevall 1842). ”Äfven har turturdufvan blifvit skjuten... ...samt vid Hallsta Bruk i Westmanland, på sistnämnda ställe den 12:te Nov. 1838. (Sundev. Vet. Akad. Handl. 1840. sid. 40. Jfr vidare Öfvers. 1851. sid. 184).” (Sven Nilsson 1858, I, s. 568). 1 juv. ♂ ”Hallsta” 12.11 1838, skinnlagd i Naturhistoriska riksmuseets samlingar (Göran Frisk, in litt.). ”1 ex. i Vestmanland, nov 1838, ung;... Av de uppräknade exemplaren voro en del i första drägten, såsom de från Vestmanland...” (Carl Jacob Sundevall 1856-62, s. 171). ”...iakttagits... ...i Västmanland ett exemplar i November 1838...” (August Carlson 1894, s. 192). ”...funnen... ...i Västmanland (ungfågel, 12: XI, 1838)...” (L. A. Jägerskiöld & Gustaf Kolthoff 1911-26, s. 195). ”Västmanland: En ungfågel utan lokaluppgift 12 nov. 1838 (Sundevall).” (Kai Curry-Lindahl 1959-63, s. 2227).

 

Därefter är följande fynd kända till och med 1975:

 

1938      ”Jägmästare Edvard Rådberg meddelar, att han den 28 juni vid Älvestorp i Örebro län [Grythyttan] skjutit en turturduva. ’Det var en gammal hona, som tydligen ej gått till häckning för året, enär hon saknade ruvfläckar. Vid tillfället gick hon och betade av spetsarna av ett kort ogräs på en gårdsplan’.” (Anonym 1938). Värmland [sic!]... ...vid Älvestorp nedlades en hona 28 juni 1938 (E. Rådberg 1938)...” (Kai Curry-Lindahl 1959-63, s. 2227).

1972      1 ex. Nedre Flobo i Västanfors ult.6-2.7 (Per Ålind, opubl.).

1974      1 ex. Hästlösa i Sura 15.6 (VF 34:235).

1974      1 ex. Kobergstippen i Arboga 22.6 (VF 34:235).

1975      1 ex. Näs i Fläckebo 15.5 (MVOF 7[2]:5; VF 35:319).

1975      1 ex. Kobergstippen i Arboga 18-19.5 (MVOF 7[2]:5; VF 35:319).

 

Rasförhållanden

 

De västmanländska fynden gäller troligen uteslutande nominatrasen S. t. turtur.

 

Senast uppdaterad 2022-04-24