Jaktfalk Falco rusticolus Linné 1758

 

Förekomst

 

Jaktfalken uppträder sällsynt, ej årligen, i Västmanland. Den har påträffats minst 41 gånger, varav 10 gånger under perioden 2000-2023. Fynden, som nästan uteslutande gäller yngre fåglar, dvs. årsungar eller fjolårsfåglar, har gjorts under två perioder, nämligen mars-april respektive slutet av augusti till början av november. Förteckning över fynd under perioden 2000-2023:

 

2000      1 2K Asköviken i Västerås-Barkarö 17.4 (FiV 32:71; VF, Suppl. 35:77).

2000      1 1K Hörksbyn i Grängesberg 5.11 (FiV 32:71; FiD 34:64; VF, Suppl. 35:77).

2000      1 juv. Gnien och Storängen i Ramnäs 9.11 (FiV 32:71; VF, Suppl. 35:77).

2002      1 2K Stora Aspen i Västanfors 11.3 (FiV 35:106; VF Suppl. 40:123).

2003      1 1K Asköviken i Västerås-Barkarö 14.9 (FiV 35:106; VF Suppl. 42:123).

2006      1 1K Rudö i Rytterne 9.10 (FiV 38:113).

2009      1 1K Hällby i Västerfärnebo 22-26.8 (FiV 41:79).

2009      1 1K Rallsta i Berg 18.9 (FiV 41:79).

2016      1 2K Långsjö i Karbenning 22.4 (FiV 48[2-3]:40; VF Suppl. 57:105).

2020      1 2K str. (NO) Hässlö i Västerås 22.3 (FiV 52[2-3]:62; VF Suppl. 61:146).

 

 

 

Historik

 

Jaktfalken nämns redan av Johan Fischerström (1785): ”Jagtfalken (F. gentilis), som våre förfäder så högt värderade, och icke sällan träffas åt Västmanlands sidan”. Carl Richard Roselli (1860) citerade Fischerström så här; ”Jagt-Falken (F. gentilis), som wåra förfäder så högt värderade, och icke sällan träffas åt Westmanlandssidan.”.

 

Carl Rudolf Sundström (1868, s. 15) anförde från Örebro län, att arten ”ses någon gång om vintern”. Matts Floderus (1925) nämner; ”Ex. skjutna i Noratrakten 1869 och 1904”, möjligen härrör uppgiften från följande källa: ”Från föreningens ombud, fr. S. Asplund, Nora, hade inkommit en förteckning på fåglar från Noratrakten i Nora kom. mellanskolas muséum, varibland jaktfalk m.fl. (Bil. C)” (V.N.F. 1924-09-20, § 4). Denna förteckning har emellertid inte kunnat återfinnas. Något år på 1920- eller 1930-talet ”sköts en gammal hona, vid mitten av april, på Ängsön i Mälaren 5) [”5) A. Linder.”]” (Paul Rosenius 1927-39, s. 250).

 

Därefter är fem fynd kända före 1976, tre i mars och två i oktober. Det tidigaste var en juvenil hona, som slogs ihjäl vid Sunnanfors i Skinnskatteberg den 10 mars 1938 (Lars Broberg 1954). Fågeln, som monterades åt Dr. Nils Nilsson, Fagersta, var en så kallad grönlandsfalk, tidigare uppfattad som en separat ras av jaktfalk. Den kan därför antas härröra från Grönland eller långt österifrån (SOF 1990, s. 100). I Naturhistoriska riksmuseets samlingar förvaras en adult hona från Skinnskatteberg 1938, vecka 10, dag 7 (Göran Frisk, in litt.), men trots att åldersangivelsen skiljer sig åt håller jag det för troligt att det rör sig om samma individ. Förteckning över kända fynd 1930-1999:

 

1938      1 juv. ♀ Sunnanfors i Skinnskatteberg 10.3 (Lars Broberg 1954). 1 ad. ♀ Skinnskatteberg 1938 (vecka 10, dag 7) förvaras monterad i Naturhistoriska riksmuseet (Göran Frisk, in litt.).

1970      1 ex. Surahammar i Sura 24.3 (Lars Lindell 1973e).

1971      1 ex. i trakten av Nora oktober (Lennart Eriksson 1971).

1971      1 ex. Asköviken i Västerås-Barkarö 9.10 (Lars Lindell 1972e; Lars Lindell 1972).

1975      1 ex. Asköviken 15.3 (MVOF 7[2]:3; VF 35:316).

1977      1 ex. Hammarby i Nora 31.12 (MVOF 9:44; VF 37:347).

1981      1 ex. Forkesta i Dingtuna 10-11.12 (FiV 13:77; VF 41:375).

1982      1 juv. Asköviken i Västerås-Barkarö 21.10 (FiV 14:96; VF 42:309).

1984      1 juv./subad. Boda i Dingtuna, 11.4 (FiV 16:84; VF 44:401).

1985      1 juv. Hässlö i Västerås 6.4 (FiV 17:63; VF 45:391).

1985      1 juv. Sörgärsbo i Västerfärnebo 22.12 (FiV 17:63; VF 45:391).

1986      1 ex. Braxnäs i Ramsberg februari (FiV 18:66; VF 46:390).

1986      1 2K Boda i Dingtuna 11.4 (FiV 18:66; VF 46:390).

1987      1 ex. Barkaröviken i Kungs Barkarö 1.5 (FiV 19:68; VF 47:391).

1988      1 ad. Finnbo i Västerfärnebo 22.4 (FiV 20:60; VF 48:394).

1989      1 ex. Ramnäs k:a 19.2 (FiV 21:68; VF 49:403).

1991      1 juv. Asköviken i Västerås-Barkarö 8.9 (FiV 23:92; VF 51[7-8]:36).

1991      1 juv. Asköviken i Västerås-Barkarö 23.10 (FiV 23:92; VF 51[7-8]:36).

1992      1 juv. Nora 27.10 (FiV 24:96; VF Suppl. 19:52).

1992      1 ad. Kronhagen i Hällefors 26.12 (FiV 24:96; VF Suppl. 19:52).

1992      1 ex. Hundudden i Hällefors 30.12 (FiV 24:96; VF Suppl. 19:52).

1994      1 2K Backgården i Västanfors 8.4 (FiV 26:122; VF Suppl. 22:88).

1995      1 juv. Löt i Rytterne 13.10 (FiV 27:122; VF Suppl. 25:87).

1996      1 ex., trol. 1K, str. Backgården i Västanfors 12.10 (FiV 28:140; VF Suppl. 27:88).

1996      1 str. Bännbäck i Möklinta 7.11 (FiV 28:137; VF Suppl. 27:88).

1997      1 2K Asköviken i Västerås-Barkarö 8.5 (FiV 29:137; VF Suppl. 30:106).

1997      1 1K Nordanö i Ramnäs 3.11 (FiV 29:137; VF Suppl. 30:106).

1998      1 juv. Gnien i Ramnäs 13.10 (FiV 30[2]:30; VF, Suppl. 32 93).

 

 

Kommentar

 

Följande rapporterade fynd har underkänts för publicering:

 

1997      1 ex. Skinnskatteberg 19.10 (FiV 32:99).

2001      1 1K Holmbo i Kumla 23.9 (FiV 34:122).

2001      1 1K Vasaparken i Västerås 6.10 (FiV 35:132).

 

Senast uppdaterad 2024-01-18