Prutgås Branta bernicla (Linné 1758)

 

Förekomst

 

Prutgåsen är en sparsam men årlig genomflyttare vår och höst, mest frekvent under hösten då ibland höga antal på sträck kan noteras. Det stora flertalet observationer gäller sträckande fåglar och ganska sällan förekommer den rastande och då i regel enstaka fåglar eller små grupper.

 

 

 

Historik

 

Enligt Carl Rudolf Sundström (1868, s. 23) förekom prutgåsen”...sparsamt under flyttningen.” i Örebro län. Men den enda kända fynduppgiften från 1800-talet är denna:

 

1866      ”Museiexemplar:... ...Hane, Fellingsbro 24/9 1866.” (Sven G:son Blomqvist & Erik Rosenberg 1921). ”Prutgås, Fellingsbro 1866.” (ur brev den 2 april 1922 från lektor J. E. Ljungqvist, Örebro, till lektor O. M. Floderus).

 

Från början av 1900-talet föreligger några sporadiska uppgifter:

 

1903           1 ex. Lindessjön i Linde 22.10, skinnlagd i Naturhistoriska riksmuseets samlingar (Göran Frisk, in litt.).

1915           ”Wästerås: 3 ex 1915 enl G. Nilsson” (lektor O. M. Floderus kartotek, förvarat i Västerås stadsarkiv).

1923           ”Svedvi 23/10 1923 Skjuten av Ericksson enl. G. Nilsson” (lektor O. M. Floderus kartotek, förvarat i Västerås stadsarkiv).

1920-tal     ”Ungfåglar av prutgäss iakttages på senhösten, en gång har jag sett den på våren.” (ur odaterat brev, sannolikt dock 1920-talet, från konservator Edvard Råberg, Köping, till lektor O. M. Floderus, Västerås).

 

Därefter dröjde nästa fynd till 1950- respektive 1960-talen med ett fynd vardera decennium:

 

1958      1 ex. Gnien i Ramnäs 15.4 (Harald Eriksson, opubl.).

1963      75 ex. Gnien 10.11 (Lars Lindell 1973e).

 

Från och med 1970-talet började iakttagelser rapporteras mer frekvent och följande fynd är kända före 1976:

 

1972      12 str. Spaden i Hed 29.4 (Per-Åke Persson 1972; Lars Lindell 1974c; Lars Lindell 1973e).

1974      5 ex. Gnien i Ramnäs 23.5 (Sören Larsson, opubl.).

1975      8+90 str. Fläcksjön i Fläckebo 4.10 (Lars Lindell 1976d; Lennart Risberg 1977).

1975      9 r. Gussjön i Fläckebo 4.10 (Lars Lindell 1976d; Lennart Risberg 1977).

1975      1 str. Gnien 4.10 (Lars Lindell 1976d; Lennart Risberg 1977).

1975      1 juv. Väringen i Näsby 16.10 (Lars Lindell 1976d; Lennart Risberg 1977).

 

 

 

Höga (minst 500 ex.) dagssummor på hösten före år 2000:

 

1987      500 (350+110+40) str. Gnien i Ramnäs 25.10 (FiV 19:61).

1991      1 200 (600+600) str. Södra Landsberget i Västervåla 29.9 (FiV 23:89).

1992      570 (270+300) str. Ramnäs 28.9 (FiV 24:89).

 

Större (minst 50 ex.) sträckande flockar på våren före år 2000:

 

1983      60 str. Solbacken i Kärrbo 29.5 (FiV 15:79)

1984      50 str. (NO) Steneborg i Västerås-Barkarö 3.6 (FiV 16:78).

 

Större (minst 5 ex.) grupper med rastande prutgäss före år 2000:

 

1982      20 r. Hedkärra i Västanfors 20.10 (FiV 14:92).

1987      15 r. Finnåkerssjön i Fellingsbro 30.10 (FiV 19:61).

1989      20 r. Agen (Saxhyttan) i Grythyttan 15.3 (FiV 21:59).

1998      1-10 r. Barkaröviken i Kungs Barkarö/Köping 2-19.10 (FiV 30:22).

 

Ett (1) vinterfynd rapporterades före år 2000:

 

1978         25 ex. (sträckande eller rastande, ej uppgivet) Nyckelby i Fellingsbro 9.12 (Jan Wilhelmsson gm Jan-Erik Malmstigen, opubl.).

 

Flyttning och övervintring

 

Höststräcket passerar från början av september till slutet av oktober med kulmen i slutet av september eller början av oktober. Omfattningen varierar dock stort från vissa höstar då inte en enda prutgås siktas till vissa höstdagar med omfattande sträck. De högsta (minst 500 ex.) dagssummorna under perioden 2000-2023 är följande:

 

2006      1 480 str. Snickarberget i Sura 29.9 (FiV 38:92).

2016      860 str. (V) Ramnäs 14.10 (FiV 48[2-3]:29).

2017      520 str. (S) Stora Jungfrun, Blacken, i Rytterne 21.9 (FiV 49[2-3]:26).

 

Höststräcket har oftast en sydvästlig riktning och merparten passerar över Skogslåglandet. Inte sällan kulminerar sträcket under eftermiddagen och vid några få tillfällen har nattsträckande flockar rapporterats.

 

En flock om 80 prutgäss som sträckte genom Dalarna och Västmanland på eftermiddagen den 2 oktober 2005. Flyghastigheten kan beräknas till 41-47 km/h (FiV 37:96). Vid tidpunkten för passagen rådde svaga växlande vindar till svag motvind.

 

 

Veckovis fördelning av fynd under perioden 2000-2023.

 

Inga större (minst 50 ex.) sträckande flockar på våren under perioden 2000-2023 har rapporterats.

 

Rastande prutgäss noteras mycket oregelbundet, men enstaka eller små grupper kan å andra sidan ibland rasta under flera dagar. Större (minst 5 ex.) grupper med rastande prutgäss 2000-2023:

 

2001      50 r. Fläcksjön i Fläckebo 6.10 (FiV 33:61).

2007      52 r. Nedre Vättern i Skinnskatteberg 30.9 (FiV 39:47).

2008      21 r. Kungsudden i Kungs Barkarö 9.10 (FiV 40:46).

2009      5 r. Hällby i Västerfärnebo 1.11 (FiV 41:63).

2016      13 r. Östersjön och Västsura i Sura 23-24.10 (FiV 48[2-3]:29).

 

Sommarfynd (juli-augusti) saknas helt och vinterfynd är mycket ovanligt. Följande vinterfynd är kända under perioden 2000-2023:

 

2000/01    1 1K r. Sjömosjön i Fellingsbro 21.12-9.1 (FiV 32:60; FiV 33:61).

2009         1 1K r. Västerfärnebo 1.12 (FiV 41:63).

 

Rasförhållanden

 

Arten är i Västmanland företrädd av nominatrasen B. b. bernicla. Övriga i Sverige sällsynt påträffade raser, B. b. nigricans (Lawrence 1846) respektive B. b. hrota (O. F. Müller 1776), har inte uppgivits från Västmanland.

 

Senast uppdaterad 2024-03-13