Västmanlands fåglar

 

En översikt över deras utbredning, numerär och flyttning, förr och nu

 

En levande publikation på webben, ständigt utvecklad och aktualiserad,

 

utgiven av

 

Thomas Pettersson (thomas.pettersson (at) bredband.net)

 

Summary in English: Birds of Västmanland 2014 (pdf, 600 kB)

 

 

Samtliga artmonografier är publicerade. Dessa uppdateras regelbundet och minst en gång per år.

 

Förord

 

Innehåll

 

Artlista

 

Senaste uppdateringar: amerikansk kricka, ringand, svarthalsad dopping, rödspov, dammsnäppa, tretåig mås, grågam, pungmes, brandkronad kungsfågel, gråsparv, pilfink

 

Referenser

 

Senast uppdaterad 2020-11-23

 

Copyright © 2003-2020 Thomas Pettersson

Alla rättigheter reserverade