Västmanlands fåglar

 

En översikt över deras utbredning, numerär och flyttning, förr och nu

 

En levande publikation på webben, ständigt utvecklad och aktualiserad,

 

utgiven av

 

Thomas Pettersson (u.thomas.pettersson (at) gmail.com)

 

Summary in English: Birds of Västmanland 2023 (pdf, 612 kB)

 

 

Förord (nu med erkännanden)

 

Innehåll

 

Artlista

 

Senaste uppdateringar: artmonografierna är uppdaterade med avseende på 2023

 

Referenser

 

Senast uppdaterad 2024-07-06

 

Copyright © 2003-2024 Thomas Pettersson

Alla rättigheter reserverade