Västmanlands fåglar

 

En översikt över deras utbredning, numerär och flyttning, förr och nu

 

En levande publikation på webben, ständigt utvecklad och aktualiserad,

 

utgiven av

 

Thomas Pettersson (thomas.pettersson (at) bredband.net)

 

Summary in English: Birds of Västmanland 2020 (pdf, 610 kB)

 

 

Samtliga artmonografier är publicerade.

 

Förord

 

Innehåll

 

Artlista

 

Senaste uppdateringar: Samtliga artmonografier är nu uppdaterade med avseende på 2020 års uppgifter.

 

Referenser

 

Senast uppdaterad 2021-08-27

 

Copyright © 2003-2021 Thomas Pettersson

Alla rättigheter reserverade