Västmanlands fåglar

 

En översikt över deras utbredning, numerär och flyttning, förr och nu

 

En levande publikation på webben, ständigt utvecklad och aktualiserad,

 

utgiven av

 

Thomas Pettersson (thomas.pettersson (at) bredband.net)

 

Summary in English: Birds of Västmanland 2021 (pdf, 610 kB)

 

 

Samtliga artmonografier är publicerade.

 

Förord

 

Innehåll

 

Artlista

 

Senaste uppdateringar: gravand, rostand, mandarinand, årta, skedand, snatterand, bläsand, amerikansk bläsand, gräsand, svartand, stjärtand, kricka, amerikansk kricka, rödhuvad dykand, brunand, vitögd dykand, ringand, vigg, bergand, mindre bergand, alförrädare, ejder, vitnackad svärta, svärta, sjöorre, amerikansk sjöorre, alfågel, buffelhuvud, knipa, salskrake, storskrake, småskrake, amerikansk kopparand, tornseglare, vattenrall, kornknarr, småfläckig sumphöna, rörhöna, sothöna, smådopping, gråhakedopping, skäggdopping, svarthakedopping, svarthalsad dopping, mongolpipare, smålom, storlom, svart stork, vit stork, storskarv, gråhäger, ägretthäger, bivråk, kungsörn, sparvhök, duvhök, brun kärrhök, blå kärrhök, ängshök, röd glada, brun glada, havsörn, fjällvråk, ormvråk, pärluggla, hökuggla, sparvuggla, dvärguv, hornuggla, jorduggla, fjälluggla, berguv, kattuggla, slaguggla, lappuggla, göktyta, tretåig hackspett, mindre hackspett, större hackspett, spillkråka, gröngöling, gråspett, tornfalk, aftonfalk, stenfalk, lärkfalk, pilgrimsfalk, törnskata, varfågel, sommargylling, nötskrika, skata, nötkråka, kaja, råka, gråkråka, korp, sidensvans, pungmes, trädlärka, sånglärka, backsvala, ladusvala, hussvala, grönsångare, lövsångare, gransångare, lundsångare, trastsångare, sävsångare, rörsångare, kärrsångare, härmsångare, flodsångare, vassångare, gräshoppsångare, svarthätta, trädgårdssångare, ärtsångare, törnsångare, gärdsmyg, stare, svartvit flugsnappare, strömstare, järnsparv, gulärla, sädesärla, större piplärka, ängspiplärka, trädpiplärka, rödstrupig piplärka, skärpiplärka

 

Referenser

 

Senast uppdaterad 2023-02-27

 

Copyright © 2003-2023 Thomas Pettersson

Alla rättigheter reserverade