Västmanlands fåglar

 

En översikt över deras utbredning, numerär och flyttning, förr och nu

 

En levande publikation på webben, ständigt utvecklad och aktualiserad,

 

utgiven av

 

Thomas Pettersson (thomas.pettersson (at) bredband.net)

 

Summary in English: Birds of Västmanland 2014 (pdf, 600 kB)

 

 

Samtliga artmonografier är publicerade. Jag har för avsikt att uppdatera hemsidan regelbundet med omarbetade artmonografier.

 

Förord

 

Innehåll

 

Artlista

 

Senaste uppdateringar: gräsand, stjärtand, amerikansk kricka, svarthalsad dopping, morkulla, kaspisk trut, svart stork, vitryggig hackspett, brandkronad kungsfågel, rosenstare

 

Referenser

 

Senast uppdaterad 2019-12-08

 

Copyright © 2003-2019 Thomas Pettersson

Alla rättigheter reserverade