Västmanlands fåglar

 

En översikt över deras utbredning, numerär och flyttning, förr och nu

 

En levande publikation på webben, ständigt utvecklad och aktualiserad,

 

utgiven av

 

Thomas Pettersson (thomas.pettersson (at) bredband.net)

 

Summary in English: Birds of Västmanland 2014 (pdf, 600 kB)

 

 

Jag har för avsikt att uppdatera hemsidan regelbundet med nya och omarbetade artmonografier. Samtliga nationellt rödlistade arter är publicerade liksom alla arter som är upptagna i bilaga 1 till EU:s fågeldirektiv.

 

Förord

 

Innehåll

 

Artlista

 

Senast publicerade artmonografier: sothöna, tofsvipa, skogssnäppa, skrattmås, fiskmås, kattuggla, större hackspett, tornfalk, lärkfalk, nötskrika, skata, kaja, gråkråka

 

Senaste uppdateringar: svart stork, svartkråka, rödstjärt

 

Referenser

 

Senast uppdaterad 2019-03-16

 

Copyright © 2003-2019 Thomas Pettersson

Alla rättigheter reserverade