Större skrikörn Clanga clanga (Pallas 1811)

 

Förekomst

 

Arten har påträffats åtta gånger (5 ex.) i Västmanland, varav fem gånger (2 ex.) under perioden 2000-2023:

 

2008      1 ad. Mista i Köping 18.3 (FiV 40:64; VF Suppl. 49:102).

2010      1 3K ♂ str. (SSO) flera lokaler, bl.a. övernattning vid Näsby i Arboga, 18-19.9 (FiV 42[2-3]:30; VF Suppl. 51:83).

2011      1 4K ♂ str. (SV/V) flera lokaler från Norberg till Hällefors 27-28.8, övernattade i Hjulsjö (FiV 43[2-3]:31; VF Suppl. 52:90). Samma individ, ”Tõnn”, som 2010.

2012      1 5K str. (N) Hjulsjöhöjden i Hällefors 8.5 (FiV 44[2-3]:32; VF Suppl. 53:95). Samma individ, ”Tõnn”, som 2010 och 2011.

2013      1 6K ♂ på flera lokaler 7-8.5 samt 31.5-3.6 (FiV 45[2-3]:32; VF Suppl. 54:86). Samma individ, ”Tõnn”, som vart och ett av åren 2010-2012.

 

 Historik

 

Före år 2000 gjordes tre fynd:

 

1975      1 juv. Gorgen i Västerfärnebo 30-31.8 (MVOF 7:3; VF 35:331).

1982      1 2K Asköviken i Västerås-Barkarö 23.8 (FiV 14:95; VF 42:398).

1994      1 ad. Ervalla 30.7-4.8 (FiV 26:121; VF Suppl. 22:131; Staffan Åkeby 1994; Jan-Erik Malmstigen & Mats Andersson 1995; Daniel Green 1995; Klaus Malling Olsen 1995).

 

Kommentar

 

Tre fynd av obestämda skrikörnar C. pomarina/clanga har gjorts, samtliga före 1976:

 

1950      ”Även vid Wirsbosjön [Ramnäs], Västmanland, uppges en skrikörn (arten obestämd) ha observerats (B. Lagercrantz).” (Kai Curry-Lindahl 1951).

1968      1 ex. Asköviken i Västerås-Barkarö 7.5 (Jens Wahlstedt 1968).

1974      1 ex. Stora Mon i Nora 29.4 (FiV 22:10).

 

Senast uppdaterad 2024-01-31