Västmanlands fåglar

 

En översikt över deras utbredning, numerär och flyttning, förr och nu

 

En levande publikation på webben, ständigt utvecklad och aktualiserad,

 

utgiven av

 

Thomas Pettersson (u.thomas.pettersson (at) gmail.com)

 

Summary in English: Birds of Västmanland 2022 (pdf, 612 kB)

 

 

Förord

 

Innehåll

 

Artlista

 

Senaste uppdateringar: samtliga artmonografier är uppdaterade med avseende på år 2022

 

Referenser

 

Senast uppdaterad 2023-10-24

 

Copyright © 2003-2023 Thomas Pettersson

Alla rättigheter reserverade