Västmanlands fåglar

 

En översikt över deras utbredning, numerär och flyttning, förr och nu

 

En levande publikation på webben, ständigt utvecklad och aktualiserad,

 

utgiven av

 

Thomas Pettersson

 

Summary in English: Birds of Västmanland 2014 (pdf, 600 kB)

 

 

Jag har för avsikt att uppdatera hemsidan regelbundet med nya och omarbetade artmonografier. Därvidlag kommer jag att prioritera nationellt rödlistade arter och därefter arter som är upptagna i bilaga 1 till EU:s fågeldirektiv.

 

Förord

 

Innehåll

 

Artlista

 

Senast publicerade artmonografier: röd glada, brun kärrhök, fiskgjuse, stenfalk, trana, ljungpipare, grönbena, silvertärna, fisktärna, hökuggla, sparvuggla, slaguggla

 

Senaste uppdateringar: samtliga publicerade artmonografier är uppdaterade med avseende på 2016

 

Referenser

 

Senast uppdaterad 2017-10-01

 

Copyright © 2003-2017 Thomas Pettersson

Alla rättigheter reserverade