Smalnäbbad simsnäppa Phalaropus lobatus (Linné 1758)

 

Förekomst

 

Arten är en sparsam men regelbunden genomflyttare, främst på försommaren. Vissa vårar kan den uppträda relativt talrikt som rastande medan den kan saknas helt andra vårar. En vikande tendens kan dock märkas efter millennieskiftet. Retursträcket i juli-september noteras mer oregelbundet. Oftast ses små sällskap men undantagsvis har större (minst 10 ex.) ansamlingar noterats under perioden 2000-2023:

 

2006      14 r. Sjömosjön vid Nederby i Fellingsbro 1.6 (FiV 38:125).

 

 

Veckovis fördelning av smalnäbbade simsnäppor under perioden 2000-2023.

 

Historik

 

Det första kända fyndet i Västmanland gjordes 1935 vid Hallaren i Möklinta/Sala: ”En smalnäbbad simsnäppa, Lobipes lobatus, sågs simmande bland näckrosbladen i sjön Hallaren i Sala södra kronopark den 22 aug. Den var alldeles orädd och kom på endast några meters avstånd från den båt, i vilken meddelaren, direktör Otto Salmonson satt.” (Anonym 1936).

 

Nästa fynd gjordes 1951 i Västerås: ”Den 25.5.1951 iakttog jag 1 ex. vid Hamre, SO Västerås vid Västeråsfjärden. Fågeln höll till på ett översvämmat område och kunde ibland studeras på 2 m håll. Dagen därpå fanns den fortfarande kvar på samma plats.” (Ingvar Granqvist 1956; Kai Curry-Lindahl 1959-63, s. 1021).

                

Därefter gjordes följande tretton fynd till och med 1975:

 

1964      ”Den 8.6 uppehöll sig ett ex. i dammen [Asköviken i Västerås-Barkarö] med andra vadare. H-O.H.” (Ola Björlin m.fl. 1965). ”1 ex. Asköviken 8.6.1964 (Hans-Olof Hellkvist, Holger Johansson)." (VF 25:63).

1965      1 r. Stora Gåslungen i Västervåla 11.8 (Torbjörn Jansson, opubl.).

1968      3 ex. Orrleken i Grängesberg 24.5 (Kjell Bylin 1975, s. 339).

1969      ”Enligt uppgift iakttagen en gång i juli 1969 [Norsa  i Munktorp].” (Arne Eklöw 1970).

1970      1 ♀ Frövisjön i Skultuna 23.5 (VF 31:202).

1971      1 ex. Södra Hörken i Grängesberg 23.5 (Kjell Bylin 1975, s. 339).

1973      5 ex. Orrleken 7.8 (Kjell Bylin 1975, s. 339).

1974      1 ♀ Fläcksjön i Fläckebo 22.5 (VF 34:235).

1974      2 ♀♀ Fläcksjön 3-4.6 (VF 34:235).

1975      4 r. Blacken i Rytterne 25.5 (Håkan Gilledal, opubl.).

1975      1 ex. Västersjön i Sura 25.5 (MVOF 7[2]:4).

1975      2 ex. Gorgen i Västerfärnebo 1.6 (MVOF 7[2]:4).

1975      1 str. Södra Kilbäcken i Ramnäs 9.8 (MVOF 7[2]:4).

 

 

Större (minst 10 ex.) ansamlingar under perioden 1976-1999:

 

1985      11 r. Nötmyran i Västerfärnebo 25.5 (FiV 17:69).

 

Senast uppdaterad 2024-03-18