Litteratur

 

Adenäs, Pelle. 1996. Ringand i Grängesberg. Fåglar i Dalarna 29: 137.

Adenäs, Pelle. 1996b. Taigasångare ringmärktes vid Jan Mattsdammen, Grängesberg. Fåglar i Dalarna 29: 140.

Adenäs, Pelle. 1996c. Ringmärkningen vid Hötjärn 1995. Fåglar i Dalarna 29: 17-18.

Adenäs, Per, Sten-Erik Bohlin, Berndt Larsson, Stig-Åke Svensson, Ulf Svensson & Ulf Wiktander. 1988. Rapport 1987. Fåglar i Dalarna 21: 67-94.

Adenäs, Per, Sten-Erik Bohlin, Lars-Göran Hansson, Berndt Larsson, Stig-Åke Svensson, Ulf Svensson & Ulf Wiktander. 1989. Fågelrapport 1988. Fåglar i Dalarna 22: 51-72.

Adenäs, Per, Sten-Erik Bohlin, Lars-Göran Hansson, Berndt Larsson, Bertil Rahm, Stig-Åke Svenson & Ulf Wiktander. 1990. Rapport 1989. Fåglar i Dalarna 23: 55-77.

Adenäs, Per, Jan Forslund, Lars-Göran Hansson, Yngve Hareland, Berndt Larsson, Bengt Persson & Bertil Rahm. 1991. Fågelrapport, Dalarna 1990. Fåglar i Dalarna 24: 56-86.

Adenäs, Pelle, Jan Forslund, Lars-Göran Hansson, Yngve Hareland, Berndt Larsson, Bengt Persson & Bertil Rahm. 1992. Fågelrapport, Dalarna 1991. Fåglar i Dalarna 25: 48-79.

Adenäs, Pelle, Jan Forslund, Lars-Göran Hansson, Yngve Hareland, Berndt Larsson, Bengt Persson & Bertil Rahm. 1993. Fågelrapport Dalarna 1992. Fåglar i Dalarna 26: 43-87.

Adenäs, Pelle, Joakim Ehrs, Jan Forslund, Lars-Göran Hansson, Yngve Hareland, Bengt Persson & Bertil Rahm. 1994. Fågelrapport Dalarna 1993. Fåglar i Dalarna 27: 47-93.

Adenäs, Pelle, Joakim Ehrs, Jan Forslund, Lars Hansson, Lars-Göran Hansson, Yngve Hareland & Bertil Rahm. 1996. Fågelrapport Dalarna 1995. Fåglar i Dalarna 29: 51-91.

Ahlbom, Björn. 1974. Märkning av kanadagäss i Västmanland. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 5 [1]: 8-10.

Ahlén, Ingemar & Åke Andersson. 1976. Gråspett Picus canus och vitryggig hackspett Dendrocopos leucotos i Sverige 1973. Vår Fågelvärld 35: 21-25.

Ahlén, Ingemar & Sven G. Nilsson. 1982. Samband mellan fågelfauna och biotopareal på öar med naturskog i Mälaren och Hjälmaren. Vår Fågelvärld 41:161-184.

Almkvist, Ola. 1964. Islom. Vår Fågelvärld 23: 81.

Almkvist, Ola. 1964b. Kanadagås. Vår Fågelvärld 23: 83.

Almkvist, Ola. 1970. Storå-rapport. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 1 [3]: 8.

Almkvist, Ola. 1970b. Storå-rapport (27 aug.). Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 1 [4]: 8.

Almkvist, Ola. 1971. Gråtrutar och flygmyror. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 2 [3]: 6.

Andersson, Anders F. 1985. Häckfågelfaunan i norra Västeråsfjärden. Länsstyrelsen i Västmanlands län 1985:6.

Andersson, Anders F. 1985b. Kort om kattugglan (Strix aluco) och hornugglan (Asio otus) i Västerås kommun 1984-85. Informationsblad 10: 74-78. Västerås ornitologiska klubb.

Andersson, Birger & Per Löf. 1960. Observationer av aftonfalk våren 1959. Vår Fågelvärld 19: 162.

Andersson, Erik. 1973. Svansjön. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 4 [2]: 10-12.

Andersson, Gunnar K. A. & Anders Larsson. 1971. Bruna kärrhöken Circus aeruginosus i Sverige år 1969. Vår Fågelvärld 30: 99-105.

Andersson, Ingvar. 1982. Backsvalans förekomst i Närke och Örebro län 1981. Fåglar i Närke 5: 4-19.

Andersson, Ingvar. 1988. Fiskgjusen i Lindesbergs kommun. Pandion 4: 2-7.

Andersson, L. 1982. En vikingagrav i Fellingsbro. Engelbrekt 5 [2]: 2-15.

Andersson, Laila. 2007. Projekt tornfalk Västra Mälardalen. Fåglar i Västmanland 38: 26-30.

Andersson, Laila. 2008. Projekt tornfalk Västra Mälardalen. Fåglar i Västmanland 39: 12-15.

Andersson, Laila. 2010. Projekt tornfalk Västra Mälardalen. Fåglar i Västmanland 41: 30-33.

Andersson, Mats. 1981. Järpe äter vitsippa. Fåglar i Västmanland 12: 78.

Andersson, Mats. 1985. Storspoven i Lindesbergs kn. Pandion 1: 15-19.

Andersson, Mats. 1986. Mindre flugsnapparen, var finns den? (fynd i Lindesbergs kommun). Pandion 2: 28-31.

Andersson, Mats. 1986b. Kindlahöjdsområdet. Skyddsvärd skog i Bergslagen inventerad. Pandion 2: 2-6.

Andersson, Mats. 1986c. Något om stenknäcken och fynd i Lindesbergs kommun 1986. Pandion 2: 67-68.

Andersson, Mats. 1987. Tretåig mås vid Hagaberg, Väringen 1.5.1987. Pandion 3: 44.

Andersson, Mats. 1987b. Fåglar i nordvästra Lindesberg. Pandion 3: 36-43.

Andersson, Mats. 1987c. Smålommens förekomst i Lindesbergs kommun. Pandion 3: 70-75.

Andersson, Mats. 1988. Smålommen i Västmanland. Fåglar i Västmanland 19: 85-93.

Andersson, Mats. 1988b. Tranan i Lindesbergs kommun. Pandion 4: 67-71.

Andersson, Mats. 1988c. Vinterfåglar i Lindesbergs kn. Pandion 4: 8-13.

Andersson, Mats. 1988d. Busksångare vid Albäcksån 31.5 1988. Pandion 4: 52.

Andersson, Mats. 1989. Svarthuvad mås på Sörängarna 31 maj 1989. Pandion 5: 90-91.

Andersson, Mats. 1989b. Inventering av sjöfåglar i Råsvalen 1988. Pandion 5: 15-19.

Andersson, Mats. 1989c. Skrattmåsen i Lindesbergs kn. Pandion 5: 40-46.

Andersson, Mats. 1990a. Svarthakad buskskvätta på Sörängarna 5 juni 1990. Pandion 6: 52.

Andersson, Mats. 1990b. Svarthuvad mås Larus melanocephalus för första gången anträffad i Västmanland. Fåglar i Västmanland 21: 25-26.

Andersson, Mats. 1990c. Morskogasjöns vegetation och fågelliv 1989. Fåglar i Västmanland 21: 11-22.

Andersson, Mats. 1990d. Storlommen i Lindesbergs kn. Pandion 6: 32-37.

Andersson, Mats. 1990e. Morskogasjön. Vegetation och fågelliv. Länsstyrelsen i Örebro län (publ. 1990: 2).

Andersson, Mats. 1990f. Skrattmåsen - revirhävdare och kolonihäckare. Fåglar i Västmanland 21: 47-49.

Andersson, Mats. 1990g. Januariinventeringen 1990. Pandion 6: 2-8.

Andersson, Mats. 1991. Tretåig hackspett - biotopval i västra Västmanland. Pandion 7: 1-9.

Andersson, Mats. 1991b. Skrattmåsen Larus ridibundus i Västmanland. Fåglar i Västmanland 22: 61-74.

Andersson, Mats. 1991c. Liaskogen - en naturresurs vid Väringens strand. Pandion 7: 56-59.

Andersson, Mats. 1992a. Sällsynt gäst vid Näset. Pandion 8 [2]: 15.

Andersson, Mats. 1992b. Ejderns Somateria mollissima uppträdande i Västmanland. Fåglar i Västmanland 23: 31-34.

Andersson, Mats. 1992c. Tretåig hackspett Picoides tridactylus i Västmanland. Fåglar i Västmanland 23: 53-59.

Andersson, Mats. 1993. Något om skrattmåsens minskning. Pandion 9: 56-59.

Andersson, Mats. 1993b. Skrattmås i Stora Lindessjön. Fåglar i Västmanland 24: 125-127.

Andersson, Mats. 1996. Smålom – en art att hålla under uppsikt. Fåglar i Västmanland 27: 52-56.

Andersson, Mats. 1996b. Sjöorreflyttning. Fåglar i Västmanland 27: 82-86.

Andersson, Mats. 2003. Skrattmåsen Larus ridibundus i Västmanland 2002. Fåglar i Västmanland 34: 55-65.

Andersson, Mats & Per Angelstam. 1988. Hornugglan i Lindesbergs kommun. Pandion 4: 37-43.

Andersson, Mats & Jan-Erik Malmstigen. 1985. Mindre hackspett. Presentation och känd utbredning inom Lindesbergs kommun 1985. Pandion 1: 31-35.

Andersson, Mats & Jan-Erik Malmstigen. 1990. Fågellivet i Lindesbergs sjöar. Länsstyrelsen i Örebro län (publ. 1990: 10) och Frövi fågelklubb.

Andersson, Mats & Jan-Erik Malmstigen. 1990b. Sjöar med höga ornitologiska värden i Lindesbergs kommun. Pandion 6: 61-82.

Andersson, Mats & Jan-Erik Malmstigen. 1992. Fågellivet i Lindesbergs kommun. Köping.

Andersson, Niclas. 1997. Västmanlands 10:e Ägretthäger! Fåglar i Västmanland 28: 122-123.

Andersson, Paul. 1940. Duvhök på jakt i stad. Svensk Jakt 78: 286.

Andersson, Sten & Lars Lindell. 1973. Tre rapporter – Två ”funderingar”. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 4 [1]: 13.

Andersson, Sven-Olof. 1951. Hornuggla. Vår Fågelvärld 10: 135.

Andersson, Sven Olof. 1952. Rödhake. Vår Fågelvärld 11: 37.

Andersson, Sven-Olof. 1952b. Fåglar i Mälarvik. Jakt och jägare 13: 13-14.

Andersson, Sven-Olof. 1953. Fjällvråk. Vår Fågelvärld 12: 141.

Andersson, Sven-Olof. 1953b. Tallbit. Vår Fågelvärld 12: 139.

Andersson, Sven-Olof. 1954. Fåglar i Lundby socken åren 1945-53. Fauna och flora 49: 174-176.

Andersson, Sven-Olof. 1955. Nötkråkeobservationer från Västmanland hösten 1952. Vår Fågelvärld 14: 122.

Andersson, Sven-Olof. 1955b. Sädesärla. Vår Fågelvärld 14: 53.

Andersson, Sven-Olof. 1955c. Rödhake. Vår Fågelvärld 14: 55.

Andersson, Sven-Olof & Helge Kjellström. 1953. Vitryggig hackspett. Vår Fågelvärld 12: 141.

Andersson, Sven-Olof & Helge Kjellström. 1953b. Kungsörn. Vår Fågelvärld 12: 142.

Andersson, Sven-Olof & Helge Kjellström, 1953c. Tretåig hackspett. Vår Fågelvärld 12: 141.

Andersson, Sven Olof & Helge Kjellström, 1953d. Lappsparv. Vår Fågelvärld 12: 33.

Andersson, Sven-Olof & Helge Kjellström. 1953e. Stenknäck. Vår Fågelvärld 12: 142.

Andersson, Sven-Olov. 1956. Salskrak. Vår Fågelvärld 15: 209.

Andersson, Sven-Olov. 1956b. Havsörn. Vår Fågelvärld 15: 138.

Andersson, Sven-Olov. 1956c. Nordlig gulärla. Vår Fågelvärld 15: 65.

Andersson, Sven-Olov. 1956d. Järnsparv. Vår Fågelvärld 15: 136.

Andersson, Sven-Olov. 1956e. Kungsörn. Vår Fågelvärld 15: 137.

Andersson, Sylve. 1976. Medelhavsstenskvätta* (Oenanthe hispanica) vid Fläcksjön - ny art för Sverige. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 7 [1]: 1-3.

Andersson, Åke. 1989. Vattenfågelfaunan i Mälaren 1860-1980 - utveckling under 120 år. Fåglar i Uppland 16: 3-12.

Andrén, Henrik. 1984. Nötskrikans populationsdynamik. I: Markgren, G. (Red.). Skogsvilt. Uppsatser från 10 års studier vid Grimsö forskningsstation. Naturvårdsverket.

Andrén, Henrik. 1989. Nötskrikans biotopval - effekter på häckningsframgång och populationsreglering. Pandion 5: 74-76.

Angel, Rigmor & Arne Råberg. 1983. Större vassförekomster i Västmanlands län. Länsstyrelsen i Västmanlands län 1983: 3.

Angelstam, Per. 1972. Kornknarr, Crex crex, observerad i Skinnskatteberg. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 3 [3]: 8.

Angelstam, Per. 1978. Projekt orre. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 9: 55-58.

Angelstam, Per. 1984. Orren i Västmanland. Fåglar i Västmanland 15: 16-24.

Angelstam, Per. 1987. Lundsångare vid Ämten 5.6.1987. Pandion 3: 46-47.

Angelstam, Per. 1987b. Hur många ormvråkspar finns det i Lindesbergs kommun? Pandion 3: 7-8.

Angelstam, Per, Martin Green, Karl-Gunnar Källebrink, Göran Pettersson & Thomas Skoglund. 1987. Fågelrapport för Västmanland 1986. Fåglar i Västmanland 18: 56-80.

Anonym. Odat. Förteckning över fåglar observerade vid Asköviken 1966-1970. Stencil. Västerås ornitologiska klubb.

Anonym (”C. M. L.”). 1866. Småplock ur min Jagtjournal 1866. Svenska Jägarförbundets Nya Tidskrift 4: 211-215.

Anonym. 1867. [Hafsörn]. Svenska Jägarförbundets Nya Tidskrift 5: 124-125.

Anonym. 1867b. Officiel Jagtstatistik för femårsperioden 1861-1865. 1. Länsstyrelsernas uppgifter om antalet af dödade skadedjur. Svenska Jägarförbundets Nya Tidskrift 5: 184-186.

Anonym. 1868. [Rapphöna]. Svenska Jägarförbundets Nya Tidskrift 6: 187.

Anonym. 1869. Småfläckiga sumphönan, Gallinula porzana, Latham. Med färglagd figur. Svenska Jägarförbundets Nya Tidskrift 7: 251-256.

Anonym. 1872a. Storlabben *), Sundev. (Lestris pomarina, Tem.) (Bredstjertade Labben, Nilsson). Svenska Jägarförbundets Nya Tidskrift 10: 128.

Anonym. 1872b. Notiser. Svenska Jägarförbundets Nya Tidskrift 10: 192.

Anonym. 1872c. [Vesterås]. Svenska Jägarförbundets Nya Tidskrift 10: 244.

Anonym (P. A. T.). 1874. Från Vestmanland. Svenska Jägarförbundets Nya Tidskrift 12: 49.

Anonym. 1875. Hvarjehanda [fjälluggla]. Svenska Jägarförbundets Nya Tidskrift 13: 100.

Anonym. 1876. J. L. B. von Greiff. Svenska Jägarförbundets Nya Tidskrift 14: 193-196.

Anonym. 1880. [Alkekung; Storlabben]. Svenska Jägarförbundets Nya Tidskrift 18: 36.

Anonym ("R. B-s."). 1880b. Från Arboganejden. Svenska Jägarförbundets Nya Tidskrift 18: 117-119.

Anonym ("P. V. A."). 1880c. Från Nora bergslag. Svenska Jägarförbundets Nya Tidskrift 18: 230-232.

Anonym. 1882. Egendomlig fogelfångst [tjäder]. Svenska Jägarförbundets Nya Tidskrift 20: 255.

Anonym. 1886. [Sothöna; Skäggdopping]. Svenska Jägarförbundets Nya Tidskrift 24: 190.

Anonym. 1888. ["Vesteråstrakten"]. Svenska Jägarförbundets Nya Tidskrift 26: 133.

Anonym. 1889. Tjäderhöna på villovägar. Svenska Jägarförbundets Nya Tidskrift 27: 266.

Anonym. 1890. [Rapphöna]. Svenska Jägarförbundets Nya Tidskrift 28: 70.

Anonym ("A. R."). 1891. ["doppingar"]. Svenska Jägarförbundets Nya Tidskrift 29: 51.

Anonym ("H"). 1892. Änderna i Strömsholmstrakten. Svenska Jägarförbundets Nya Tidskrift 30: 52.

Anonym ("G. H-n"). 1894. Sen morkulleunge. Svenska Jägarförbundets Nya Tidskrift 32: 139-140.

Anonym. 1894b. [Knölsvan]. Svenska Jägarförbundets Nya Tidskrift 32: 148.

Anonym. 1897. Notiser [lappuggla]. Svenska Jägarförbundets Nya Tidskrift 35: 139.

Anonym. 1908. Gammal jagtjournal. Svenska Jägareförbundets Tidskrift 46: 73-74.

Anonym. 1910. En lappuggla. Från Skog och Sjö 3: 111.

Anonym. 1915. Fjällugglan. Från Skog och Sjö 8: 33.

Anonym. 1915b. Fasanens vintermatsedel. Från Skog och Sjö 8: 73.

Anonym. 1915c. Rapphönsen i Västmanland. Från Skog och Sjö 8: 73.

Anonym. 1916. Vaktel i Västmanland. Från Skog och Sjö 9: 133.

Anonym. 1917. En ringmärkt gräsand. Fauna och flora 12: 287.

Anonym. 1919. En kungsfiskare. Fauna och flora 14: 288.

Anonym. 1921. Knölsvanens utbredningshistoria i Sverige. En intressant utredning av lektor Sven Ekman. Sveriges Natur [Årsskrift 1921] 12: 165-166.

Anonym. 1921b. Underlig plats för ett bofinkbo. Fauna och flora 16: 286.

Anonym. 1922. Djurvärlden kring Mälaren under senare hälften af 1700-talet. Svenska Jägareförbundets Tidskrift 60: 101-103.

Anonym. 1922b. Ett par ringmärkta gräsänder återfunna. Fauna och flora 17: 237.

Anonym. 1922c. Ringmärkt fisktärna återfunnen. Fauna och flora 17: 237.

Anonym. 1925. En svensk ringmärkt gräsand skjuten i Ostfriesland. Fauna och flora 20: 47-48.

Anonym. 1926. En finsk dvärgfalk, Falco aesalon, skjuten i Sverige. Fauna och flora 21: 284.

Anonym ("Andreas"). 1930. Sädesärlan ordnade själv sitt vinterkvarter. Från jaktmarker och fiskevatten 18: 143.

Anonym. 1933. Storkar på nordliga strövtåg. Fauna och flora 28: 142.

Anonym. 1935. Kungsörn vid Strömsholm. Från Skog och Sjö 28: 21.

Anonym. 1936. Strödda meddelanden om svenska fåglar. Fauna och flora 31: 45-46.

Anonym. 1937. En kungsörnshistoria. Fauna och flora 32: 41-42.

Anonym. 1938. En turturduva skjuten vid Älvestorp. Fauna och flora 33: 190-191.

Anonym. 1939. Ringmärkningsresultat. Ringmärkningar utförda för Göteborgs Naturhist. Museum. Referat. Fauna och flora 34: 137-138.

Anonym. 1943. Örn vid Kloten och Ramshyttan. Bergslagernas Jägargilles Årsbok 1943: 91.

Anonym. 1944. Minskning av kornknarrstammen i Örebro län 1944. Fauna och flora 39: 283-284.

Anonym. 1946. Kornknarren, Crex crex, i Örebro län 1945. Fauna och flora 41: 91-92.

Anonym. 1947. Viltrapport. Årsskrift jaktåret 1946-1947: 67-72. Västmanlands läns Jaktvårdsförening.

Anonym. 1947b. Örn tog råbock i Ramsberg. Årsskrift jaktåret 1946-1947: 86-87. Västmanlands läns Jaktvårdsförening.

Anonym. 1953. En invasion av tallbit (Pinicola enucleator) vintern 1952-53. Vår Fågelvärld 12: 139-140.

Anonym. 1959. Myrspov i Arboga Sällsynt besök. Jaktsignalen 16 [3]: 35.

Anonym. 1959b. Kungsfiskaren fint fågelfynd vid Vallby. Jaktsignalen 16 [2]: 25.

Anonym. 1960. Islom i Storå. Jaktsignalen 1960 [3]: 19.

Anonym. 1964. Sällsynt-63. Årsskrift 1963: 6-7. Ramnäs naturklubb.

Anonym ("W. J."). 1964b. Exkursionen till Solingemyren och Fläcksjön den 12 april 1964. Vår Fågelvärld 23: 335.

Anonym. 1965. Och här några tider för några mera sällsynta gästers besök till våra nejder. Årsskrift 1964: 40. Ramnäs naturklubb.

Anonym. 1965b. Här några tider över våra flyttfåglars ankomst våren 1964. Årsskrift 1964: 39. Ramnäs naturklubb.

Anonym. 1966. O'boy vilken obbs! Årsskrift 1965: 11-12. Ramnäs naturklubb.

Anonym (”A.A.”). 1966b. Ett återupplivat barndomsminne. Årsskrift 1965: 1-2. Ramnäs naturklubb.

Anonym. 1966c. Vårfågelskalendern. Årsskrift 1965: 5-6. Ramnäs naturklubb.

Anonym. 1967. Sällsynta gäster i våra trakter. Årsskrift 1966: 6. Ramnäs naturklubb.

Anonym. 1967b. Fåglarnas ankomst våren 1966. Årsskrift 1966: 1. Ramnäs naturklubb.

Anonym. 1968. Fåglarnas ankomst våren 1967. Årsskrift 1967: 5-6. Ramnäs naturklubb.

Anonym. 1969. Sällsynta arter 1968. Årsskrift 1968: 5. Ramnäs naturklubb.

Anonym. 1969b. VOF:s första fältarbete, 16 november 1969. Introduktionsnummer 1969: 6-7. Västmanlands ornitologiska förening.

Anonym. 1969c. Vilka arter blir framträdande vinterfåglar 69/70? Introduktionsnummer 1969: 8. Västmanlands ornitologiska förening.

Anonym. 1969d. När kom dom 1968? Årsskrift 1968: 23. Ramnäs naturklubb.

Anonym. 1970. Stork vid Linde. Jaktsignalen 27 [2]: 28.

Anonym. 1970b. Observationer av gråspett i Fagersta-trakten. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 1 [4]: 4.

Anonym. 1970c. Fagersta-rapport från maj. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 1 [4]: 8-9.

Anonym. 1970d. Från markerna. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 1 [2]: 5-6.

Anonym. 1970e. Från markerna. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 1 [1]: 6.

Anonym. 1970f. Fagersta-rapport mars-april. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 1 [3]: 7-8.

Anonym. 1970g. Övriga västmanlandsrapporter. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 1 [3]: 8-9.

Anonym. 1970h. Några ytterligare obs. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 1 [4]: 13.

Anonym. 1970i. Ytterligare observationer. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 1[2]: 10.

Anonym. 1970j. Klotenexkursionen. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 1 [2]: 9.

Anonym. 1970k. Fåglar i Finnåker. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 1 [3]: 7.

Anonym. 1970l. Örninventering. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 1 [1]: 2.

Anonym. 1970m. Något om vårt råk-sträck. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 1 [1]: 5.

Anonym. 1970n. Ett återfynd [skrattmås]. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 1 [2]: 4.

Anonym. 1970o. VOF:s uggleexkursion. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 1 [2]: 10.

Anonym. 1970p. Ramnäs-Surahammars uggleinventering. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 1 [2]: 10.

Anonym. 1970q. Surahammar. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 1 [3]: 8.

Anonym. 1970r. Härfågel. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 1 [4]: 9.

Anonym. 1971. Rapporter. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 2 [2]: 8.

Anonym. 1971b. Ett urval obsar. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 2 [3]: 5.

Anonym. 1971c. Rapporter från Bo Kumlin. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 2 [3]: 4-5.

Anonym. 1971d. Fågellistan för Skinnskatteberg med omnejd (5 km radie). Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 2 [4]: 6.

Anonym. 1971e. Albino gräsand. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 2 [2]: 9.

Anonym. 1971f. Vid fagerstaornitologernas åtel. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 2 [1]: 4.

Anonym. 1972. Rapporter. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 3 [2]: 29.

Anonym. 1972b. SKORF:s uggleinventering våren 1972. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 3 [3]: 6-7.

Anonym. 1972c. Silkeshäger vid Hällsjön. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 3 [3]: 2.

Anonym. 1976. Återfynd av gulärla. Informationsblad 1 [2]: 6. Västerås ornitologiska klubb.

Anonym. 1976b. Skäggmesar vid Asköviken. Informationsblad 1 [4]: 7. Västerås ornitologiska klubb.

Anonym. 1986. Hökuggla ringmärkt på Åland funnen i Lindesberg. Pandion 2: 73.

Anonym. 2013. Nu väntar vi på första pilgrimsfalkshäckningen. Fåglar i Västmanland 44 [4]: 24-25.

Anonym. 2017. Västmanlands första sibiriska järnsparv satte Lindesberg på skådarkartan. Fåglar i Västmanland 48 [1]: 16.

Arnell, Anders R. 1980. Backsvalan i Västmanland: en översikt. Fåglar i Västmanland 11: 63-68.

Arnell, Anders R. 1981. Fiskmås parasiterar på storspov. Fåglar i Västmanland 12: 78.

Arnell. Anders R. 1985. Trastar i Västmanland. Fåglar i Västmanland 16: 56-63.

Arvidsson, Björn L. 1987. Sångsvanens Cygnus cygnus utbredning och populationsstorlek i Sverige. Vår Fågelvärld 46: 248-255.

Aulén, Gustaf. 1979. En hybrid mellan större- och vitryggig hackspett i Uppsala. Fåglar i Uppland 6: 27-32.

Aulén, Gustaf. 1986. Vitryggiga hackspettens Dendrocopos leucotos utbredningshistoria och förekomst i Sverige. Vår Fågelvärld 45: 201-226.

Avelin, Hans. 1942. Dvärgmås och svarttärna häcka i Mälaren nära Västerås. Vår Fågelvärld 1: 29.

Avelin, Hans. 1943. Dvärgmås och svarttärna i Västeråstrakten. Fauna och flora 38: 186.

Avelin, Hans. 1954. Småsnäppa. Vår Fågelvärld 13: 195.

Avelin, Hans. 1958. Asköviken. I: Walldén, Bertil & Kai Curry-Lindahl. (Red.). Västmanlands natur. Stockholm.

Avelin, Hans. 1961. Grönbena. Vår Fågelvärld 20: 74.

Avelin, Hans. 1963. Lappuggla. Vår Fågelvärld 22: 215.

Avelin, Hans. 1966. Fågelobservationer från Västmanland 1962-1965. Vår Fågelvärld 25: 62-63.

Avelin, Hans. 1968. Fågelrapport från Västmanland 1966 jämte vissa kompletterande uppgifter från tidigare år. Vår Fågelvärld 27: 76-80.

Avelin, Hans. 1969. Fågelrapport från Västmanland 1967. Vår Fågelvärld 28: 56-57.

Avelin, Hans. 1970. Västmanland 1968. Vår Fågelvärld 29: 121-123.

Avelin, Hans, Leif Eriksson & Hans-Olof Hellkvist. 1962. Fågelobservationer från Västmanland 1957-1961. Vår Fågelvärld 21: 315-318.

Avelin, Hans & Bengt H. Girell. 1951. Smådopping. Vår Fågelvärld 10: 136.

Avelin, Hans & Bengt H. Girell. 1951b. Rödbena. Vår Fågelvärld 10: 136.

Avelin, Hans & Bengt H. Girell. 1955. Glada. Vår Fågelvärld 14: 125.

Avelin, Hans & Holger Johansson. 1962. Silltrut. Vår Fågelvärld 21: 229.

Avelin, Hans, Holger Johansson, Bertil Valldén & Gunnar Eriksson. 1965. Trastsångare. Vår Fågelvärld 24: 80.

Avelin, Hans & Carl Nordlund. 1963. Roskarl. Vår Fågelvärld 22: 213.

 

Backström, Niclas. 1989. Fiskgjuse i Ridö-Sundbyholmsarkipelagen 1988-1989. Arosfåglar 14: 49-50.

Bark, Henry. 1950. Om mesarnas vana att öppna mjölkflaskor. Fauna och flora 45: 171-172.

Bark, Henry. 1951. Rödbena. Vår Fågelvärld 10: 186.

Bark, Henry. 1952. Järnsparv. Vår Fågelvärld 11: 131.

Beermann, G. E. 1901. I bur häckande orrar. Svenska Jägareförbundets Nya Tidskrift 39: 266-270.

Beermann, G. E. 1903. I bur häckande tjädrar. Svenska Jägareförbundets Nya Tidskrift 41: 248-250.

Behm, Alarik. 1916. Skansen 25 år. Förteckning öfver däggdjur och fåglar som under Skansens 25-åriga tillvaro visats i den zoologiska trädgården. Svenska Jägareförbundets Tidskrift 54: 294-313.

Bengtsson, Kenneth. 1996. Flyttvägar och övervintringsplatser för svenska skrattmåspopulationer. Ornis Svecica 6: 17-38.

Bengtsson, Kenneth. 2004. Backsvalan i Sverige – resultat av riksinventeringen 2003. I: SOF. Fågelåret 2003. Stockholm.

Berg, Åke. 1985. Häckfågelfaunan på Trådarängarna. Länsstyrelsen i Västmanlands län 1985:11.

Berg, Åke. 1985b. Storspoven i Västmanland 1984. Fåglar i Västmanland 16: 10-17.

Berg, Åke. 1986. Häckfågelfaunan på Nötmyran och intilliggande jordbruksmark. Länsstyrelsen i Västmanlands län 1986:9.

Berg, Åke. 1987. Storspov på åkermark i mellersta Sverige. Fåglar i Dalarna 20: 91-95.

Berg, Åke. 1996. Storspoven i Västmanland. Fåglar i Västmanland 27: 19-23.

Berg, Åke. 1999. Punkttaxeringar av häckfåglar 1998. Fåglar i Västmanland 30: 35-36.

Berg, Åke & Bo Eriksson. 1992. Nötmyrans häckfåglar 1975-89. Populationsförändringar i samband med igenväxning och återupptagen hävd av ängsmarker. Fåglar i Västmanland 23: 60-69.

Berg, Åke & Thomas Skoglund. 1985. Faunan i Ängsöarkipelagen. Länsstyrelsen i Västmanlands län 1985:9.

Berg, Åke & Robert Ström. 1999. Spelande dubbelbeckasiner i Svartåområdet. Fåglar i Västmanland 30: 38.

Berg, Åke, Torbjörn Öström & Kalle Källebrink. 1999. Kornknarrsundersökningar. Fåglar i Västmanland 30: 39-40.

Berglund, Tommy. 1984. Rackelhannar på orrspel. Fåglar i Västmanland 15: 25-28.

Bergström, Ulf. 1940. Näktergalen (Luscinia luscinia L.) som häckfågel i Mellansverige. Fauna och flora 35: 253-274.

Bernström, John. 1941. Ovanlig häckplats för nötskrika. Fauna och flora 36: 190.

Bernström, John. 1943. Trana häckande i södra Västmanland. Fauna och flora 38: 141.

Bernström, John. 1944. Vilken färg har regnbågshinnan hos stenknäcken, Coccothraustes c. coccothraustes (Linné)? Fauna och flora 39: 188-190.

Bernström, John. 1946. Övervintrande hona av blå kärrhök, Circus cyaneus cyaneus (L.) iakttagen i södra Västmanland. Fauna och flora 41: 233.

Bernström, John. 1946b. Övervintrande sävsparvar, Emberiza schoeniclus subsp., iakttagna i södra Västmanland. Fauna och flora 41: 233.

Bernström, John. 1948. Gransångare, Phylloscopus collybita abietinus (Nilsson), funnen häckande i södra Västmanland. Fauna och flora 43: 87.

Bernström, John. 1948b. Sen häckning av ringduva, Columba palumbus palumbus Linné. Fauna och flora 43: 87-88.

Bernövall, Peter. 1965. Turkduva. Vår Fågelvärld 24: 78.

Bernövall, Peter. 1965b. Flodsångare. Vår Fågelvärld 24: 80.

Bernövall, Peter. 1986. Dykande gräsänder. Vår Fågelvärld 45: 33-34.

Bernövall, Peter. 1992. Sjöfåglar i Nora vintrarna 1990 och 1991. I: Årsrapport 1991: 15-16. Nora biologiska förening.

Billberg, Gustaf Johan. 1828. Synopsis Faunae Scandinaviae, Tom 1 Pars 2 Aves. Sthlm, 208 s.

Björkegren, Gösta. 1903. Stridande tjädertuppar. Svenska Jägareförbundets Nya Tidskrift 41: 251-253.

Björkenstam, Fredrik. 1904. Jagtvårdsstatistik från Engsö fideikommiss. Svenska Jägareförbundets Nya Tidskrift 42: 146.

Björkenstam, F. 1905. Dödade rofdjur å Engsö fideikommiss under år 1904. Svenska Jägareförbundets Nya Tidskrift 43: 229.

Björklund, Stefan. 1970. Från Stefan Björklund. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 1 [4]: 10-11.

Björklund, Stefan. 1973. Storsjön. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 4 [2]: 17-18.

Björklund, Stefan. 1973b. Fågelmarker i Sala- och Västerfärnebotrakten. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 4 [2]: 2-3.

Björklund, Stefan. 1973c. Harsjön-Stensjön-Långsjön. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 4 [2]: 15-16.

Björklund, Stefan. 1973d. Fläcksjön. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 4 [2]: 5-6.

Björklund, Stefan. 1973e. Gussjön-Fläcksjön 1972. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 4 [2]: 8-9.

Björklund, Stefan. 1973f. Tranorna på saladammfälten. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 4 [2]: 18.

Björklund, Stefan. 1973g. Angående kärrsnäppans förekomst våren -73. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 4 [2]: 14.

Björklund, Stefan. 1973h. Några intressanta ring- och färgmärkningsfynd från Sala. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 4 [2]: 4.

Björklund, Stefan. 1973i. Fågelarter sedda i Sala-Västerfärnebotrakten. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 4 [2]: 19-20.

Björklund, Stefan. 1975. Storlommens förekomst och häckningsresultat i Sala och Surahammars kommuner 1973. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 6: 6-10.

Björklund, Stefan. 1978. Medelhavsstenskvätta Oenanthe hispanica anträffad i Sverige. Vår Fågelvärld 37: 59-62.

Björklund, Stefan. 1983. Häckfågelinventering av bladvassen och översiktlig inventering av övriga våtmarker i Storsjön 1983. Stencil. Sala fågelklubb.

Björklund, Stefan. 1993. Studier av en tjäderpopulation i Västmanland. Fåglar i Västmanland 24: 48-65.

Björklund, Stefan & Stig Öhman. 1984. Populationsmätning genom holkstudier. Fåglar i Västmanland 15: 63-69.

Björlin, Ola, Jan Dahlbäck & Ulf Carlén. 1965. Förteckning över fåglar observerade vid Asköviken 1964. Stencil. Västerås ornitologiska klubb.

Blomberg, L. 1962. Liten sumphöna. Vår Fågelvärld 21: 226.

Blomqvist, Sven G:son. & Erik Rosenberg. 1921. Om fågellivet vid Närikes slättsjöar. Fauna och flora 16: 1-72.

Blomqvist, Sven, Martin Green & Åke Lindström. 2007. The spring migration of Grey Plover Pluvialis squatarola in Sweden. Ornis Svecica 17: 121-136.

Blomqvist, Sven & Åke Lindström. 1992. Routes of spring migrant Siberian and Nearctic Knots Calidris canutus diverge over Sweden. Wader Study Group Bull. 64, Suppl.: 91-94.

Blomqvist, Sven & Åke Lindström. 1995. The spring migration of Sanderling Calidris alba, Little Stint C. minuta and Curlew Sandpiper C. ferruginea in Sweden. Ornis Svecica 5: 55-67.

Borg, Hans. 1962. Bastarder mellan grågås och kanadagås i Västmanland. Vår Fågelvärld 21: 305-307.

Borg, Knut. 1956. Fjällabb. Vår Fågelvärld 15: 285.

Borgström, Erik. 1961. Fjälluggla. Vår Fågelvärld 20: 172.

Broberg, Lars. 1954. Grönlandsfalk i Västmanland i mars 1938. Vår Fågelvärld 13: 270-271.

Broberg, Lars. 1971. Rördrommen Botaurus stellaris i Sverige 1969. Vår Fågelvärld 30: 91-98.

Broberg, Lars. 1986. Rördrommen Botaurus stellaris i Sverige 1979. Vår Fågelvärld 45: 275-284.

Bromée, Folke. 1944. Från en undersökning av bebyggelsen i fågelholkar. Fauna och flora 39: 261-270.

Burström, Lars. 1975. Tre nya arter för Västmanland.3. Halsbandsflugsnappare (Ficedula albicollis). Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 6: 4-5.

Bylin, Kjell. 1975. Dalarnas fåglar. Gävle.

Bylin, Kjell. 1986. Skrattmåsen i Dalarna. Fåglar i Dalarna 19: 13-23.

Bäckström, A. G. (under medverkan av olika författare). 1924. Strömsholm förr och nu. Strömsholm.

 

Carlberg, Anders. 2007. Småtrapp i Södra Ås, Nora kommun den 29/9 2007, ny art för Västmanland. Fåglar i Västmanland 38: 164-165.

Carlson, August. 1894. Sveriges fåglar. Lund.

Carlson, Sven. 1955. Järnsparv. Vår Fågelvärld 14: 55.

Carlsson, Thomas. 1997. Medelhavsstenskvätta i Bredsjö. Fåglar i Västmanland 28: 8-13.

Carlsson, Tomas. 1982. Korsning mellan ladusvala och hussvala observerad. Fåglar i Västmanland 13: 65.

Carlsson, Tomas. 1984. Sävsjöområdet, ett Norrland i miniatyr. Fåglar i Västmanland 15: 99-100.

Carlsson, Tomas. 1985. Vinterfåglar i Västmanland. Fåglar i Västmanland 16: 18-26.

Carlsson, Tomas. 1987. Fjällvråk - ny häckfågel i Västmanland. Fåglar i Västmanland 18: 51-52.

Carlsson, Tomas. 1989. Sandlöpare vid Stråssa 24.9 1988. Pandion 5: 11-12.

Carlstedt-Pihl, Greta. 1960. Fågellivet omkring Torrvarpen. Grythyttan i ord och bild 9: 18-20.

Cederroth, Christian. 1999. Sällsynta fåglar i Sverige 1998 – rapport från SOF:s raritetskommitté. I: SOF. Fågelåret 1998. Stockholm.

Cronstedt, Fr. W. 1896. And och dopping. Jägaren 2: 149.

Curry-Lindahl, Kai. 1943. Något om Sveriges vertebratfauna under 1943. Sveriges Natur [tidskrift] 34: 55-65.

Curry-Lindahl, Kai. 1944. Något om Sveriges vertebratfauna under 1944. Sveriges Natur [tidskrift] 35: 65-90.

Curry-Lindahl, Kai. 1945. Något om Sveriges vertebratfauna under 1945. Sveriges Natur [tidskrift] 36: 81-105.

Curry-Lindahl, Kai. 1946. Något om Sveriges vertebratfauna under 1946. Sveriges Natur [tidskrift] 37: 81-99.

Curry-Lindahl, Kai. 1947. Något om Sveriges vertebratfauna under 1947. Sveriges Natur [tidskrift] 38: 65-87.

Curry-Lindahl, Kai. 1949. Något om Sveriges vertebratfauna under 1949. Sveriges Natur [tidskrift] 40: 97-126.

Curry-Lindahl, Kai. 1950. Berguvens, Bubo bubo (L.), förekomst i Sverige jämte något om dess biologi. Vår Fågelvärld 9: 113-165.

Curry-Lindahl, Kai. 1951. Något om Sveriges vertebratfauna under 1950. Sveriges Natur [tidskrift] 42: 1-28.

Curry-Lindahl, Kai. (Red.). 1959-63. Våra fåglar i Norden. 2:a uppl. Stockholm.

 

Dahlgren, Elis. 1961. Mindre sångsvan. Vår Fågelvärld 20: 71.

Dahlgren, Elis. 1961b. Fågelrapport från södra Dalarna. Vår Fågelvärld 20: 254-255.

Dahlgren, Ossian. 1910. En albinosform af kråka. Fauna och flora 5: 142.

Dahlgren, K. V. Ossian. 1950. Från Sala och Sala socken. Strövtåg och minnen. I: Jansson, A. (Red.). En bok om Sala socken. Västmanlands Fornminnesförenings Årsskrift 39: 42-50.

Dahlgren, K. V. Ossian. 1958. Några strövtåg i Salatrakten. I: Walldén, B. & Curry-Lindahl, K. (Red.). Västmanlands natur. Stockholm.

Dahlqvist, Yngve. 1960. Bergfink. Vår Fågelvärld 19: 182.

Dernfalk, Christer. 1982. Inventering av strömstare i Närke februari 1982. Fåglar i Närke 5: 51-54.

Dieden, Henrik. 1950. Ripan i Bergslagen. Jaktsignalen 7 [1]: 13-16.

DOF. 1993. Dalarnas fåglar. 2:a uppl. Avesta.

Douhan, Bill. 1971. Första häckningen av rosenfink i Västmanland. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 2 [3]: 3.

Dreborg, Sten. 1956. Rödspov. Vår Fågelvärld 15: 210.

Durango, Sigfrid. 1945. Om gransångaren, Phylloscopus collybita abietinus (Nilss.). Fauna och flora 40: 1-27.

Durango, Sigfrid. 1946. Blåkråkan i Sverige. Vår Fågelvärld 5: 145-190.

Durango, Sigfrid. 1948. Om den gulbröstade sångarens, Hippolais icterina (Vieill.), förekomst och häckningsvanor i Sverige. Fauna och flora 43: 186-220.

Dössland, Öyvind. 1976. Holkinventering på Askö. Informationsblad 1 [4]: 1-2. Västerås ornitologiska klubb.

Dössland, Öyvind. 1979. Fågelrapporter 1.1-25.3 1979. Informationsblad 4 [1]: 18-19. Västerås ornitologiska klubb.

 

Edberg, Ragnar. 1955. Invasionen av hökuggla (Surnia ulula) i Skandinavien 1950-51. Vår Fågelvärld 14: 10-21.

Edberg, Ragnar. 1957. Genom beläggexemplar verifierade fågelfynd i södra och mellersta Sverige. Vår Fågelvärld 16: 220-223.

Edberg, Ragnar. 1960. Genom belägg verifierade fågelfynd i södra och mellersta Sverige. Vår Fågelvärld 19: 237-238.

Edberg, Ragnar. 1964. Fisktärnans häckning vid Hjälmaren. Vår Fågelvärld 23: 97-102.

Ehrström, Christman. 1956. Fåglarnas uppträdande under solförmörkelsen 30 juni 1954. Vår Fågelvärld 15: 1-28.

Ekberg, Gunnar. 1959. Kanadagässen i Västerås. Jaktsignalen 16 [2]: 8-11.

Eklund, Kjell. 1973. Bysjön. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 4 [2]: 13-14.

Eklund, Kjell. 1979. Fältanteckningar: nattskärra. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 10: 24.

Eklund, Kjell. 1979b. Avdelningen komiska fåglar: två knipor. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 10: 25.

Eklund, Kjell. 1979c. Avdelningen komiska fåglar: en talgoxe. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 10: 25.

Eklund, Kjell. 1986. Hökuggleinvasionen 1983-84. Fåglar i Västmanland 17: 24-30.

Eklund, Kjell & Sören Larsson. 1981. Gräshoppsångaren – invandrare i Västmanland. Fåglar i Västmanland 12: 9-13.

Eklöw, Arne. 1953. Fågeliakttagelser från Närke och Västmanland. Vår Fågelvärld 12: 26.

Eklöw, Arne. 1970. Fåglar vid Norsa. Stencil.

Eklöw, Arne. 1970b. Norsa, Köping. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 1 [3]: 8.

Eklöw, Arne. 1970c. Oljehamnen har inte spolierat Norsa - gör ett fågelreservat! Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 1 [2]: 11-15.

Eklöw, Arne. 1971. En septemberdag vid Norsa. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 2 [1]: 17-19.

Eklöw, Arne. 1978. Plock ur Norsaliggaren. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 9: 2-3.

Eklöw, Arne. 1979. VOF:s nattfågelexkursion i Köping 16.6.78. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 10: 25.

Eklöw, Arne. 1993. Stolpmåsar i Köping. Fåglar i Västmanland 24: 66-67.

Eklöw, Arne. 1995. Skrattmåskolonier på industritak. Fåglar i Västmanland 26: 51.

Eklöw, Arne. 1996. Pungmesen – pendeltitan. Fåglar i Västmanland 27: 172-173.

Ekman, Sven. 1918. Upprop angående Sveriges djurvärld. Svenska Jägareförbundets Tidskrift 56: 45-48.

Ekman, Sven. 1921. Några jaktbara djurarters historia i Sverige under senare tid. 5. Knölsvanen. Svenska Jägareförbundets Tidskrift 59: 2-31.

Ekman, Sven. 1922. Djurvärldens utbredningshistoria på den skandinaviska halvön. Stockholm.

Ellegren, Hans & Roland Staav. 1990. Ruggningsflyttning hos blåhaken Luscinia s. svecica. Vår Fågelvärld 49: 80-86.

Ellegren, Hans & Roland Staav. 1990b. Blåhakens Luscinia s. svecica flyttning – en återfyndsanalys av fåglar märkta i Sverige och Finland. Vår Fågelvärld 49: 323-336.

Enemar, Anders. 1957. Gräshoppsångare (Locustella naevia) och kornknarr (Crex crex) i Sverige år 1957. Vår Fågelvärld 16: 269-287.

Enemar, Anders. 1959. Bruna kärrhöken (Circus aeruginosus) i Sverige år 1958. Vår Fågelvärld 18: 42-49.

Enemar, Anders. 1969. Om förekomsten av kornknarr i Sverige år 1968. Vår Fågelvärld 28: 194-198.

Engström, Henri. 2001. The occurrence of the Great Cormorant Phalacrocorax carbo in Sweden, with special emphasis on the recent population growth. Ornis Svecica 11: 155-170.

Engström, Kjell. 1952. Ortolansparvens och blåmesens utbredning i Sverige. Vår Fågelvärld 11: 27-32.

Ericson, Per G. P. 1997. Swedish records of the eastern Palearctic Hoopoe subspecies Upupa epops saturata. Bull. B. O. C. 117: 19-26.

Ericsson, Gunnar. 1989. Anteckningar från lärkfalkhäckning vid Hultasjön 1989. Pandion 5: 80-84.

Ericsson, Gunnar. 1990. Trana och sångsvan hotade i Hultasjön. Pandion 6: 17.

Eriksson, Bertil. 1968. Fem dagar vid Glåpen. Årsskrift 1967: 28-31. Ramnäs naturklubb.

Eriksson, Bertil. 1969. Han sjöng en kväll. Årsskrift 1968: 25-26. Ramnäs naturklubb.

Eriksson, Bertil. 1972. Skrakarnas och doppingarnas sjöar. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 3 [2]: 11-14.

Eriksson, Bertil. 1973. Den sista vildmarken? Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 4 [3]: 16-18.

Eriksson, Bo. 1977. Andfågelräkning i västerfärneboområdet våren 1976. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 8: 12-21.

Eriksson, Bo. 1979. Svartån - hotat våtmarkskomplex. Vår Fågelvärld 38: 108-111.

Eriksson, Bo. 1981. Myrinventeringen. Fåglar i Västmanland 12: 18-21.

Eriksson, Bo. 1982. Rastande andfåglar och vadare i Svartåområdet 1976-82. Länsstyrelsen i Västmanlands län 1982: 18.

Eriksson, Bo. 1989. Häckfågelfaunan på Nötmyran 1988. Stencil. Sala fågelklubb.

Eriksson, Bo R. 1983. Kungsörn påskjuten. Fåglar i Västmanland 14: 76.

Eriksson, Bo, Sören Larson, Jan-Erik Malmstigen, K-G Källebrink, Stefan Björklund & Arne Eklöw. 1977. Fågelrapport för Västmanland 1976. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 8: 70-83.

Eriksson, Bo, Sören Larson, Jan-Erik Malmstigen, K-G Källebrink, Kjell Eklund & Thomas Skoglund. Fågelrapport för Västmanland 1977. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 9: 40-50.

Eriksson, Bo, Sören Larson, Jan-Erik Malmstigen, K-G Källebrink & Hans-Olof Hellkvist. 1979. Fågelrapport för Västmanland 1978. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 10: 44-58.

Eriksson, Gustaf. 1982. Spillkråka äter talg. Fåglar i Västmanland 13: 66.

Eriksson, Gustaf. 1984. Trädkryparstudier. Fåglar i Västmanland 15: 58-62.

Eriksson, Harald. 1966. Ett möte med "Muscicapa parva". Årsskrift 1965: 12. Ramnäs naturklubb.

Eriksson, Harald. 1969. Havsörn. Årsskrift 1968: 1-2. Ramnäs naturklubb.

Eriksson, Lennart. 1971. Brev från Nora. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 2 [4]: 3.

Eriksson, Lennart. 1974. En iakttagelse av ejder. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 5 [1]: 4.

Eriksson, Mats & Jan-Åke Hansson. 1973. Invasionen av nötkråka Nucifraga caryocatactes 1968. Vår Fågelvärld 32: 11-22.

Eriksson, Per & Stefan Johansson. 1982. Strömstarar i Västmanland vintertid. Fåglar i Västmanland 13: 49-55.

Eriksson, Sven-Olof. 1999. Förstafynd av Alpseglare (Apus melba) i Frövi. Fåglar i Västmanland 30 [2]: 46.

Eriksson, Ulf. 1977. Vadarsträcket vid Frösshammarsviken 1976. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 8: 67-68.

Eriksson, Ulf. 1980. Sjömosjön. Fåglar i Närke 3 [2]: 8-11.

Eriksson, Ulf. 1982. Grågåsen i Västmanland. Fåglar i Västmanland 13: 56-62.

Eriksson, Ulf. 1984. Nyckelgrundet - vår sydligaste landremsa. Fåglar i Västmanland 15: 101.

Eriksson, Ulf. 1985. Förteckning över fågelsamlingen på Arboga skolor. Stencil.

Eriksson, Ulf. 1986. Mer om isnäbbade änder. Fåglar i Västmanland 17: 36-37.

Eriksson, Ulf. 1986b. Något om dvärgmåsens födoval. Fåglar i Västmanland 17: 36.

Eriksson, Ulf. 1986c. Gammal västmanlänning. Fåglar i Västmanland 17: 37.

Eriksson, Ulf. 1986d. Större hackspett angriper hus. Fåglar i Västmanland 17: 39.

Eriksson, Ulf. 1987. Storlabb - ny art för Västmanland. Fåglar i Västmanland 18: 53-54.

Eriksson, Ulf. 1987b. Holkhäckande rödhake. Fåglar i Västmanland 18: 27.

Eriksson, Ulf. 1987c. Berguv gästar Arboga stad. Fåglar i Västmanland 18: 28.

Eriksson, Ulf. 2000. Tornfalksprojektet i Arboga. Fåglar i Västmanland 31: 8-11.

Eriksson, Ulf. 2011. Projekt Tornfalk Västra Mälardalen 2010. Fåglar i Västmanland 42[2-3]: 10-12.

Eriksson, Ulf & Bengt Sundström. 1989. Fåglar vid Nyckelgrundet – tio veckor sommaren 1988. Fåglar i Västmanland 20:13-15.

Ernholdt, Tore. 1966. Om sommargyllingens förekomst och utbredning i Sverige 1944-1964. Vår Fågelvärld 25: 227-252.

Ewerlid, Thomas. 1989. Pungmes vid Sjömosjön 13 maj 1989. Pandion 5: 58-59.

Ewerlid, Thomas. 1992. Svartvingad vadarsvala Glareola nordmanni vid Frötuna, Närke 18-19 juli 1992. Fåglar i Närke 15: 128-129.

Ewerlid, Tomas. 1992b. Fellingsbro i världens centrum för en dag. Pandion 8 [2]: 16-17.

Ewerlid, Thomas. 1994. Svartvingad vadarsvala Glareola nordmanni ny art i Västmanland. Fåglar i Västmanland 25: 12.

 

Fabricius, Eric. 1983. Kanadagåsen - en livskraftig femtioåring i Sverige. Fauna och flora 78: 205-222.

Fallgren, Jan-Henrik. 1977. Fågelrapporter: januari-mars 1977. Informationsblad 2 [1]: 7-9. Västerås ornitologiska klubb.

Fallgren, Jan-Henrik. 1977b. Fågelrapporter: april-juni 1977. Informationsblad 2 [2]: 3-6. Västerås ornitologiska klubb.

Fallgren, Jan-Henrik. 1977c. Fågelrapporter: juli-september 1977. Informationsblad 2 [3]: 5-8. Västerås ornitologiska klubb.

Fallgren, Jan-Henrik, Hans-Olof Hellkvist & Thomas Skoglund. 1978. Fågelrapporter: januari-mars 1978. Informationsblad 3 [1]: 7-9. Västerås ornitologiska klubb.

Fallgren, Jan-Henrik, Hans-Olof Hellkvist & Thomas Skoglund. 1978b. Fågelrapporter: april-juni 1978. Informationsblad 3 [2]: 7-10. Västerås ornitologiska klubb.

Fallgren, Jan-Henrik, Hans-Olof Hellkvist & Thomas Skoglund. 1979. Fågelrapport från Västerås kommun 1978. Informationsblad 4 [1]: 10-18. Västerås ornitologiska klubb.

Faxén, Lars. 1945. Invasionen av tallbit (Pinicola enucleator L) vintern 1942-43. Vår Fågelvärld 4: 18-26.

Fischerström, Johan. 1785. Utkast til beskrifning om Mälaren. Stockholm.

Floderus, Matts. 1912. Naturskydd i stad. Sveriges Natur [Årsskrift 1912] 3: 141-142.

Floderus, Matts. 1925. Bidrag till Västmanlands fauna. Fauna och flora 20: 177-183.

Folkesson, Calle. 1995. Kungsfiskare får ut tre kullar. Fåglar i Västmanland 26: 50.

Folkesson, Kalle. 1997. Vita storkar i Sörstafors. Fåglar i Västmanland 28: 124.

Forsberg, Axel. 1958. Nordvästra hörnet. I: Walldén, B. & Curry-Lindahl, K. (Red.). Västmanlands natur. Stockholm.

Forsberg, Bertil. 1960. Stjärtand. Vår Fågelvärld 19: 246.

Forsberg, Thomas & Hans Karlström. 1972. Västersjön. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 3 [2]: 26-28.

Forslund, Mats. 1980. Rapporter 1979. Fåglar i Dalarna 13: 52-66.

Forslund, Mats. 1981. Rapport 1980. Fåglar i Dalarna 14: 51-63.

Forslund, Mats. 1983. Rapport 1982. Fåglar i Dalarna 16: 57-77.

Forslund, Mats, Sten-Erik Bohlin, Berndt Larsson, Ulf Svensson, Stig-Åke Svensson & Ulf Wiktander. 1987. Rapport 1986. Fåglar i Dalarna 20: 52-69.

Forslund, Mats, Jan-Olov Hermansson, Berndt Larsson, Ulf Svensson, Stig-Åke Svenson & Ulf Wiktander. 1984. Rapport 1983. Fåglar i Dalarna 17: 44-63.

Forslund, Mats, Jan-Olov Hermansson, Berndt Larsson, Ulf Svensson, Stig-Åke Svenson & Ulf Wiktander. 1985. Rapport 1984. Fåglar i Dalarna 18: 48-63.

Forslund, Mats, Jan-Olov Hermansson, Berndt Larsson, Ulf Svensson, Stig-Åke Svenson & Ulf Wiktander. 1986. Rapport 1985. Fåglar i Dalarna 19: 44-64.

Forslund, Mats & Berndt Söderlund. 1982. Rapport 1981. Fåglar i Dalarna 15: 59-74.

Forslund, Pär. 1983. Knölsvanen i Dalarna. Fåglar i Dalarna 16: 4-14.

Forsman, Gunnar & Gunnar Pettersson. 1966. Förteckning över fåglar observerade vid Asköviken 1965. Stencil. Västerås ornitologiska klubb.

Fransson, Thord & Bengt-Olov Stolt. 1994. The wintering of Blackcaps Sylvia atricapilla (L.) in Sweden. Ornis Svecica 4: 105-112.

Fredriksson, Sten-Bertil. 1950. Fågelobservationer från Västmanland. Fauna och flora 45: 173-174.

Fredriksson, Sten-Bertil. 1953. Fågelnytt från Västmanland. Fauna och flora 48: 256-257.

Fredriksson, Sten-Bertil. 1955. Labb. Vår Fågelvärld 14: 267.

Fredriksson, Sten-Bertil. 1955b. Sjöorre. Vår Fågelvärld 14: 126.

Fredriksson, Sten-Bertil. 1956. Näktergal. Vår Fågelvärld 15: 136.

Fredriksson, Sten-Bertil & Olle Tenow. 1954. Rödspov. Vår Fågelvärld 13: 189.

Fredriksson, Stig. 1979. Skrattmåsen Larus ridibundus i Sverige. Vår Fågelvärld 38: 173-200.

Fridzén, Karl-Erik. 1961. Iakttagelser av vitryggig hackspett (Dendrocopos leucotos). Vår Fågelvärld 20: 58-60.

Fries, Carl. 1952. I Skansens fågelskog. I: Kai Curry-Lindahl (red.). Festskrift tillägnad Erik Rosenberg på 50-årsdagen 17/8 1952. Stockholm.

Frycklund, Ingemar & Björn Nagell. 1963. Fjällugglevintern 1961-1962. Sveriges Natur [tidskrift] 54: 15-19.

 

Geijer, Bertil. 1952. Fågelrapport från Närke. Vår Fågelvärld 11: 179-180.

Geijer, Bertil. 1954. Fågelrapport från Närke 1952. Vår Fågelvärld 13: 36-37.

Geijer, Bertil. 1955. Fågelrapport från Närke 1954. Vår Fågelvärld 14: 257-261.

Girell, Bengt H. 1942. Asköviken - en fågelrik mälarvik. Vår Fågelvärld 1: 59-62.

Girell, Bengt H. 1952. Fågelnotiser från trakten av Västerås. Vår Fågelvärld 11: 81-82.

Girell, Bengt H. 1958. I västmanländska fågelmarker. I: Walldén, B. & Curry-Lindahl, K. (Red.). Västmanlands natur. Stockholm.

Girell, Bengt H. 1958b. Berguv. Vår Fågelvärld 17: 166.

Girell, Bengt H. 1959. Asköviken hotad av invallning. Vår Fågelvärld 18: 179.

Girell, Bengt H. 1959b. Invallningen av Asköviken. Vår Fågelvärld 18: 338.

Girell, Bengt H. 1960. Invallningen av Asköviken. Vår Fågelvärld 19: 263-264.

Girell, Bengt H. 1972. Skyddsvärd natur i Västmanland. Vår Fågelvärld 31: 273-277.

Girell, Bengt H. 1986. Mer om tranhäckning i Västmanland. Fåglar i Västmanland 17: 37-38.

Giöbel, Adr. 1876. Är tupp eller höna talrikare bland tjäderfogeln? Svenska Jägarförbundets Nya Tidskrift 14: 52-53.

Giöbel, Adr. 1877. Hellefors’ jagtförening. Svenska Jägarförbundets Nya Tidskrift 15: 95-99.

Giöbel, Adr. 1888. Fogellif och hemtrefnad. Svenska Jägarförbundets Nya Tidskrift 26: 84-91.

Giöbel, Adrian. 1902. Från fågelvärlden kring hemmet. Svenska Jägarförbundets Nya Tidskrift 40: 335-338.

Giöbel, Adrian. 1904. Fågellif på Järle torfströmosse. Jägaren 10: 8-13.

Granqvist, Ingvar. 1956. Smalnäbbad simsnäppa. Vår Fågelvärld 15: 210.

Granqvist, Ingvar. 1970. Något om pärlugglans hoande. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 1 [1]: 10.

Granqvist, Ingvar. 1970b. Västmanland 1969. Vår Fågelvärld 29: 237-240.

Granqvist, Ingvar. 1970c. Andräkningen. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 1 [1]: 3.

Granqvist, Ingvar. 1970d. Västerås-kråkor. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 1 [1]: 7-8.

Granqvist, Ingvar. 1970e. Mitt första möte med tretåiga hackspetten. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 1 [2]: 8.

Granqvist, Ingvar. 1970f. Varfågeln i Västmanland höstetid. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 1 [4]: 11-12.

Granqvist, Ingvar. 1971. [Vråkuppropet]. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 2 [1]: 10-11.

Granqvist, Ingvar. 1971b. Försök till kartläggning av vråkarnas flyttleder under april 1951-1954. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 2 [1]: 12.

Granqvist, Ingvar. 1972. Några rapporter 1972. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 3 [3]: 18.

Granqvist, Ingvar & Lennart Urby. 1969. Knixaren i Strömsholm. Introduktionsnummer 1969: 8. Västmanlands ornitologiska förening.

Grau, Olof. 1754. Beskrifning öfwer Wästmanland med sina städer, härader och socknar. Västerås.

Green, Daniel. 1983. Skräntärnans uppträdande i västmanlandsdelen av Mälaren. Fåglar i Västmanland 14: 23-29.

Green, Daniel. 1995. Ifrågasättandet för framåt! Fåglar i Västmanland 26: 9-10.

Green, Daniel. 1995b. Blåkråkan i Västmanland. Fåglar i Västmanland 26: 45-49.

Green, Daniel. 1996. Kungsfågelsångare – enda nya arten 1995. Fåglar i Västmanland 27: 142-143.

Green, Daniel. 1996b. Backsvalekoloni utplånad. Fåglar i Västmanland 27: 36.

Green, Daniel. 1996c. Fler albinistiska björktrastar. Fåglar i Västmanland 27: 87.

Green, Daniel. 1996d. Slagugglan gynnas av omställning i jordbruket. Fåglar i Västmanland 27: 160-162.

Green, Daniel. 1997. Vitvingen i Fläcksjön. Fåglar i Västmanland 28: 148-149.

Green, Daniel. 1998. Aftonfalken vid Asköviken den 19 september 1997. Fåglar i Västmanland 29: 136-137.

Green, Daniel. 1999. Var skall tornseglarna bo på 2000-talet? Fåglar i Västmanland 30: 4-5.

Green, Daniel. 1999b. Övernattare vid Näs, Fläckebo. Fåglar i Västmanland 30: 8.

Green, Daniel. 2000. Här i dag, där i morgon – härfågelhistoria med tragiskt slut. Fåglar i Västmanland 31: 15.

Green, Daniel. 2000b. Blåhök tog beckasin. Fåglar i Västmanland 31: 80.

Green, Daniel. 2001. Hur många tranor häckar i Västmanland? Fåglar i Västmanland 32: 25.

Green, Daniel. 2011. Projekt Pilgrimsfalk. Fåglar i Västmanland 42 [4]: 16-19.

Green, Daniel & Jan-Olov Bergström. 2001. Tranfångst i Västmanland. Fåglar i Västmanland 32: 10-24.

Green, Daniel, Tomas Nilsson & Jan-Olov Bergström. 1998. Västmanländska tranor ger ny kunskap. Fåglar i Västmanland 29: 18-25.

Green, Erland. 1954. Snöskator (Turdus pilaris) häckande på fågelholkar. Vår Fågelvärld 13: 276-277.

Green, Erland. 1955. Häger. Vår Fågelvärld 14: 125.

Green, Erland. 1955b. Skrattmås. Vår Fågelvärld 14: 267.

Green, Erland. 1957. Rörhöna. Vår Fågelvärld 16: 309.

Green, Erland. 1957b. Gråtrut. Vår Fågelvärld 16: 308.

Green, Martin. 1981. Bruna kärrhöken i Västmanland. Fåglar i Västmanland 12: 49-52.

Green, Martin. 1984. Tofsvipa och storspov i Västerås kommun 1984. Informationsbladet (Västerås ornitologiska klubb) 9: 43-48.

Green, Martin. 1984b. Brun kärrhök i Asköviken. Informationsbladet (Västerås ornitologiska klubb) 9: 69-78.

Green, Martin. 1987. Kattugglan (Strix aluco) och hornugglan (Asio otus) på Ängsö. Arosfåglar 12: 77-85.

Green, Martin. 1988. Havstrut, koltrast och varfågel i Västerås kommun. Arosfåglar 13: 37-45.

Green, Martin. 1991. Simfåglar, frisimmande evertebrater och undervattensvegetation i Asköviken 1987. Fåglar i Västmanland 22: 45-59.

Green, Martin. 1994. Simfåglar, frisimmande evertebrater och undervattensvegetation i Asköviken 1992. Fåglar i Västmanland 25: 29-36.

Green, Martin, Hans-Olof Hellkvist & Thomas Skoglund. 1985. Fågelrapporter från Västerås kommun 1984. Informationsbladet (Västerås ornitologiska klubb) 10: 1-26.

Green, Martin, Sven Blomqvist & Åke Lindström. 2003. The spring migration of two Bar-tailed Godwit Limosa lapponica populations in Sweden. Ornis Svecica 13: 1-15.

Greiff, Johan Ludvig Bogislaus von. 1828. Anteckningar angående jagt och djurfångst i Swerige. Andra upplagan.

Gyllin, Roger. 1965. Fågelrapport från Närke 1963. Vår Fågelvärld 24: 276-281.

Gyllin, Roger. 1979. Skrattmåsen Larus ridibundus i Närke 1916-1975. Fåglar i Närke 2 [1]: 1-31.

Gyllin, Roger. 1992. Ejdern i Närke. Fåglar i Närke 15: 31-44.

Gyllin, Roger & Hans Källander. 1963. Några marina fågelarters uppträdande i Närke. Fauna och flora 58: 1-17.

Gyllin, Roger & Kent Larsson. 1966. Fågelrapport från Närke 1964. Vår Fågelvärld 25: 170-176.

Gyllin, Roger & Kent Larsson. 1968. Fågelrapport från Närke 1967. Vår Fågelvärld 27: 357-363.

Gyllin, Roger & Kent Larsson. 1969. Vinterfåglar i Närke 1954/55-1967/68. Vår Fågelvärld 28: 51-54.

Gyllin, Roger & Kent Larsson. 1969b. Närke 1968. Vår Fågelvärld 28: 269-272.

Gyllin, Roger, Kent Larsson, Bo Runesson & Caj Runesson. 1971. Närke 1969. Vår Fågelvärld 30: 141-143.

 

Haavisto, Seppo. 1995. Sommarinvasion av rostand. Fåglar i Uppland 22: 122-123.

Hake, Mikael, Donald Blomqvist, Elin P. Pierce, Tommy Järås & Olof C. Johansson. 1997. Population size, migration routes and breeding origin of Purple Sandpipers Calidris maritima wintering in Sweden. Ornis Svecica 7: 121-132.

Hallström, Ragnar. 1917. Rostand (Casarca casarca) funnen i Mälaren. Fauna och flora 12: 238.

Hallström, Sven A. & Gustaf Zethelius. 1890. Afdelningen i Östra Vestmanland. Svenska Jägarförbundets Nya Tidskrift 28: 128-130.

Hallström, Sven A. & Gustaf Zethelius. 1891. Från afdelningen i Östra Vestmanland. Svenska Jägarförbundets Nya Tidskrift 29: 133-134.

Hallström, Sven A. & Gustaf Zethelius. 1892. Svenska Jägarförbundets Afdelning i Östra Vestmanland. Svenska Jägarförbundets Nya Tidskrift 30: 128-129.

Hallström, Sven A. & Gustaf Zethelius. 1893. Afdelningen i Östra Vestmanland. Svenska Jägarförbundets Nya Tidskrift 31: 215-216.

Hammarström, Lillebror. 2001. Krutkällarn. Kanonlokal i Köping. Fåglar i Västmanland 32: 112-113.

Hammarström, Lillebror. 2003. Fältpiplärka - ny art för Västmanland. Fåglar i Västmanland 34: 128.

Hamrin, A. & Bertil Walldén. 1958. Kring Arboga och Kungsör. I: Walldén, B. & Curry-Lindahl, K. (Red.). Västmanlands natur. Stockholm.

Hannerz, Dag E. 1918. Missbildad kråka. Fauna och flora 13: 190-191.

Hansson, Göran & Lars Wallin. 1958. Invasionen av sidensvans (Bombycilla garrulus) 1956-1957. Vår Fågelvärld 17: 206-241.

Hansson, Tore. 1956. Tretåig mås. Vår Fågelvärld 15: 285.

Hanström, Bertil. 1946. Kornknarren, Crex crex, i Örebro län 1945. Fauna och flora 41: 91-92.

Hasselgren, Henrik. 1923. En ornitologisk pärla vid Sala. Sala Posten 1923-05-30.

Hasselgren, Henrik. 1930. Strödda ornitologiska iakttagelser åren 1917-1929. Från jaktmarker och fiskevatten 18: 14-19.

Hegedüs, Torbjörn. 2000. Lappugglan i Västmanland. Fåglar i Västmanland 31: 70-73.

Hegedüs, Torbjörn. 2000b. Skydda Björnön och Hässlösundets unika natur! Fåglar i Västmanland 31: 74-76.

Heintze, August. 1915. Synzoisk fröspridning genom däggdjur och fåglar. Fauna och flora 10: 67-76.

Heintze, Aug. 1916. Om endozoisk fröspridning genom trastar och andra sångfåglar. Svensk Botanisk Tidskrift 10: 479-505.

Helger, Nils. 1945. Hällefors socken. Hembygdsbeskrivning i historisk framställning. Falun.

Hellberg, Börje. 1980. Sothöns dödade äggtjuv. Fåglar i Västmanland 11: 87.

Hellkvist, Hans-Olof. 1958. Vaktel. Vår Fågelvärld 17: 258.

Hellkvist, Hans-Olof, Henry Hirsimäki, Per Magnusson & Thomas Skoglund. 1976. Näktergalen i Västerås kommun 1976. Informationsblad 1 [4]: 2-5. Västerås ornitologiska klubb.

Hellkvist, Hans-Olof, Per Magnusson & Thomas Skoglund. 1977. Rosenfinken Carpodacus erythrinus i Västerås kommun 1976. Informationsblad 2 [1]: 2-4.

Hellkvist, Hans-Olof, Henry Hirsimäki, Per Magnusson & Thomas Skoglund. 1979. Näktergalen i Västerås kommun 1976. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 10: 41-43.

Hellström, Jan & Mikael Vesanen. 1977. Engelsk sädesärla häckande i Fagersta 1977. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 8: 69.

Henning, Gunnar W. 1962. Tornfalk. Vår Fågelvärld 21: 225.

Herner, T. 1951. Sjöorre. Vår Fågelvärld 10: 136.

Hildebrand, Elis. 1932. Sparvuggla vid Nora. Fauna och flora 27: 142.

Hirsimäki, Henry & Leif Johansson. 1977. Svarthalsad dopping Podiceps nigricollis konstaterad häckande vid Asköviken 1976. Informationsblad 2 [1]: 9-10. Västerås ornitologiska klubb.

Hirsimäki, Henry, Per Magnusson & Thomas Skoglund. 1976. Fågelrapporter från Västerås kommun januari-mars 1976. Informationsblad 1 [1]: 1-3. Västerås ornitologiska klubb.

Hirsimäki, Henry, Per Magnusson & Thomas Skoglund. 1976b. Fågelrapporter. Informationsblad 1 [2]: 1-5. Västerås ornitologiska klubb.

Hirsimäki, Henry, Per Magnusson & Thomas Skoglund. 1976c. Fågelrapporter: juli-september 1976. Informationsblad 1 [3]: 1-4. Västerås ornitologiska klubb.

Hirsimäki, Henry, Per Magnusson & Thomas Skoglund. 1976d. Fågelrapporter: oktober-december 1976. Informationsblad 1 [4]: 5-7. Västerås ornitologiska klubb.

Hjerthén, Gustaf S. 1928. Diverse ornitologiska meddelanden. Fauna och flora 23: 239-240.

Holmbring, Jan-Åke. 1973. Trastsångaren Acrocephalus arundinaceus i Sverige 1971 och dess tidigare förekomst i landet. Vår Fågelvärld 32: 23-31.

Holmbring, Jan-Åke. 1982. Kärrsångaren Acrocephalus palustris i Sverige. Vår Fågelvärld 41: 95-104.

Holmgren, August Emil. 1867-71. Handbok i zoologi. II. delen. Skandinaviens foglar. Stockholm.

Holmgren, Kjell. 1972. Jour vid Norrsjön. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 3 [2]: 18.

Holmgren, Kjell. 1972b. Glada? Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 3 [2]: 18.

Holmstedt, Stig. 1986. (Red.). Fåglar vid Färnebofjärden. 2:a uppl. Stencil. Stockholm.

Hultin, Seth. 1905. Ovanligare mårdjagt. Svenska Jägarförbundet Nya Tidskrift 43: 292-293.

Hårding, Barbro. 1994. E18 projektet Köping-Arboga. Osteologisk analys av gravmaterial från Ullvi, Raä 83, Köping stad, Västmanland, Dnr 2386/93. Osteologisk rapport 1994: 12. Statens historiska museum, osteologiska enheten.

Högberg, V. 1863. Örebrotraktens foglar. Akademisk afhandling. Upsala.

Högström, Stig. & Lars-Erik Wiss. 1968. Mindre sångsvanens förekomst i Sverige jämte något om artens sträck i Östersjöområdet. Vår Fågelvärld 27: 14-42.

Höjer, Jan. 1970. Inventering av några viktiga myrområden i Västmanlands län – med tonvikt på zoologi och allmän naturvård. Stencil.

 

Iregren, Elisabeth. 1983. Förhistoriska kremationer i Västmanland. Årsskrift 1983: 23-39. Västmanlands fornminnesförening och Västmanlands läns museum.

 

Jacobsson, Ulf. 1994. Första fynd i kommunen - rostand. Pandion 10 [2]: 21.

Jacobsson, Ulf. 1994b. Större skrikörn i Ervalla-Dylta området? Pandion 10 [2]: 22.

Jansson, Erik. 1970. Frövi-rapport. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 1 [4]: 9.

Jansson, Erik "Plur". 1982. Toppskarvar i Väringen. Fåglar i Västmanland 13: 27-29.

Jansson, Erik "Plur". 1984. Men vad sysslar storskarven med? Fåglar i Västmanland 15: 31-34.

Jansson, Hasse. 1994. Unikt fågelfynd i östra Fellingsbro. Pandion 10: 19.

Jansson, Karin., Danielsson, G. & Knorring, F. von. 1945. Mindre sångsvan i Fläckebo i Västmanland. Vår Fågelvärld 4: 87.

Johansson, Björn & Gunnar Jakobsson. 1997. Höststräcket av fisktärna Sterna hirundo och silvertärna S. paradisaea över södra Sverige. Ornis Svecica 7: 61-80.

Johansson, Carl Holger. 1963. Storskarv. Vår Fågelvärld 22: 319.

Johansson, Carl-Holger. 1963b. Sommargylling. Vår Fågelvärld 22: 323.

Johansson, Carl Holger. 1964. Storskarv. Vår Fågelvärld 23: 82.

Johansson, Carl Holger. 1964b. Sommargylling. Vår Fågelvärld 23: 176.

Johansson, Carl Holger. 1965. Blå kärrhök. Vår Fågelvärld 24: 77.

Johansson, Carl Holger, Seth Åkerbrant & Lennart Åkerbrant. 1961. Lundsångare. Vår Fågelvärld 20: 352.

Johansson, Henrik. 1972. Om häckningsframgång i holkar av trä, träbetong, bakumen och plast. Fauna och flora 67: 242-245.

Johansson, Holger. 1970. I strid om födan. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 1 [2]: 7.

Johansson, Holger. 1970b. Den dumdristige varfågeln. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 1 [2]: 6-7.

Johansson, Håkan. 1983. Iakttagelser av silvertärna i Västmanland. Fåglar i Västmanland 14: 8-12.

Johansson, Håkan. 1995. Ringmärkt berguvsunge dödad. Fåglar i Västmanland 26: 50.

Johansson, Håkan. 1997. Härfågeln – en fågel helt ur kurs… eller? Fåglar i Västmanland 28: 56-60.

Johansson, Håkan. 1997b. Två hackspettsarter i samma asp. Fåglar i Västmanland 28: 79.

Johansson, Kurt. 1960. Sjöorre. Vår Fågelvärld 19: 246.

Johansson, Kurt. 1965. Blåkråka. Vår Fågelvärld 24: 79.

Johansson, Lars & Sören Johansson. 1965. Mindre flugsnappare. Vår Fågelvärld 24: 82.

Johansson, Leif. 1978. Svarttärnan Chlidonias niger vid Asköviken 1942-77. Informationsblad 3 [1]: 5. Västerås ornitologiska klubb.

Johansson, Leif. 1978b. Fåglar vid Skorven. Informationsblad 3 [2]: 4-6. Västerås ornitologiska klubb.

Johansson, Leif. 1979. Häckfågelfaunan vid Asköviken. Meddelande nr. 15, 1979. Länsstyrelsen i Västmanlands län.

Johansson, Leif. 1981. Kungsörnen - en översikt av observationer i landskapet. Fåglar i Västmanland 12: 14-17.

Johansson, Leif. 1989. Vitkindad gås Branta leucopsis funnen häckande för första gången i Västmanland. Fåglar i Västmanland 20: 23-24.

Jong, Adjan de & Åke Berg. 2001. Storspoven i Sverige - resultat av riksinventeringen 1999. Vår Fågelvärld 60 [2]: 6-13.

Jong, Adjan de & Leif Nilsson. 2016. Sädgåsens flyttning. Vår Fågelvärld 75 [2]: 40-41.

Jägerskiöld, L. A. 1919. Om förändringar i Sveriges fågelvärld under de senaste 75 åren. Sveriges Natur [årsskrift] 10: 45-73.

Jägerskiöld, L. A. 1930. Några utdrag ur Göteborgs Biologiska förenings liggare över fågelmärkningar. Fauna och flora 25: 19-23.

Jägerskiöld, L. A. & Kolthoff, Gustaf. 1911-26. Nordens fåglar. 2:a uppl. Stockholm.

 

Kangas, Keijo. 1977. Holkinventering på Ängsö. Informationsblad 2 [1]: 1. Västerås ornitologiska klubb.

Karlsson, Claes & Sören Larsson. 1976. Frövisjöns häckfågelfauna. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 7 [1]: 9-13.

Karlsson, Magnus. 1989. Rastande vadare vid Kraftvärmeverket (KVV) 1979-1987. Arosfåglar 14: 25-34.

Karlsson, Thomas & Åke Abrahamsson. 1991. Tornfalkens förekomst i Sverige 1987. Fauna och flora 86: 146-155.

Kauramäki, Eero. 1970. Observation av rödfalk, Falco naumanni, vid Ulfsbo ängar, ca 5 km WNW Fagersta under tiden 19-25 april 1970. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 1[3]: 5.

Kempe, A. (Red.). 1911. Västmanlands län. Geografisk-topografisk-statistisk beskrifning. Stockholm.

Kihlman, L. F. 1828. Beskrifning öfver Kumla socken. Strengnäs.

Kjellin, Carl. 1902. På harjagt. Svenska Jägarförbundets Nya Tidskrift 40: 316-323.

Kjellin, Carl. 1903. På harjagt. Svenska Jägareförbundets Nya Tidskrift 41: 178-189.

Kjellin, Carl. 1904. Skytte för uf. Svenska Jägareförbundets Nya Tidskrift 42: 42-46.

Kjellin, Carl. 1905. Hvarjehanda småminnen och iakttagelser. Svenska Jägarförbundets Nya Tidskrift 43: 169-183.

Kjellin, Carl. 1906. En vårvecka i skogen. Svenska Jägarförbundets Nya Tidskrift 44: 105-110.

Kjellin, Carl. 1911. Reminiscenser från andjagten. Svenska Jägarförbundets Tidskrift 49: 316-322.

Knorring, F. von. 1943. Iakttagelser av gräshoppsångare. Vår Fågelvärld 2: 116.

Knorring, F. von. 1944. Meddelanden [jorduggla]. Vår Fågelvärld 3: 78.

Knorring, Wilh. von. 1945. Iakttagelser av gräshoppsångare. Vår Fågelvärld 4: 34.

Knöppel, Olof. 1937. Ur bivråkens liv. Från jaktmarker och fiskevatten 25: 49-54.

Knöppel, Olof. 1941. Håll efter nötskrikan, skogens ligapojke! Svensk Jakt 79: 460-462.

Knöppel, Olof. 1942. Berguven gjorde påhälsning i hönshuset. Från jaktmarker och fiskevatten 30: 94.

Knöppel, Olof. 1942b. Hur har villebrådet uthärdat vintern? Från jaktmarker och fiskevatten 30: 174-179.

Knöppel, Olof. 1942c. Tjugufyra timmar i skogen. Från jaktmarker och fiskevatten 30: 241-246.

Knöppel. Olof. 1943. Ett par pilgrimsfalkar. Västmanlands läns jaktvårdsförenings årsskrift 1943: 67.

Knöppel. Olof. 1943b. Egendomliga rapphöns. Västmanlands läns jaktvårdsförenings årsskrift 1943: 66.

Knöppel. Olof. 1943c. Dvärgmås och svarttärna i Asköfjärden. Västmanlands läns jaktvårdsförenings årsskrift 1943: 66.

Knöppel, Olof. 1946. Ödemark. Från jaktmarker och fiskevatten 34: 337-341.

Knöppel, Olof. 1947. Ett flertal örnar. Årsskrift jaktåret 1946-1947: 84-85. Västmanlands läns Jaktvårdsförening.

Knöppel, Olof. 1951. Djur och fåglar. I: Mangård, C. (Red.). Västerfärnebo. En sockenbeskrivning.

Knöppel, Olof. 1952. Andjaktsminnen. Från jaktmarker och fiskevatten 40: 225-230.

Knöppel, Olof. 1958. Djur och jakt i Västmanland. I: Walldén, B. & Curry-Lindahl, K. (Red.), s. 99-104. Västmanlands natur. Stockholm.

Kolthoff, Gustaf. 1903. Om Stormsvalorna. Svenska Jägareförbundets Nya Tidskrift 41: 57-60.

Kolthoff, Kjell. 1920. Sällsynta fåglar, som under åren 1918-19 inkommit till Aktiebolaget Kolthoffs Naturaliemagasin i Uppsala. Fauna och flora 15: 39-40.

Kumlin, Bo. 1971. Vråkdag vid Asköviken. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 2 [1]: 9-10.

Kumlin, Bo. 1971b. Rapporter från Bo Kumlin. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 2 [3]: 4-5.

Kumlin, Bo. 1971c. Angående fångst av duvhök vid Asköviken. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 2 [1]: 5.

Kumlin, Bo. 1973. Fågelsjöar i Västmanlands län. Meddelande nr. 1, 1973. Länsstyrelsen i Västmanlands län.

Kumlin, Rolf & Bo Kumlin. 1955. Några fågeliakttagelser i Västerås-trakten. Vår Fågelvärld 14: 180-181.

Kumlin, Rolf & Bo Kumlin. 1956. Fågelobservationer från Västmanland. Vår Fågelvärld 15: 278-280.

Kumlin, Rolf & Bo Kumlin. 1963. Fågeliakttagelser från Västmanland 1956-1962. Vår Fågelvärld 22: 314.

Källander, Hans. 1964. Invasionen av pärluggla (Aegolius funereus) i Mellansverige 1958 samt något om artens förekomst i Sverige. Vår Fågelvärld 23: 119-135.

Källander, Hans. 1965. Exempel på tillfälliga rastplatsers betydelse för iakttagelser av vadare­sträck. Fauna och flora 60: 63-67.

Källander, Hans. 1970. Förekomsten av gräshoppsångare Locustella naevia i Sverige 1968. Vår Fågelvärld 29: 6-10.

Källander, Hans. 1996. Skrattmåsens Larus ridibundus populationsutveckling i Sverige under de senaste 25 åren. Ornis Svecica 6: 5-16.

Källander, Hans, Sven G. Nilsson & Sören Svensson. 1978. Tre rovfåglars och fem tättingars vinterutbredning 1977-78 - rapport från Svenska vinterfågelräkningen. Vår Fågelvärld 37: 127-132.

Källebrink, Karl-Gunnar. 1977. Gulhämpling - ny art för Västmanland. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 8: 29.

Källebrink, Karl-Gunnar. 1977b. Kentsk tärna - ny art för Västmanland. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 8: 30.

Källebrink, Karl-Gunnar. 1977c. Kentsk tärna sedd i Dalarna. Meddelanden 10 [1]: 39. Dalarnas ornitologiska förening.

Källebrink, Karl-Gunnar. 1984. Svartvit flugsnapparhonor ruvade i samma holk. Fåglar i Västmanland 15: 97.

Källebrink, Karl-Gunnar. 1987. Ringand - ny art för Västmanland. Fåglar i Västmanland 18: 55.

Källebrink, Karl-Gunnar. 1999. CES-ringmärkning vid Kappakällan/Gussjöbäcken 1998. Fåglar i Västmanland 30: 33.

Källebrink, Karl-Gunnar. 1999b. Antalet häckande årtor och skedänder. Fåglar i Västmanland 30: 37.

Källebrink, K-G & Sören Larsson. 1978. Gemensamma sträckräkningar 1977. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 9: 51-54.

Köpman, Magnus. 1988. Engelsk sädesärla vid Sörbysjön 16/4 1988. Pandion 4: 53.

 

Larsson, Berndt. 1980. Fågellokaler i Ludvika kommun. Fåglar i Dalarna 13: 12-25.

Larsson, Bernt & Daniel Green. 1996. Fjällugglan på Tunbytorp – första ”långstannaren” på 12 år. Fåglar i Västmanland 27: 57-61.

Larsson, Erik. 1962. Observationer av kornknarr 1959-1960. Vår Fågelvärld 21: 137.

Larsson, Gunnar. 1998. En bok om Möklinta socken. Eget förlag.

Larsson, Inge. 1961. Svartkråka. Vår Fågelvärld 20: 357.

Larsson, Inge. 1962. Alfågel. Vår Fågelvärld 21: 141.

Larsson, Inge. 1962b. Bergand. Vår Fågelvärld 21: 141.

Larsson, Inge. 1962c. Svarthakedopping. Vår Fågelvärld 21: 140.

Larsson, Kent. 1973. Skyddsvärd natur i Närke. Vår Fågelvärld 32: 51-55.

Larsson, Sven. 1989. Häckade busksångare vid Finnåkerssjön 1989? Pandion 5: 87-88.

Larsson, Sven. 1989b. Näset. Pandion 5: 92-94.

Larsson, Sven. 1989c. Rekordmånga rosenfinkar vid Näset sommaren 1989. Pandion 5: 98-99.

Larsson, Sören. 1967. En av de sista pilgrimsfalkarna. Årsskrift 1966: 8-9. Ramnäs naturklubb.

Larsson, Sören. 1967b. Fjälluggla i Ramnäs. Årsskrift 1966: 12-13. Ramnäs naturklubb.

Larsson, Sören. 1968. Havsörn i Ramnäs. Årsskrift 1967: 10. Ramnäs naturklubb.

Larsson, Sören. 1968b. Vinterhämpling i Ramnäs. Årsskrift 1967: 11. Ramnäs naturklubb.

Larsson, Sören. 1969. Silkeshäger i Surahammar. Årsskrift 1968: 10-11. Ramnäs naturklubb.

Larsson, Sören. 1969b. Den fantastiska natten. Årsskrift 1968: 19-21. Ramnäs naturklubb.

Larsson, Sören. 1969c. Flyttfågelsträck över Gnien. Årsskrift 1968: 24-25. Ramnäs naturklubb.

Larsson, Sören. 1969d. Nötkråksinvation. Årsskrift 1968: 27-28. Ramnäs naturklubb.

Larsson, Sören. 1970. Fågelsträck över Västmanland. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 1 [4]: 4-5.

Larsson, Sören. 1971. Sträckobservationerna 1971. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 2 [4]: 7-11.

Larsson, Sören. 1973. Fågelkrönika från Ramnästrakten 1973. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 4 [3]: 4-7.

Larsson, Sören. 1974. Knölsvanens förekomst i Surahammars kommun. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 5 [2]: 13-15.

Larsson, Sören. 1974b. Andräkningarna i Västmanland 1973/74. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 5 [2]: 3-6.

Larsson, Sören. 1975. Tre nya arter för Västmanland. 1. Stripgås (Anser indicus). Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 6: 3.

Larsson, Sören. 1975b. Fågelsträck vid Gnien 1975. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 6: 41-42.

Larsson, Sören. 1975c. Andräkningarna i Västmanland 1974/75. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 6: 19-23.

Larsson, Sören. 1975d. Större hackspett plundrar småfågelholkar. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 6: 43.

Larsson, Sören. 1977. Backsvalans förekomst i Surahammars kommun. Ramnäs Naturklubbs Årsskrift 1976: 49-51.

Larsson, Sören. 1977b. Andräkningarna i Västmanland 1975/76. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 8: 8-11.

Larsson, Sören. 1977c. Tofsvipor häckande på kalhygge. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 8: 28.

Larsson, Sören. 1978. Andräkningarna i Västmanland 1977. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 9: 8-11.

Larsson, Sören. 1979. Varfågel tog byte av artfrände. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 10: 23.

Larsson, Sören. 1979b. Gråtrut med förväxt övernäbb. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 10: 23.

Larsson, Sören. 1980. Knölsvanen i Västmanland. Fåglar i Västmanland 11: 8-12.

Larsson, Sören. 1980b. Skrattmåsar parasiterar på ljungpipare. Fåglar i Västmanland 11: 87-88.

Larsson, Sören. 1982. Tranan - populationsstorlek och val av häckningsbiotop i Västmanland. Fåglar i Västmanland 13: 10-18.

Larsson, Sören. 1982b. Större hackspett häckade i småfågelholk. Fåglar i Västmanland 13: 26-27.

Larsson, Sören. 1984. Rödstjärtar puttar gökägg ur bobalen. Fåglar i Västmanland 15: 34.

Larsson, Sören. 1984b. Märklig häckplats för slaguggla. Fåglar i Västmanland 15: 97-98.

Larsson, Sören. 1991. Rörsångarna i Lisjöviken. Naturklubbsnytt 3 [2]: 22-23.

Larsson, Sören. 1993. Amerikansk tundrapipare Pluvialis dominica ny art i Västmanland. Fåglar i Västmanland 24: 78-79.

Larsson, Sören. 1993b. Pärlugglorna 1993. Naturklubbsnytt 5 [3]: 15-20.

Larsson, Sören. 1993c. Strömstareinventeringen. Naturklubbsnytt 5 [1]: 16.

Larsson, Sören. 1995. Göken blir utkastad. Fåglar i Västmanland 26: 37.

Larsson, Sören. 1995b. Havsörn tvingar byte av fiskgjuse. Fåglar i Västmanland 26: 37.

Larsson, Sören. 1995c. Talltitan minskar? Fåglar i Västmanland 26: 59-60.

Larsson, Sören. 2001. Halsboor och skådarångest. Fåglar i Västmanland 32: 30-32.

Larsson, Sören, Jan-Erik Malmstigen, K-G Källebrink, Lars Asklund & Hans-Olof Hellkvist. 1980. Fågelrapport för Västmanland 1979. Fåglar i Västmanland 11: 69-85.

Larsson, Sören, Jan-Erik Malmstigen, K-G Källebrink, Lars Asklund & Hans-Olof Hellkvist. 1981. Fågelrapport för Västmanland 1980. Fåglar i Västmanland 12: 62-77.

Larsson, Sören, Mats Andersson, K-G Källebrink & Lars Asklund. 1982. Fågelrapport för Västmanland 1981. Fåglar i Västmanland 13: 67-86.

Larsson, Sören, Mats Andersson, K-G Källebrink, Lars Asklund & Peter Kuiper. 1983. Fågelrapport för Västmanland 1982. Fåglar i Västmanland 14: 87-106.

Larsson, Sören, Mats Andersson, K-G Källebrink & Lars Asklund. 1984. Fågelrapport för Västmanland 1983. Fåglar i Västmanland 15: 73-96.

Larsson, Sören, Mats Andersson, K-G Källebrink, Lars Asklund & Göran Pettersson. 1985. Fågelrapport för Västmanland 1984. Fåglar i Västmanland 16: 70-98.

Larsson, Sören, Martin Green, Roland Thuvander, Karl-Gunnar Källebrink & Göran Pettersson. 1986. Fågelrapport för 1985. Fåglar i Västmanland 17: 52-81.

Larsson, Sören & Kjell-Åke Källebrink. 2001. Rödstjärtprojektet i Västmanland. Fåglar i Västmanland 32: 4-7.

Larsson, Sören & Kjell-Åke Källebrink. 2002. Rödstjärten i Västmanland 2001. Fåglar i Västmanland 33: 32-36.

Larsson, Sören, Lars Lindell & Lars Burström. 1975. Tre nya arter för Västmanland. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 6: 3-5.

Larsson, Sören & Andreas Sandberg. 2002. Uggleräkningen i Västmanland vecka 12. Fåglar i Västmanland 33: 129-131.

Larsson, Sören & Andreas Sandberg. 2003. Ugglelyssningen i Västmanland vecka 12 2003. Fåglar i Västmanland 34: 66-69.

Larsson, Sören & Andreas Sandberg. 2004. Ugglelyssningen i Västmanland vecka 12 2004. Fåglar i Västmanland 35: 61-65.

Larsson, Sören & Erik Westman. 2019. Rödstjärten på Hälleskogsbrännan. Fåglar i Västmanland 50[1]: 26-28.

Laurila, Hannu. 1984. Vitryggig hackspett en art vi i Västmanland har ansvar för. Fåglar i Västmanland 15: 29-30.

Lejdelin, Leif. 1984. Fåglar i Fagersta 1960-1985. Stencil.

Lejdelin, Leif. 1994. Vitvingad trut i Fagersta - första fyndet i Västmanland. Fåglar i Västmanland 25: 55.

Lejdelin, Leif. 1996. Albino björktrast vid Backgården. Fåglar i Västmanland 27: 8.

Lejdelin, Leif. 1998. Svarthakedoppingen har minskat kraftigt. Fåglar i Västmanland 29: 92-93.

Lejdelin, Per Leif. 1965. Från Fagersta-markerna. Fältbiologen 18 [4]: 31.

Lennartsson, Tommy. 1982. Talgoxunge växte upp i flugsnapparkull. Fåglar i Västmanland 13: 26.

Lennartsson, Tommy. 1983. Järpens biologi och beståndstäthet i Västmanland. Fåglar i Västmanland 14: 64-72.

Lennartsson, Tommy. 1984. Naturen, faunan, floran och sjöarna. I: Karbenning - en Bergslagssocken. Förlag Norbergs kommun.

Lennerstedt, Ingvar & Staffan Ulfstrand. 1959. Gråsiskans (Carduelis flammea), grönsiskans (Carduelis spinus) och gulsparvens (Emberiza citrinella) förekomst i Sverige vintrarna 1957-58 och 1958-59. Vår Fågelvärld 18: 215-219.

Lennquist, Bernt. 1962. Bändelkorsnäbb. Vår Fågelvärld 21: 56-57.

Lenström, C. A. E. 1918. Kornknarr i Västmanland. Fauna och flora 13: 287.

Lepiksaar, Johannes. 1974. Djurrester från den mellanneolitiska (gropkeramiska) boplatsen vid Äs, Romfartuna sn, Västmanland. I: Löfstrand, L. (Red.). Yngre stenålderns kustboplatser. Aun 1: 140-156. Uppsala.

Lerner, Henrik & Hakon Kampe-Persson. 2006. Fynd av hybridgäss. Vår Fågelvärld, Suppl. 45: 160-163.

Lewenhaupt, Casimir. 1921. Ytterligare till knölsvanens utbredningshistoria. Svenska Jägareförbundets Tidskrift 59:124.

Lignell, Gunnar. 1983. Örnutfodringen säsongen 1982-83. Fåglar i Västmanland 14: 73-75.

Lignell, Gunnar. 1984. Örnutfodringen säsongen 1983-84. Fåglar i Västmanland 15: 70-72.

Lignell, Gunnar. 1985. Örnutfodringen säsongen 1984-85. Fåglar i Västmanland 16: 64-69.

Lignell, Gunnar. 1986. Örnutfodringen säsongen 1985-86. Fåglar i Västmanland 17: 93-96.

Lignell, Gunnar. 1987. Örnutfodringen 1986/87. Fåglar i Västmanland 18: 81-85.

Lignell, Gunnar. 1989. Örnutfodringen vintern 1987/88. Fåglar i Västmanland 20: 17-22.

Lignell, Gunnar. 1990. Tjockfot Burhinus oedicnemus för första gången anträffad i Västmanland. Fåglar i Västmanland 21: 23-24.

Lignell, Gunnar. 1990b. Örnutfodringen vintern 1988/89. Fåglar i Västmanland 21: 27-29.

Lignell, Gunnar. 1991. Örnutfodringen vintern 1989/90. Fåglar i Västmanland 22: 27-28.

Lignell, Gunnar. 1991b. Vinterutfodring av örnar säsongen 1990/91. Fåglar i Västmanland 22: 123-126.

Lignell, Gunnar. 1992. Vinterutfodring av örnar säsongen 1991/92. Fåglar i Västmanland 23: 113-115.

Lignell, Gunnar. 1992b. En rekordgammal storspov märkt i Västmanland för 66 år sedan. Fåglar i Västmanland 23: 27-29.

Lignell, Gunnar. 1993. Vinterutfodring av örnar säsongen 1992/93. Fåglar i Västmanland 24: 75-77.

Lignell, Gunnar. 1997. Aftonfalken nyckfull gäst. Fåglar i Västmanland 28: 4-7.

Lignell, Gunnar. 2006. Forsärlan – sen invandrare till Västmanland. Fåglar i Västmanland 37: 36-50.

Lignell, Gunnar. 2016. Forsärlans fortsatta expansion i Västmanland. Fåglar i Västmanland 47[1]: 20-23.

Lignell, Niclas. 1998. Sillgrisslan vid Kvicksund. Fåglar i Västmanland 29: 148-149.

Lignell, Niclas. 1999. ”Det dräller av brelle”. Fåglar i Västmanland 30 [3-4]: 4-7.

Lignell, Niclas. 2001. Jungfrulig stund vid Asköviken 13/5 2001. Fåglar i Västmanland 32: 127-128.

Liljefors, Magnus. 1988. Fiskgjusen i Ängsöarkipelagen 1988. Arosfåglar 13: 61-63.

Lind, Erik. 1961. Kornknarr. Vår Fågelvärld 20: 72.

Lind, Gunnar. 1976. Rapporter 1975. Meddelanden 9 [1]: 25-34. Dalarnas ornitologiska förening.

Lind, Gunnar. 1977. Rapporter 1976. Meddelanden 10 [1]: 29-39. Dalarnas ornitologiska förening.

Lind, Gunnar. 1978. Rapporter 1977. Meddelanden 11 [1]: 11-20. Dalarnas ornitologiska förening.

Lind, Gunnar. 1979. Fågelrapport 1978. Meddelanden 12 [1]: 10-18. Dalarnas ornitologiska förening.

Lindberg, Jörgen. 1977. Spaden – en presentation. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 8: 21.

Lindberg, Jörgen. 2002. Åvestbovråken. Fåglar i Västmanland 33: 136.

Lindberg, Peter. 1966. Invasionen av sparvuggla (Glaucidium passerinum) i södra Skandinavien 1963-64. Vår Fågelvärld 25: 106-142.

Lindberg, Pontus. 1993. Brednäbbad simsnäppa Phalaropus fulicarius ny art för Västmanland. Fåglar i Västmanland 24: 66.

Lindblad, Johan Wilhelm. 1863. Dubbla Beckasinen. Svenska Jägarförbundets Nya Tidskrift 1: 15-33.

Lindblad, Johan Wilhelm. 1863b. Vakteln. Svenska Jägarförbundets Nya Tidskrift 1: 127-128.

Lindblad, Johan Wilhelm. 1875. Hvarjehanda. Svenska Jägarförbundets Nya Tidskrift 13: 38.

Lindblad, Oscar. 1927. Sen flyttning av svanar. Fauna och flora 22: 45-46.

Lindell, Anders. 1973. Gråänder (Anas platyrhynchos). Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 4 [1]: 25.

Lindell, Lars. 1972. Några intressanta observationer vid Asköviken 1971. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 3 [1]: 14-15.

Lindell, Lars. 1972b. Förteckning över fåglar observerade vid Asköviken 1971. Stencil. Västerås ornitologiska klubb.

Lindell, Lars. 1972c. Rapporter. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 3 [2]: 29.

Lindell, Lars. 1972d. Fågelfaunan i Ängsöarkipelagen 18 maj – 2 juli 1972. Meddelande nr. 6, 1972. Länsstyrelsen i Västmanlands län.

Lindell, Lars. 1972e. Västmanland 1971. Vår Fågelvärld 31: 203-204.

Lindell, Lars. 1973. Asköviken 1972. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 4 [1]: 22-23.

Lindell, Lars. 1973b. Förteckning över fåglar observerade vid Asköviken 1972. Stencil. Västerås ornitologiska klubb.

Lindell, Lars. 1973c. Västerås Ornitologiska Klubbs verksamhet i Ängsöarkipelagen 1972. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening  4 [1]: 18-20.

Lindell, Lars. 1973d. Två intressanta ringmärkningsåterfynd från Västerås. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 4 [1]: 23.

Lindell, Lars. 1973e. Västmanland [Fågelrapporter 1972]. Vår Fågelvärld 32: 226-228.

Lindell, Lars. 1974. Två nya arter för Västmanland 1973. 1. Fjällgås (Anser erythropus). Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 5 [1]: 3-4.

Lindell, Lars. 1974b. Två nya arter för Västmanland 1973. 2. Skäggmes (Panurus biarmicus). Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 5 [1]: 3-4.

Lindell, Lars. 1974c. Ornitologisk inventering av sjön Spaden. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 5 [1]: 5-8.

Lindell, Lars. 1974d. Förteckning över fåglar observerade vid Asköviken 1973. Stencil. Västerås ornitologiska klubb.

Lindell, Lars. 1974e. Knölsvaninventeringen i Västmanland 1973. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 5 [2]: 7-12.

Lindell, Lars. 1974f. Västmanland [Fågelrapporter 1973]. Vår Fågelvärld 33: 249-250.

Lindell, Lars. 1975. Islingby-Ösby-Hedbo ängsmarker. Ornitologisk inventering. Länsstyrelsen i Västmanlands län 1975: 13.

Lindell, Lars. 1975b. Fågelfaunan vid Asköviken. Länsstyrelsen i Västmanlands län 1975: 3.

Lindell, Lars. 1975c. Tre nya arter för Västmanland. 2. Rödhalsad gås. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 6: 3-5.

Lindell, Lars. 1975d. Svensk fågelatlas - Västmanland. Meddelande nr 2. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 6: 11-13.

Lindell, Lars. 1975e. Fågelrapporter. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 6: 24-25.

Lindell, Lars. 1975f. Svensk fågelatlas - Västmanland. Meddelande nr 3. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 6: 33-38.

Lindell, Lars. 1975g. Fågelrapporter. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 6: 39-40.

Lindell, Lars. 1975h. Västmanland 1974. Vår Fågelvärld 34: 233-235.

Lindell, Lars. 1976. Vinterfågelfaunan vid Asköviken. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 7 [1]: 4-8.

Lindell, Lars. 1976b. Ett hotat våtmarksområde i Västmanland. Vår Fågelvärld 35: 173-174.

Lindell, Lars. 1976c. Fågelrapporter. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 7 [1]: 21-22.

Lindell, Lars. 1976d. Fågelrapport för Västmanland 1975. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 7 [2]: 1-7.

Lindell, Lars. 1977. Antalet häckande rovfåglar i Västmanland. I: Löfgren, Lars (Red.). Västmanlands läns natur 1977. Årsbok för Västmanlands länsförbund av Svenska Naturskyddsföreningen. Arboga.

Lindell, Lars. 1977b. Svensk fågelatlas - Västmanland. Meddl. 4. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 8: 1-7.

Lindell, Lars. 1978. Svensk fågelatlas - Västmanland. Meddl. 5. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 9: 4-7.

Lindh, Per. 1996. 5 år med citronärlan. Fåglar i Västmanland 27: 100-102.

Lindh, Per, Torbjörn Hegedüs & Daniel Green. 1996. Två x stäpphök. Fåglar i Västmanland 27: 118-121.

Lindh, Per & Olle Sköld. 1991. Ängshök Circus pygargus funnen häckande för första gången i Västmanland. Fåglar i Västmanland 22: 25.

Lindquist, Thorwald. 1947. Pilgrimsfalken och brevduvesporten i Sverige. En  utredning. Sveriges Natur [tidskrift] 38: 17-26.

Lindroth, Stig. 1946. Ett bidrag till frågan om gråtrutens (Larus argentatus Pontopp.) ställning som marin relikt i våra insjöar. Vår Fågelvärld 5: 97-114.

Lindstedt, Folke. 1954. Härfåglar rapporterade under senare år. Vår Fågelvärld 13: 274.

Lindström, Holger. 1928. Tranor vid Mälaren. Från jaktmarker och fiskevatten 16: 221.

Lindström, Åke, Sören Svensson, Martin Green & Richard Ottvall. 2007. Distribution and population changes of two subspecies of Chiffchaff Phylloscopus collybita in Sweden. Ornis Svecica 17: 137-147.

Linnaeus, Carl. 1746. Fauna Svecica. Stockholm.

Linnman, Nils. 1952. Svanarna i Sverige den 25 mars 1951. Vår Fågelvärld 11: 1-10.

Ljungkvist, Hans. 1986. Morskogasjön och Hultasjön - två fågelsjöar i Bergslagen. Fåglar i Västmanland 17: 82-92.

Ljungkvist, Hans. 1987. Dvärgbeckasinens uppträdande i lindesbergstrakten 1975-86. Pandion 3: 9-12.

Ljungqvist, J. E. 1921. Kungsfiskaren i norra Nerike. Fauna och flora 16: 96.

Lohammar, Gunnar. 1958. Om naturen i Möklinta. I: Walldén, B. & Curry-Lindahl, K. (Red.). Västmanlands natur. Stockholm.

Lorichs, Nils. 1942. En vit stork i Västmanland. Fauna och flora 37: 190-191.

Ludvigsson, Henrik. 1992. En svart stork Ciconia nigra på besök i Kungsåra. Fåglar i Västmanland 23: 30.

Lund, Lars. 1963. Salskrake. Vår Fågelvärld 22: 319.

Lundberg, Arne. 1996. Uppland i siffror. Kapitel 7. I: Fredriksson, Rickard & Martin Tjernberg. (Red.). Upplands fåglar - fåglar, människor och landskap genom 300 år. Fåglar i Uppland, supplement 2. Uppsala.

Lundberg, Arne, Ragnar Mattsson, Bo Nilsson, & Per Widén. 1980. Nötskrikans Garrulus glandarius beståndsstorlek under hösten i ett mellansvenskt barrskogsområde. Vår Fågelvärld 39: 225-230.

Lundberg, Gustaf. 1911. Ung rackelhane skjuten vid Bjurfors. Fauna och flora 6: 197.

Lundberg, Gustaf. 1959. Om duvhöken och dess bytesval. Svensk Jakt 97: 237-241.

Lundberg, Stig. 1955. Översikt över Sveriges däggdjurs- och fågelfauna 1954. Sveriges Natur [Årsbok 1955] 46: 178-201.

Lundberg, Stig. 1956. Tallbit. Vår Fågelvärld 15: 64.

Lundberg, Stig. 1956b. Översikt över Sveriges däggdjurs- och fågelfauna 1955. Sveriges Natur [Årsbok 1956] 47: 138-155.

Lundberg, Stig & Tholi Lundqvist. 1955. Dvärgsumphönan (Porzana pusilla) och lilla sumphönan (Porzana parva), några opublicerade fynd i Sverige. Vår Fågelvärld 14: 181-182.

Lundevall, Carl-Fredrik. 1954. Om invandrande fåglar och tillfälliga gäster. Sveriges Natur [Årsbok 1954] 45: 167-194.

Lundevall, Carl-Fredrik. 1960. Om den ryska vråken (Buteo buteo vulpinus) i Uppland samt något om dess flyttningar. Fauna och flora 55: 140-147.

Lundin, Lennart. 1948. Iakttagelser av gräshoppsångare. Vår Fågelvärld 7: 77.

Lundin, Lennart. 1948b. Stenknäck häckande i Uppsala och vid Västerås. Vår Fågelvärld 7: 126.

Lundmark, Ralf. 1995. Svartpannad törnskata - ny för Västmanland. Fåglar i Västmanland 26: 61.

Lundmark, Ralf. 1997. Tuvsnäppan på Högbymaden. Fåglar i Västmanland 28: 145.

Lundmark, Ralf. 1998. Sumpvipan vid Turkiesjön. Fåglar i Västmanland 29: 8-11.

Lundqvist, Göran. 1972. Tippen - fågeleldorado på 50-talet. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 3 [2]: 7-10.

Löf, Per. 1959. Svarthakedopping i Västmanland. Fauna och flora 54: 223-224.

Löfgren, Lars. 1982. Isnäbbade änder i Arbogaån. Fåglar i Västmanland 13: 63-65.

Lönnberg, Einar. 1915. Sveriges ryggradsdjur. II. Fåglarna. Stockholm.

Lönnberg, Einar. 1919. Den tretåiga hackspetten. Fauna och flora 14: 43.

Lönnberg, Einar. 1922. Sparfhök och järpe. Fauna och flora 17: 198-200.

Lönnberg, Einar. 1923. Till kännedomen om ormvråkens (Buteo buteo L.) lefnadssätt. Fauna och flora 18: 174-181.

Lönnberg, Einar. 1923b. Återfunnen ringmärkt gräsand. Fauna och flora 18: 237-238.

Lönnberg, Einar. 1925. Gråhakedoppingen synes stadd i utbredning. Fauna och flora 20: 235.

Lönnberg, Einar. 1925b. Varietet av gräsand, Anas platyrhyncha L. Fauna och flora 20: 94-95.

Lönnberg, Einar. 1926. Några honliga gräsänder, Anas platyrhyncha L., i hanlig dräkt. Fauna och flora 21: 176-181.

Lönnberg, Einar. 1926b. Svenska ringmärkta fåglar återfunna i slutet av år 1925. Fauna och flora 21: 1-6.

Lönnberg, Einar. 1926c. Återfunna ringmärkta fåglar. Fauna och flora 21: 126-129.

Lönnberg, Einar. 1926d. Återfunna ringmärkta fåglar år 1926. IV. Fauna och flora 21: 276-279.

Lönnberg, Einar. 1928. Återfunna ringmärkta fåglar XI. Fauna och flora 23: 61-64.

Lönnberg, Einar. 1929. Einige Bemerkungen über Tringa alpina Linn., besonders mit  Rücksicht auf ihr Vorkommen in Schweden. Journal für Ornithologie 77:155-167.

Lönnberg, Einar. 1930. Ett fynd av Dvärgrördrom, Ixobrychus minutus L. vid Dalälven. Fauna och flora 25: 45-46.

Lönnberg, Einar. 1931. Återfunna ringmärkta fåglar. Fauna och flora 26: 257-264.

Lönnberg, Einar. 1931b. En invasion av smalnäbbade nötkråkan, Nucifraga caryocatactes macrorhyncha Brehm. Fauna och flora 26: 241-250.

Lönnberg, Einar. 1931c. Återfunna ringmärkta fåglar XXV. Fauna och flora 26: 75-81.

Lönnberg, Einar. 1932. Till kännedomen om våra jaktbara fåglars vikt. Svenska Jägareförbundets Tidskrift 70: 355-362.

Lönnberg, Einar. 1932b. Nötkråkinvasionen 1931, några kompletterande uppgifter. Fauna och flora 27: 44-45.

Lönnberg, Einar. 1934. Återfunna ringmärkta fåglar XLIV. Fauna och flora 29: 130-137.

Lönnberg, Einar. 1934b. Återfunna ringmärkta fåglar XLII. Fauna och flora 29: 40-47.

Lönnberg, Einar. 1934c. Återfunna ringmärkta fåglar XLVI. Fauna och flora 29: 263-268.

Lönnberg, Einar. 1935. Återfunna ringmärkta fåglar XLIX. Fauna och flora 30: 129-133.

Lönnberg, Einar. 1935b. Återfunna ringmärkta fåglar XLX. Fauna och flora 30: 180-183.

Lönnberg, Einar. 1936. Ugglevandring. Fauna och flora 31: 130-132.

Lönnberg, Einar. 1936b. Återfunna ringmärkta fåglar LIII. Fauna och flora 31: 57-64.

Lönnberg, Einar. 1937. Återfunna ringmärkta fåglar LVIII. Fauna och flora 32: 25-30.

Lönnberg, Einar. 1937b. Återfunna ringmärkta fåglar LIX. Fauna och flora 32: 130-135.

Lönnberg, Einar. 1940. Kornknarrens nuvarande förekomst i Sverige. Kungliga Svenska Vetenskapsakademiens Skrifter i Naturskyddsärenden, N:r 37. Stockholm.

Lönnberg, Tore. 1923. Morkullans andra kull. Fauna och flora 18: 189.

Lövenhjelm, Carl Gustaf. 1864. Förteckning öfver de Fogelarter, som i Kihls socken af Örebro Län blifvit iakttagna under åren 1836-1863. Öfvers. af K. Vet.-Akad. Förh. 1864. N:o 6.

Löwenhjelm, Carl Gustaf. 1872. Anser brachyrhynchus. Svenska Jägareförbundets Nya Tidskrift 10: 36.

Löwenhielm, Carl Gustaf. 1884. Iakttagelser å törnskator. Svenska Jägareförbundets Nya Tidskrift 22: 121-123.

Löwenhielm, Carl Gustaf. 1896. Emigrerande foglar. Svenska Jägareförbundets Nya Tidskrift 34: 66.

 

M., James. 1910. De allmännast förekommande sommarfåglarnas ankomsttider till Norden. Från Skog och Sjö 3: 182-184.

Magnusson, Per. 1979. Skäggdopping på Köpingsvägen. Informationsblad 4 [1]: 4. Västerås ornitologiska klubb.

Magnusson, Per. 1980. Rördrommens förekomst i Västmanland. Fåglar i Västmanland 11: 57-62.

Malling-Olsen, Klaus. 1995. Några kommentarer till bilderna av Ervallaörnen. Fåglar i Västmanland 26: 10-11.

Malmgren, Ulf. 1982. Västmanlands flora. Stockholm.

Malmstigen, Jan-Erik. 1976. Sångsvanens sträck i v. Västmanland våren 1976. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 7 [2]: 8-10.

Malmstigen, Jan-Erik. 1977. Vadarsträcket vid Österhammarsjön - en inlandslokal i V. Västmanland. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 8: 22-24.

Malmstigen, Jan-Erik. 1979. Sjöinventering i Lindesbergs k:n 1977-78. I: Risberg, L. (Red.). 1:a mellansvenska ornitologkonferensen, 1979. Fåglar i X-län, suppl. 2.

Malmstigen, Jan-Erik. 1979b. Svensk fågelatlas - Västmanland. Meddl. 6. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 10: 8-13.

Malmstigen, Jan-Erik. 1980. Gåshybrid i Finnåkerssjön. Fåglar i Västmanland 11: 86.

Malmstigen, Jan-Erik. 1981. Svensk fågelatlas Västmanland meddel. 8. Fåglar i Västmanland 12: 22-27.

Malmstigen, Jan-Erik. 1982. Fågelrapport från Västmanland-delen i Örebro län 1981. Fåglar i Närke 5: 46-50.

Malmstigen, Jan-Erik. 1985. Vinterströmstarar i Linde kommun 1982-85. Pandion 1: 2-5.

Malmstigen, Jan-Erik. 1986. Sällsynta fåglar i Lindesbergs kommun t.o.m. 1985. Meddelande nr. 3. Frövi fågelklubb.

Malmstigen, Jan-Erik. 1986b. Fåglar vid Österhammar- Finnåkerssjön t o m 1985. Stencil.

Malmstigen, Jan-Erik. 1986c. Strömstareinventeringen 1986. Pandion 2: 9-10.

Malmstigen, Jan-Erik. 1986d. Några vårfåglars ankomst till frövitrakten under 15 år. Pandion 2: 17-18.

Malmstigen, Jan-Erik. 1986e. Sångsvanens förekomst våren 1986. Pandion 2: 45.

Malmstigen, Jan-Erik. 1986f. Ringmärkningen hösten 86. Pandion 2: 64.

Malmstigen, Jan-Erik. 1986g. Hökuggla ringmärkt på Åland funnen i Lindesberg. Pandion 2: 73.

Malmstigen, Jan-Erik. 1987. Tereksnäppa i Rockhammar 30.5.1987. Pandion 3: 45-46.

Malmstigen, Jan-Erik. 1987b. Svensk häckfågelatlas i Västmanland - slutrapport. Fåglar i Västmanland 18: 3-20.

Malmstigen, Jan-Erik. 1987c. Strömstareinventeringen 1987. Pandion 3: 15-17.

Malmstigen, Jan-Erik. 1987d. Ringmärkningen hösten 87. Pandion 3: 83-84.

Malmstigen, Jan-Erik. 1988. Tereksnäppa (Xenus cinereus) ny art för Västmanland. Fåglar i Västmanland 19: 94-95.

Malmstigen, Jan-Erik. 1988b. Taigasångare vid Hagaberg, Frövi 1 okt. 1988. Pandion 4: 84-85.

Malmstigen, Jan-Erik. 1988c. Backsvalan i Lindesbergs kommun. Pandion 4: 72-75.

Malmstigen, Jan-Erik. 1988d. Sällsynta fåglar i Lindesbergs kommun t. o. m. 1987. Meddelande nr 6. Frövi fågelklubb.

Malmstigen, Jan-Erik. 1988e. Strömstareinventeringen 1988. Pandion 4: 19-20.

Malmstigen, Jan-Erik. 1988f. Fåglar på Vagnhäll. Pandion 4: 44-47.

Malmstigen, Jan-Erik. 1989. Forsärla häckade vid Stensta 1989. Pandion 5: 85-86.

Malmstigen, Jan-Erik. 1989b. Hagaberg. Pandion 5: 95-97.

Malmstigen, Jan-Erik. 1990. Inventering av dvärgbeckasin 27 april 1990. Pandion 6: 41-44.

Malmstigen, Jan-Erik. 1991. Inventering av dvärgbeckasin 26 april 1991. Pandion 7: 39-42.

Malmstigen, Jan-Erik. 1994. 10 år med Januariinventeringen. Pandion 10 [3]: 8-11.

Malmstigen, J-E. 1997. Blåkråkan i Vallby - lockade 100-tals ornitologer från hela landet. Fåglar i Västmanland 28: 152-153.

Malmstigen, Jan-Erik & Mats Andersson. 1990. Fågellivet i Lindesbergs sjöar. Fåglar i Västmanland 21: 105-116.

Malmstigen, Jan-Erik & Erik Jansson. 1981. Häckning av svart rödstjärt i Frövi. Fåglar i Västmanland 12: 53-58.

Malmstigen, J.-E. & Mats Andersson. 1995. Om ”Aquila-örnen” på Ervallaängarna. Fåglar i Västmanland 26: 7-8.

Markgren, Gunnar. 1955. En invasion av tallbit (Pinicola enucleator) vintern 1954-55. Vår Fågelvärld 14: 168-177.

Markgren, Gunnar & Lundberg, Stig. 1959. Om tallbit (Pinicola enucleator) och bändelkorsnäbb (Loxia leucoptera) i Sverige under invasionsperioden 1956-57. Vår Fågelvärld 18: 185-205.

Marklund, Einar. 1975. Stora Flyten. Naturförhållanden och naturvärden. Meddelande nr. 18, 1975. Länsstyrelsen i Västmanlands län.

Mellström, Axel. 1943. Det gamla hökboet. Bergslagernas Jägargilles Årsbok 1943: 50-55.

Mentzer, Oscar von. 1925. Två jägarveteraner, far och son. Svenska Jägareförbundets Tidskrift 63: 13-14.

Mikusinski, Grzegorz. 1989. Tjockfot vid Hägernäs 15 juli 1988. Pandion 5: 60.

 

Nagell, Björn. 1963. Invasionen av fjälluggla i Sverige vintern 1961-62. Vår Fågelvärld 22: 77-79.

Nagell, Björn & Ingemar Frycklund. 1965. Invasionen av fjälluggla i södra Skandinavien vintrarna 1960-1963 samt något om artens beteende på övervintringslokalerna. Vår Fågelvärld 24: 26-55.

Nicolin, Roland. 1924. Om fågellivet vid Närkes slättsjöar. Fauna och flora 19: 139-141.

Nilsson, Arvid. 1924. En sothöna på villovägar. Fauna och flora 19: 189.

Nilsson, Göran. 1994. Vinterutfodring av örnar 1993/94. Fåglar i Västmanland 25: 57-58.

Nilsson, Göran. 2002. Vinterutfodring av örnar i Västmanland. Fåglar i Västmanland 33: 18-23.

Nilsson, Johan. 1920. En kungsfiskare. Från jaktmarker och fiskevatten 8: 29.

Nilsson, Leif. 1970. Andfågelräkningar i Sverige januari 1969 och 1970 samt november 1969. Vår Fågelvärld 29: 149-159.

Nilsson, Leif. 1978. Den häckande sjöfågelfaunan i svenska sjörestaureringsobjekt. Vår Fågelvärld 37: 225-240.

Nilsson, Leif. 1997. Changes in number and habitat utilization of wintering Whooper Swans Cygnus cygnus in Sweden 1964-1997. Ornis Svecica 7: 133-142.

Nilsson, Leif. 2011. The migrations of Finnish Bean Geese Anser fabalis in 1978-2011. Ornis Svecica 21: 157-166.

Nilsson, Leif. 2013. Censuses of autumn staging and wintering goose populations in Sweden 1977/1978-2011/2012. Ornis Svecica 23: 3-45.

Nilsson, Leif & Matti K. Pirkola. 1991. Migration pattern of Finnish Bean Geese Anser fabalis. Ornis Svecica 1: 69-80.

Nilsson, Ragnar. 1971. Närke 1970. Vår Fågelvärld 30: 251-253.

Nilsson, Ragnar. 1972. Närke 1971. Vår Fågelvärld 31: 199-201.

Nilsson, Ragnar. 1979. Fågelrapport från Närke 1978. Fåglar i Närke 2 [2]: 1-6.

Nilsson, Ragnar. 1980. Fågelrapport från Närke 1979. Fåglar i Närke 3 [2]: 1-7.

Nilsson, Ragnar. 1981. Fågelrapport från Närke 1980. Fåglar i Närke 4 [2]: 13-20.

Nilsson, Ragnar. 1982. Fågelrapport från Närke 1981. Fåglar i Närke 5: 32-42.

Nilsson, Sven. 1824. Skandinavisk fauna. Lund.

Nilsson, Sven. 1835. Skandinavisk fauna. Foglarna. 2:a uppl. Lund.

Nilsson, Sven. 1858. Skandinavisk fauna. Foglarna. 3:e uppl. Lund.

Nilsson, Sven G. & Ingvar N. Nilsson. 1976. Hur skall naturområden värderas? Exempel från fågellivet i sydsvenska sjöar. Fauna och flora 71: 136-144.

Nordin, Ingvar. 1955. Domherre som häckfågel inne i stad. Fauna och flora 50: 38-39.

Nordin, Ingvar. 1966. Naturen i Kila. I: Kila socken. Del I. Bygd och folk. Kila hembygdsförening.

Nordström, G. 1884. Hemkläckta tjäderhönor. Svenska Jägarförbundets Nya Tidskrift 22: 249-251.

Nordström, Sören. 1970. Lavskrikan. Jaktsignalen 27 [2]: 28.

Nordström, Sören & Hans Avelin. 1963. Bändelkorsnäbb. Vår Fågelvärld 22: 218.

Norevik, Gabriel. 2014. Horned Grebe Podiceps auritus and Red-necked Grebe Podiceps grisegena in Sweden 2011 - results from a national survey. Ornis Svecica 24: 81-98.

Nyblom, E. 1939. Tranornas flyttningsvanor. Fauna och flora 34: 135-136.

Nyhlén, Göte. 1963. Dvärgmås. Vår Fågelvärld 22: 321.

Nyholm, Folke. 1954. Dvärguven för andra gången funnen i Sverige. Vår Fågelvärld 13: 35-36.

 

Ohlsson, B. 1968. Första Turkduvan i Ramnästrakten. Årsskrift 1967: 14-15. Ramnäs naturklubb.

OKE. 1994. Fåglar i Eskilstuna kommun. Eskilstuna.

Olanders, Caja & Staffan Olanders. 1955. Vitkindad gås. Vår Fågelvärld 14: 126.

Oldén, Bertil. 1971. Silkeshäger. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 2 [3]: 4.

Olsen, Klaus Malling. 1995. Några kommentarer till bilderna av Ervallaörnen. Fåglar i Västmanland 26: 10-11.

Olsson, Bertil. 1968. Sällsynta gäster i våra marker. Årsskrift 1967: 32. Ramnäs naturklubb.

Olsson, Gustaf Adolf. 1958. Hälleskogen. I: Walldén, B. & Curry-Lindahl, K. (Red.). Västmanlands natur. Stockholm.

Olsson, Per. 1974. Sädgåsens (Anser fabalis) sträck över Västmanland åren 1970-1974. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 5 [3]: 3-9.

Olsson, Olle & Göte Hansson. 1963. Strandskata. Vår Fågelvärld 22: 213.

Olsson, Viking. 1976. Berguven Bubo bubo i Sverige 1974-1975. Vår Fågelvärld 35: 291-297.

Olsson, Viking. 1980. Förändringar i varfågelns, Lanius excubitor, utbredning i Sverige under de senaste årtiondena. Fauna och flora 75: 247-255.

Otterlind, Gunnar. 1959. Iakttagelser av liten flugsnappare (Muscicapa parva) och rosenfink (Carpodacus erythrinus). Rapporter sammanställda av Gunnar Otterlind. Vår Fågelvärld 18: 49-63.

Otterlind, Gunnar. 1964. Biocidfrågans utveckling. Vår Fågelvärld 23: 143-150.

Otterlind, Gunnar & Ingvar Lennerstedt. 1964. Den svenska fågelfaunan och biocidskadorna. Vår Fågelvärld 23: 363-415.

Ottosson, Ulf., Richard Ottvall, Johan Elmberg, Martin Green, Rolf Gustafsson, Fredrik Haas, Niklas Holmqvist, Åke Lindström, Leif Nilsson, Mikael Svensson, Sören Svensson & Martin Tjernberg. 2012. Fåglarna i Sverige - antal och förekomst. SOF, Halmstad.

 

Persson, A. 1962. Strandskata. Vår Fågelvärld 21: 227.

Persson, A. 1962b. Tretåig hackspett. Vår Fågelvärld 21: 319.

Persson, Arne. 1969. Om ringmärkningar. Årsskrift 1968: 2-3. Ramnäs naturklubb.

Persson, Arne. 1972. Lisjöarna. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 3 [2]: 19-23.

Persson, Gunde. 1997. Större piplärka på Björkskogsnäs. Fåglar i Västmanland 28: 155.

Persson, Gunde. 1998. Envis svarthakedopping. Fåglar i Västmanland 29: 39.

Persson, Per-Åke. 1972. Ett besök vid sjön Spaden. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 3 [3]: 9-10.

Pettersson, Thomas. 1989. Vegetation och fåglar i Barkaröviken. Fåglar i Västmanland 20: 3-12.

Pettersson, Thomas. 1989b. Något om tofsvipans Vanellus vanellus boplatsval i sydöstra Västmanland. Fåglar i Västmanland 20: 43-46.

Pettersson, Thomas. 1990. Västmanländska lokaler av internationell betydelse för svanar, gäss och änder Anatidae. Fåglar i Västmanland 21: 95-102.

Pettersson, Thomas. 1991. Fågelfaunan på Rudö-ängen, Asköviken, våren 1990. Fåglar i Västmanland 22: 21-24.

Pettersson, Thomas. 1992. Holmalandets häckande fågelfauna. Fåglar i Västmanland 23: 3-25.

Pettersson, Thomas. 1992b. Vårrastande simfåglar m.m. i Asköviken 1981-1992. Fåglar i Västmanland 23: 46-52.

Pettersson, Thomas. 1993. Rastande simfåglar m.m. i Asköviken 1993. Fåglar i Västmanland 24: 40-47.

Pettersson, Thomas. 1994. Brunand Aythya ferina i Asköviken. Fåglar i Västmanland 25: 108-115.

Pettersson, Thomas. 1994b. Inventering av häckande fåglar i Askö-Tidöområdet 1992-1993. Fåglar i Västmanland 25: 4-11.

Pettersson, Thomas. 1994c. Rastande simfåglar m.m. i Asköviken 1994. Fåglar i Västmanland 25: 125-134.

Pettersson, Thomas. 1995. Ringmärkningen vid Asköviken 1994. Fåglar i Västmanland 26: 23-31.

Pettersson, Thomas. 1995b. Storskarvshäckning på Flottgrundet i Mälaren. Fåglar i Västmanland 26: 43-44.

Pettersson, Thomas. 1995c. Punkttaxeringarna vid Asköviken 1994. Fåglar i Västmanland 26: 67-71.

Pettersson, Thomas. 1995d. Smalnäbbade nötkråkor i invasion från öster. Fåglar i Västmanland 26: 90-92.

Pettersson, Thomas. 1996. Rastande simfåglar i Asköviken 1995. Fåglar i Västmanland 27: 195-198.

Pettersson, Thomas. 1996b. 19-årig knölsvan på Ängsö. Fåglar i Västmanland 27: 8.

Pettersson, Thomas. 1996c. Havsörn häckar igen! Fåglar i Västmanland 27: 171.

Pettersson, Thomas. 1996d. Punkttaxeringarna vid Asköviken 1995. Fåglar i Västmanland 27: 74-77.

Pettersson, Thomas. 1996e. Ringmärkningen vid Asköviken 1995. Fåglar i Västmanland 27: 184-193.

Pettersson, Thomas. 1997. Bruna kärrhöken inventerad. Fåglar i Västmanland 28: 86-91.

Pettersson, Thomas. 1997b. Rastande våtmarksfåglar i Asköviken 1996. Fåglar i Västmanland 28: 92-95.

Pettersson, Thomas. 1997c. Ringmärkningen vid Asköviken 1996. Fåglar i Västmanland 28: 96-101.

Pettersson, Thomas. 1998. Punkttaxering av fåglar vid Asköviken. Årsrapport 1998. Stencil.

Pettersson, Thomas. 1998b. Mer om sjöorrens flyttning. Fåglar i Västmanland 29: 66-69.

Pettersson, Thomas. 1998c. Skrattmåsen vid Asköviken. Fåglar i Västmanland 29: 88-90.

Pettersson, Thomas. 1999. Rastande simfåglar m. m. i Asköviken. Årsrapport 1999. Stencil.

Pettersson, Thomas. 2001. Rättelser till Fågelrapport för Västmanland 1999. Fåglar i Västmanland 32: 33.

Pettersson, Thomas. 2002. Kungsfiskaren Alcedo atthis (Linné 1758) i Västmanland. Fåglar i Västmanland 33: 116-124.

Pettersson, Thomas. 2002b. Fågelrapport för Västmanland 2001. Fåglar i Västmanland 33: 52-102.

Pettersson, Thomas. 2003. Fjällugglan Nyctea scandiaca (Linné 1758) i Västmanland. Fåglar i Västmanland 34: 18-24.

Pettersson, Thomas. 2003b. Fågelrapport för Västmanland 2002. Fåglar i Västmanland 34: 90-123.

Pettersson, Thomas. 2004. Kornknarren Crex crex (Linné 1758) i Västmanland. Fåglar i Västmanland 35: 4-12.

Pettersson, Thomas. 2013. Mälarens fåglar. Inventering av fågelskär och fiskgjuse 2013. Rapport 2013:22. Länsstyrelsen i Stockholms län.

Pettersson, Thomas & Ralf Lundmark. 2015. Skarvar och fågelskär i Mälaren 2014. Rapport 2015:2. Länsstyrelsen i Stockholms län.

Pettersson, Thomas & Per Magnusson. 1993. Vassfågelprojektet i Asköviken 1991 och 1992. Fåglar i Västmanland 24: 23-27.

Pettersson, Thomas & Christer Svensk. 1994. Vassfågelprojektet i Asköviken. Fåglar i Västmanland 25: 13-28.

Pettersson, Thomas & Roland Thuvander. 1991. Observationer av berglärka Eremophila alpestris i Västmanland. Fåglar i Västmanland 22: 77-81.

Pettersson, Thomas, Martin Green, Karl-Gunnar Källebrink, Göran Pettersson & Roland Thuvander. 1988. Fågelrapport för Västmanland 1987. Fåglar i Västmanland 19: 55-83.

Pettersson, Thomas, Martin Green, Karl-Gunnar Källebrink, Göran Pettersson & Roland Thuvander. 1989. Fågelrapport för Västmanland 1988. Fåglar i Västmanland 20: 47-80.

Pettersson, Thomas, Karl-Gunnar Källebrink, Tommy Lennartsson, Göran Pettersson & Roland Thuvander. 1990. Fågelrapport för Västmanland 1989. Fåglar i Västmanland 21: 51-87.

Pettersson, Thomas, Karl-Gunnar Källebrink, Tommy Lennartsson, Göran Pettersson & Roland Thuvander. 1991. Sällsynta fåglar i Västmanland t.o.m. 1989. Fåglar i Västmanland 22: 3-20.

Pettersson, Thomas, Mats Andersson, Karl-Gunnar Källebrink, Tommy Lennartsson, Göran Pettersson & Roland Thuvander. 1991b. Fågelrapport för Västmanland 1990. Fåglar i Västmanland 22: 91-122.

Pettersson, Thomas, Mats Andersson, Karl-Gunnar Källebrink, Tommy Lennartsson, Jan-Erik Malmstigen & Roland Thuvander. 1992. Fågelrapport för Västmanland 1991. Fåglar i Västmanland 23: 83-112.

Pettersson, Thomas, Mats Andersson, Karl-Gunnar Källebrink, Tommy Lennartsson, Jan-Erik Malmstigen & Roland Thuvander. 1993. Fågelrapport för Västmanland 1992. Fåglar i Västmanland 24: 80-124.

Pettersson, Thomas, Mats Andersson, Karl-Gunnar Källebrink, Jan-Erik Malmstigen & Roland Thuvander. 1994. Fågelrapport för Västmanland 1993. Fåglar i Västmanland 25: 61-100.

Pettersson, Thomas, Markus Rehnberg & Christer Svensk. 1995. Ringmärkningen vid Asköviken 1994. Fåglar i Västmanland 26: 23-31.

Pettersson, Thomas, Mats Andersson, Karl-Gunnar Källebrink, Bernt Larsson, Jan-Erik Malmstigen & Roland Thuvander. 1995b. Fågelrapport för Västmanland 1994. Fåglar i Västmanland 26: 102-139.

Pettersson, Thomas, Jan-Erik Malmstigen, Mats Andersson, Bo Eriksson, Karl-Gunnar Källebrink, Bernt Larsson & Roland Thuvander. 1996. Osäkra rapporter av svartkråka. Fåglar i Västmanland 27: 28-30.

Pettersson, Thomas, Mats Andersson, Karl-Gunnar Källebrink, Bernt Larsson, Jan-Erik Malmstigen & Roland Thuvander. 1996b. Fågelrapport för Västmanland 1995. Fåglar i Västmanland 27: 103-149.

Pettersson, Thomas, Mats Andersson, Tomas Carlsson, Karl-Gunnar Källebrink, Bernt Larsson & Roland Thuvander. 1997. Fågelrapport för Västmanland 1996. Fåglar i Västmanland 28: 116-164.

Pettersson, Thomas, Tomas Carlsson, Karl-Gunnar Källebrink, Per Lindh, Ralf Lundmark & Roland Thuvander. 1998. Fågelrapporten 1997. Fåglar i Västmanland 29: 114-162.

Pettersson, Thomas, Tomas Carlsson, Karl-Gunnar Källebrink, Per Lindh, Ralf Lundmark & Roland Thuvander. 1999. Fågelrapport för Västmanland -98. Fåglar i Västmanland 30 [2]: 8-56.

Pettersson, Thomas, Tomas Carlsson, Karl-Gunnar Källebrink, Per Lindh, Ralf Lundmark & Roland Thuvander. 2000. Fågelrapport för Västmanland 99. Fåglar i Västmanland 31: 94-140.

Pettersson, Thomas, Tomas Carlsson, Per Lindh, Ralf Lundmark & Roland Thuvander. 2001. Fågelrapport för Västmanland 2000. Fåglar i Västmanland 32: 50-100.

 

Rahm, Bertil. 1977. Södra Hörken. Meddelanden 10 [2]: 7-15. Dalarnas ornitologiska förening.

Rahm, Bertil. 1985. Nytt dalarekord. Fåglar i Dalarna 18: 96-97.

Rahm, Bertil. 1989. Vadarsträcket vid Hötjärn, Grängesberg. Fåglar i Dalarna 22: 3-19.

Rahm, Bertil. 1990a. Förstafynd: Sibirisk Tundrapipare. Fåglar i Dalarna 23: 138-140.

Rahm, Bertil. 1990b. Förstafynd: Rödhalsad Snäppa. Fåglar i Dalarna 23: 135-138.

Rahm, Bertil. 1990c. Hötjärn 1989. Fåglar i Dalarna 23: 39-41.

Rahm, Bertil. 1991. Rapport från Hötjärnsområdet. Fåglar i Dalarna 24: 29-41.

Rahm, Bertil. 1992. Årsrapport från Hötjärnsområdet 1991. Fåglar i Dalarna 25: 22-26.

Rahm, Bertil. 1994a. Förstafynd: ”Svarthuvad gulärla”. Fåglar i Dalarna 27: 112.

Rahm, Bertil. 1994b. Förstafynd: Större Piplärka. Fåglar i Dalarna 27: 111.

Rahm, Bertil. 1996. Mongolpipare – ny art för Västmanland. Fåglar i Västmanland 27: 178-179.

Rahm, Bertil. 1997. Mongolpipare fick benen att darra. Fåglar i Dalarna 30: 124-125.

Rahm, Bertil. 1998. Större piplärka i Västmanland. Fåglar i Västmanland 29: 41-42.

Rahm, Bertil. 2001. Tuvsnäppan vid Hötjärn eller ”Vi har ringmärkt en CAMEL!”. Fåglar i Dalarna 34: 30-31.

Rahm, Bertil. 2001b. Ny Västmanlandsart påträffad. Fåglar i Västmanland 32: 114-115.

Rahm, Bertil & Germund Kadin. 1999. Vitgumpsnäppan vid Hötjärn, Grängesberg. Fåglar i Västmanland 30 [3-4]: 13-14.

Rahm, Bertil & Germund Kadin. 2000. Vitgumpsnäppan vid Hötjärn. Fåglar i Dalarna 33: 17-19.

Regnell, Sten. 1981. Häckningsbeståndet av svarthakedopping Podiceps auritus i Sverige. Vår Fågelvärld 40: 13-22.

Rehnberg, Markus. 1995. En mindre sångsvans flyttning - med S12 genom Nordeuropa. Fåglar i Västmanland 26: 4-6.

Rehnberg, Markus. 1997. Mindre sångsvanens uppträdande i Västmanland. Fåglar i Västmanland 28: 28-36.

Rehnberg, Markus. 1998. När doppingen Gösta kom till staden! Fåglar i Västmanland 29: 40.

Rehnberg, Markus. 2000. Dubbeltrastens uppträdande i Västmanland under vinterhalvåret. Fåglar i Västmanland 31: 52-59.

Rehnberg, Markus. 2000b. Hässlösundets och trådarängarnas fågelfauna våren och försommaren 2000. Fåglar i Västmanland 31: 77-79.

Rehnberg, Markus. 2001. ”Dumsnuts”-invasion. Fåglar i Västmanland 32: 28-29.

Rehnberg, Markus. 2003. Innehåller skatans matsedel fladdermus!? Fåglar i Västmanland 34: 28.

Rehnberg, Markus. 2004. Norsk "svartbak" [havstrut] på besök i Västerås! Fåglar i Västmanland 35: 44-45.

Rehnberg, Markus. 2005. Backsvalan för en tynande tillvaro i Västmanland - Resultat från riksinventeringen 2003. Fåglar i Västmanland 36: 56-63.

Rehnberg, Markus. Odat. Dramatisk minskning av antalet häckande backsvalor i västmanländska grustag! Stencil.

Rendahl, Hialmar. 1916. Onormalt uppträdande af flyttfåglar och några fall af öfvervintring från senare år. Fauna och flora 11: 27-41.

Rendahl, Hialmar. 1949. Fågelboken. Sveriges fåglar i ord och bild. 4:e uppl. Stockholm.

Ringström, Torsten. 1919. Häckningsnotiser. Fauna och flora 14: 188-189.

Risberg, Lennart. 1976. Fågelrapport för 1975. Vår Fågelvärld 35: 312-328.

Risberg, Lennart. 1977. Fågelrapport för 1976. Vår Fågelvärld 36: 266-285.

Risberg, Lennart. 1978. Turkduvan Streptopelia decaocto i Sverige 1974-75. Vår Fågelvärld 37: 193-208.

Risberg, Lennart. 1979. Härfågelns Upupa epops förekomst i Sverige 1958-77. Vår Fågelvärld 38: 221-230.

Risberg, Lennart & Paul Axelsson. 1999. Turkduvan i Sverige. Riksinventeringen 1998. Vår Fågelvärld 58 [8]: 6-13.

Risberg, Lennart & Birger Risberg. 1975. Rosenfinken Carpodacus erythrinus i Sverige 1969 och 1974. Vår Fågelvärld 34: 139-151.

Roselli, Carl Richard. 1860. Om fiskar, amfibier och foglar, som finnas uti eller i trakten af Mälaren. Anteckningar till nytta för fiskare, jägare och landtmän, samlade af C. R. R. Stockholm.

Rosenius, Paul. 1926. Sveriges fåglar och fågelbon. Band I. Lund.

Rosenius, Paul. 1927-39. Sveriges fåglar och fågelbon. Band III. Lund.

Rosenius, Paul. 1929. Sveriges fåglar och fågelbon. Band II. Lund.

Rosenius, Paul. 1937. Sveriges fåglar och fågelbon. Band IV. Lund.

Rosenius, Paul. 1942-44. Sveriges fåglar och fågelbon. Band V. Lund.

Rosenius, Paul. 1943-54. Sveriges fåglar och fågelbon. Band VI. Lund.

Rudenvall, Mattias. 1999. Sträck vid Sällingesjön 1999. Fåglar i Västmanland 30 [3-4]: 17-18.

Ryttman, Hans. 1985. Hur många duvhökar Accipiter gentilis häckar i Sverige? Vår Fågelvärld 44: 355-360.

Ryttman, Hans. 1993. Duvhökens Accipiter gentilis överlevnad och skattning av dess populationsutveckling i Sverige. Ornis Svecica 3: 33-42.

Rådberg, Edvard. 1933. Iakttagelser rörande bivråkens häckning. Fauna och flora 28: 275-279.

Rådberg, Edvard. 1933b. Havstrutar, Larus marinus, i insjö långt från havet. Fauna och flora 28: 286.

Rådberg, Edvard. 1933c. Kråkans tilltagsenhet. Fauna och flora 28: 144.

Rådberg, Edvard. 1936. Bidrag till kännedomen om bivråkens häckningsförhållanden. Fauna och flora 31: 206-209.

Rådberg, Edvard. 1939. Ormvråk häckande på marken. Fauna och flora 34: 158-160.

Rådberg, Edvard. 1939b. Ett experiment med en gök. Fauna och flora 34: 157-158.

Rådberg, Edvard. 1943. Bivråken i Bergslagsskogarna. Västmanlands läns jaktvårdsförenings årsskrift 1943: 22-27.

Rådberg, Edvard. 1943b. Bivråken i bergslagsskogarna. Från jaktmarker och fiskevatten 31: 244-249.

Rådberg, Edvard. 1944. Knipan - ett tacksamt jaktvårdsobjekt. Från jaktmarker och fiskevatten 32: 223-227.

 

Sahlin, Sune. 1909. Öfvervintrande flyttfåglar. Fauna och flora 4: 150.

Sandberg, C. V. 1935. Kungsörn i Västmanland. Svenska Jägareförbundets Tidskrift 73: 125.

Sandgren, Leif. 1982. Fågelmyrar i Örebro län. Inventering 1981. Fåglar i Närke 5: 15-31.

Schylström, Jan. 1973. Några observationer kring ett par häckningar av stare. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 4 [3]: 8-15.

Selin, Sven Olov. 1962. Brushane. Vår Fågelvärld 21: 228.

Selin, Sven Olov. 1962b. Dvärgmås. Vår Fågelvärld 21: 229.

Sjögren, Arne. 1970. Rapport från Gussjö-exkursionen den 26 april 1970. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 1 [3]: 2.

Sjögren, Arne. 1971. Min tursjö. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 2 [1]: 11.

Sjögren, Arne. 1972. Västmanland 1970. Vår Fågelvärld 31: 201-203.

Sjörs, Hugo. 1958. Västmanlandsmyrar. I: Walldén, B. & Curry-Lindahl, K. (Red.), s. 84. Västmanlands natur. Stockholm.

Sjöstedt, Erik. 1957. Väringebygden. I: Rosenberg, E. & Curry-Lindahl, K. (Red.). Natur i Närke. Stockholm.

Sjöstedt, Erik. 1958. Väringens sjö och omnejd. I: Walldén, B. & Curry-Lindahl, K. (Red.). Västmanlands natur. Stockholm.

Skoglund, Birgitta. 2003. Fiskelina blev fiskgjusens död. Fåglar i Västmanland 34: 41.

Skoglund, Thomas. 1974. Förteckning över fåglar observerade i Hallstahammars kommun 1973. Stencil. Vulpes [Hallstahammars skolors biologiska förening].

Skoglund, Thomas. 1974b. Återfynd av ringmärkta kanadagäss. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 5 [3]: 9.

Skoglund, Thomas. 1975. Förteckning över fåglar observerade vid Asköviken 1974. Stencil. Västerås ornitologiska klubb.

Skoglund, Thomas. 1976. Förteckning över fåglar observerade vid Asköviken 1975. Stencil. Västerås ornitologiska klubb.

Skoglund, Thomas. 1977. Inventeringen av havsörn i västra Mälaren. Informationsblad 2 [1]: 5-6. Västerås ornitologiska klubb.

Skoglund, Thomas. 1977b. Fågelrapporter: oktober-december 1977. Informationsblad 2 [4]: 4-5. Västerås ornitologiska klubb.

Skoglund, Thomas. 1977c. Återfynd av halsringmärkt knölsvan. Informationsblad 2 [4]: 6. Västerås ornitologiska klubb.

Skoglund, Thomas. 1978. Fågelrapporter: juli-september 1978. Informationsblad 3 [3]: 5-6. Västerås ornitologiska klubb.

Skoglund, Thomas. 1978b. Fågelrapporter: 1.10-17.12 1978. Informationsblad 3 [4]: 5-6. Västerås ornitologiska klubb.

Skoglund, Thomas. 1979. Förekomsten av rovfåglar vid Asköviken 1966-75. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 10: 59-66.

Skoglund, Thomas. 1980. Fågelfaunan i Ängsöarkipelagen samt Vedby-Sundängenområdet. Länsstyrelsen i Västmanlands län 1980: 28.

Skoglund, Thomas. 1981. Häckfågelfaunan på Gräggen och St. Jungfrun 1981. Informationsblad 6: 64-67. Västerås ornitologiska klubb.

Skoglund, Thomas. 1983. Inventering av häckande fåglar i Askö-Tidöområdet. Fåglar i Västmanland 14: 78-86.

Skoglund, Thomas. 1983b. Häckfågelfaunan i Askö-Tidöområdet 1982. Länsstyrelsen i Västmanlands län 1983: 2.

Skoglund, Thomas. 1985. Fiskätande fågelarters förekomst i Västmanlands län. Länsstyrelsen i Västmanlands län 1985: 5.

Skoglund, Thomas. 1985b. Mänskliga störningars betydelse för fiskgjusens (Pandion haliaetus) häckningsresultat i Ängsöarkipelagen. Informationsblad 10: 91-101. Västerås ornitologiska klubb.

Skoglund, Thomas. 1987. Sydnäktergal - ny art för Västmanland. Fåglar i Västmanland 18: 26.

Skyllberg, Ulf. 2015. Numbers of Taiga Bean Geese Anser f. fabalis utilizing the western and central flyways through Sweden during springtime 2007-2015. Ornis Svecica 25: 153-165.

SOF. 1948. Förteckning över Sveriges fåglar. Stockholm.

SOF. 1962. Förteckning över Sveriges fåglar. 5:e uppl. Stockholm.

SOF. 1970. Förteckning över Sveriges fåglar. 6:e uppl. Stockholm.

SOF. 1990. Sveriges fåglar. 2:a uppl. Stockholm.

SOF. 2002. Sveriges fåglar. 3:e uppl. Stockholm.

Sondell, Jan. 1960. Fågelrapport från Närke 1959. Vår Fågelvärld 19: 328-332.

Sten, Sabine & Maria Vretemark. 1996. Djurbenen från kvarteret Klaudia. In: (Bergquist, Ulla). Klaudia. Arkeologisk undersökning av kvarteret Klaudia, Västerås, Västmanland. UV Uppsala. Rapport 1996:50, s. 57-75.

Stolt, Bengt-Olov. 1972. Om nattskärrans Caprimulgus europaeus förekomst i Sverige 1970. Vår Fågelvärld 31: 111-116.

Stolt, Bengt-Olov. 1997. The Ortolan Bunting Emberiza hortulana L. in Sweden – migration and abundance. I: Bernd von Bülow (Red.). II. Ortolan-Symposium Westfalen 1996, s. 101-111.

Strandell, Erik. 1958. Naturen i Köpingstrakten. I: Walldén, B. & Curry-Lindahl, K. (Red.). Västmanlands natur. Stockholm.

Ström, Israel Adolf af. 1839. Svenska foglarna, uppställde i systematisk ordning, med namn och korta kännemärken, till vägledning för nybegynnare i ornithologiens studium, och ett repertorium för jägare och jagtälskare, jemte 9 planscher, innefattande 83 näbbformer för slägtenas igen­kännande; ritade och graverade af W. v. Wright. Stockholm.

Strömberg, Gunnar. 1964. Svarttärnans (Chlidonias nigra) sträck i Östersjöområdet 1960. Vår Fågelvärld 23:256-265.

Ståhle, Lennart. 1962. Observationer i Västeråstrakten. Fältbiologen 15 [4]: 27.

Stuxberg, Anton. 1889. Nya fynd af kortnäbbad gås (Anser brachyrhynchus Baill.) i Sverige. KVAÖ 1889: 209-210.

Sundevall, Carl Jacob. 1842. Anteckningar till Skandinaviens Ornithologi. Kungliga Svenska Vetenskapsakademiens Handlingar 1840: 31-61.

Sundevall, Carl Jacob. 1856-62. Svenska foglarna. Band 1. Stockholm.

Sundevall, Carl Jacob & Kinberg, Johan Gustaf Hjalmar. 1856-86. Svenska foglarna. Stockholm.

Sundquist, Arne. 1970. Norsa. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 1 [4]: 3.

Sundström, Carl Rudolf. 1868. Bidrag till kännedomen af Örebro läns vertebratfauna. Akademisk afhandling. Upsala.

Sundström, Carl Rudolf. 1888. Mitteilungen des ornithologischen Komitées der Königlichen Schwedischen Akademie der Wissenschaften. KVAB, band 14, avdelning IV (zoologi).

Sundström, Carl Rudolf. 1890. Mitteilungen des ornithologischen Komitées der Königlichen Schwedischen Akademie der Wissenschaften. KVAB, band 16, avdelning IV (zoologi).

Sundström, Carl Rudolf. 1892. Mitteilungen des ornithologischen Komitées der Königlichen Schwedischen Akademie der Wissenschaften. KVAB, band 17, avdelning IV (zoologi).

Svensk, Christer, Holger Johansson & Lars Karlsson. 1964. Fågelfaunan vid Asköviken 1961-1963. Stencil.

Svensson, Lars. 1976. Sällsynta fåglar i Sverige 1975. Vår Fågelvärld 35: 328-334.

Svensson, Sören. 1976. Hägerns Ardea cinerea utbredning och antal i Sverige 1972. Vår Fågelvärld 35: 26-35.

Svensson, Sören. 1978. Förenklad revirkarteringsmetod för inventering av fåglar på myrar och mossar. Vår Fågelvärld 37: 9-18.

Svensson, Sören. 1979. Svensk fågelatlas 1974-1978; halvtidsrapport. Vår Fågelvärld 38: 114-123.

Svensson, Sören, Mikael Svensson & Martin Tjernberg. 1999. Svensk fågelatlas. Vår Fågelvärld, supplement 31. Stockholm.

Svärdson, Gunnar. 1939. Till kännedomen om kråkans (Corvus cornix) flyttning. Fauna och flora 34: 241-253.

Svärdson, Gunnar. 1944. Vaktelns förekomst i Sverige. Vår Fågelvärld 3: 1-32.

Svärdson, G. 1944b. Meddelanden [jorduggla]. Vår Fågelvärld 3: 78.

Svärdson, Gunnar. 1947. Grönsångarens (Phylloscopus sibilatrix Bechst.) vårflyttning över Danmark och Skandinavien. Vår Fågelvärld 6: 1-28.

Svärdson, Gunnar & Sigfrid Durango. 1950-51. Svenska djur. Fåglarna. Stockholm.

Swanberg, P. O. 1938. Iakttagelser av sällsynta fåglar. Nötkråka, flodsångare, brednäbbad simsnäppa och mindre sångsvan. Fauna och flora 33: 241-246.

Swenson, Jon E. 1989. Jerpeundersøkelsen på Grimsö forskningsstation. Pandion 5: 2-4.

Swenson, Jon. 1989b. Jerpas paringssystem: er den virkelig monogam? Pandion 5: 77-79.

Swenson, Jon. 1991. Jerpeparet - et forhold basert på frykt, ikke kjærlighet. Pandion 7: 14-17.

Sylvén, Magnus. 1975. Förekomst av större skrikörn Aquila clanga och mindre skrikörn A. pomarina i Sverige. Vår Fågelvärld 34: 27-36.

Södergren, Rikard. 1988. Rapphönsinventering. Jaktsignalen 45 [2]: 4-6.

Söderström, Åke. 1957. Gravand (Tadorna tadorna) iakttagen vid Kungsör. Vår Fågelvärld 16: 219.

 

Tannlund, Ulf. 1924. En kvarbliven sommargäst. Från jaktmarker och fiskevatten 12: 32.

Tannlund, Ulf. 1926. Häpnadsväckande råhet. Svenska Jägareförbundets Tidskrift 64: 319.

Tarras-Wahlberg, Nils. 1960. Knölsvanen (Cygnus olor) i Närke 1959. Vår Fågelvärld 19: 227-235.

Tegin, Johnny. 1993. Tretåig mås. Pandion 9: 20.

Tenow, Olle. 1951. Stenfalk. Vår Fågelvärld 10: 185.

Tenow, Olle. 1952. Havsörn. Vår Fågelvärld 11: 131.

Tenow, Olle. 1952b. Vinterhämpling. Vår Fågelvärld 11: 131.

Tenow, Olle, Torbjörn Fagerström & Lars Wallin. 2008. Epimeletic behaviour in airborne Common Swifts Apus apus: do adults support young in flight? Ornis Svecica 18: 96-107.

Tenow, Olle, Torbjörn Fagerström & Cris Luengo. 2009. Indication of an interspecies "spill-over" reaction in Common Swift Apus apus. Ornis Svecica 19: 233-236.

Tenow, Ragnar. 1932. Gräshoppsångaren, Locustella naevia, iakttagen vid Västerås. Fauna och flora 27: 38-40.

Tenow, Ragnar. 1933. Fågelnotiser från Västeråstrakten. Fauna och flora 28: 94.

Thomasson, K. 1947. Något om pilgrimsfalkens boplatsval. Vår Fågelvärld 6: 72-81.

Thorssén, C. A. 1866. Från Ramnäs jemte angränsande socknar i Westmanland. Svenska Jägarförbundets Nya Tidskrift 4: 43-44.

Thunberg, C. P. 1823. Illustratio Animalium Sveciæ Rariorum. Uppsala.

Tibbling, Gunnar. 1957. Vaktel. Vår Fågelvärld 16: 309.

Timm, P. A. 1866. Från Norbergs bergslag i Westmanland. Svenska Jägarförbundets Nya Tidskrift 4: 44-45.

Timm, P. A. 1867. Norbergs Bergslag i Westmanland. Svenska Jägarförbundets Nya Tidskrift 5: 113.

Timm, P. A. 1868. Några ord om vissa fångningsmedel jemte några notiser. Svenska Jägarförbundets Nya Tidskrift 6: 214-220.

Timm, P. A. 1868b. Westmanland, Norbergs Bergslag. Svenska Jägarförbundets Nya Tidskrift 6: 125.

Timm, P. A. 1869. Westmanland, Norbergs bergslag. Svenska Jägarförbundets Nya Tidskrift 7: 55.

Timm, P. A. 1870. Westmanland, Norbergs Bergslag. Svenska Jägarförbundets Nya Tidskrift 8: 13.

Timm, P. A. 1871. Vestmanland, Norbergs bergslag. Svenska Jägarförbundets Nya Tidskrift 9: 49.

Tjernberg, Martin. 1996. Upplands fågelfauna. Kapitel 9. I: Fredriksson, Rickard & Martin Tjernberg. (Red.). Upplands fåglar - fåglar, människor och landskap genom 300 år. Fåglar i Uppland, supplement 2. Uppsala.

Tjäder, Gustaf. 1921. Tidig kläckning. Svenska Jägareförbundets Tidskrift 59: 190.

Tucker, Graham M. & Melanie F. Heath. 1994. Birds in Europe: their conservation status. Cambridge, U. K.: BirdLife International (BirdLife Conservation Series no. 3).

Tyrberg, Tommy. 1985. Ortnamn och fåglar i Östergötland - en faunahistorisk studie. Vår Fågelvärld 44: 207-222.

Tyrberg, Tommy. 1993. Förstafynd - en historik över förstafynd av fåglar i Sverige. Vår Fågelvärld 52 [1]: 14-28.

Tyrberg, Tommy. 1996. Svenska fåglars namn. Ursprung, historia och innebörd. Vår Fågelvärld, Suppl. 24.

 

Uhr, Lisbeth. 1983. Rosenstare i Nora. Fåglar i Västmanland 14: 34-35.

Ulander, Åke. 1958. Onormaliteter våren och sommaren 1956, några anteckningar från södra Bergslagen. Vår Fågelvärld 17: 53-56.

Ulander, Åke. 1960. Rosenfink. Vår Fågelvärld 19: 354.

Ulfstrand, Staffan. 1970. Ormvråkens Buteo buteo, sparvhökens Accipiter nisus och blåhökens Circus cyaneus förekomst i Sverige vintern 1969/70. Vår Fågelvärld 29: 270-274.

Urby, Lennart. 2012. Pilgrimsfalkar på stan. Fåglar i Västmanland 43 [4]: 18-21.

 

Waara, Roland & Sören Larsson. 1996. Purpurhägrarna vid Gnien. Fåglar i Västmanland 27: 108-109.

Wahlberg, Tage. 1993. Kunskapen om fåglar. Alla häckande arter i Sverige. Laholm.

Wahlstedt, Jens. 1955. Några fågelnotiser från Västmanland. Vår Fågelvärld 14: 50-51.

Wahlstedt, Jens. 1955b. Vinterfåglar i Mälardalen 1950-55. Fauna och flora 50: 66-73.

Wahlstedt, Jens. 1956. Om slagugglan i Västmanland. Vår Fågelvärld 15: 131-132.

Wahlstedt, Jens. 1959. Ugglornas spelvanor. Fauna och flora 54: 81-112.

Wahlstedt, Jens. 1968. Skrikörn (Aquila clanga/pomarina) ny för Västmanland. Vår Fågelvärld 27: 348-349.

Wahlstedt, Jens. 2004. Ångsjön Några besök på 1950-talet. Fåglar i Västmanland 35: 31-35.

Wahlström, Sten. 1968. De hemlighetsfulla sumphönsen. Fauna och flora 63: 226-241.

Walldén, Bertil. 1955. Västeråstraktens växt- och djurliv. Västerås.

Walldén, Bertil. 1958. Ängsö och dess tusende nöjen. I: Walldén, B. & Curry-Lindahl, K. (Red.). Västmanlands natur. Stockholm.

Walldén, Bertil. 1961. Misteln vid dess nordgräns. Svensk Botanisk Tidskrift 55: 428-549.

Walldén, Bertil. 1972. Den gamle storspoven. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 3 [1]: 10-11.

Walldén, Bertil & Kai Curry-Lindahl. (Red.). 1958. Västmanlands natur. Stockholm.

Wallin, Bo. 1970. Ladugårdssjön. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 1 [4]: 14-15.

Wallmo, Leo. 1868. [Tjäderfogeln]. Svenska Jägarförbundets Nya Tidskrift 6: 248-249.

Wallström, Lars. 1991. Svan och gåsräkning 1990. Fåglar i Dalarna 24: 108-117.

Wedérus, Harald. 1951. Fågelnotiser från Surahammarstrakten. Vår Fågelvärld 10: 36-38.

Wedérus, Harald. 1958. Fågelglimtar från bruksbygden kring Hallstahammar och Surahammar. I: Walldén, Bertil & Kai Curry-Lindahl. (Red.). Västmanlands natur. Stockholm.

Wedérus, Harald. 1971. Ringmärkningsfynd i Surahammar under 1970. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 2 [1]: 11.

Wedérus, Harald. 1972. Vågsjön och dess innebyggare. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 3 [2]: 24-25.

Wedérus, Harald. 1972b. Bortom vardagen - stämningsbilder från Vålsjöarna. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 3 [2]: 15-17.

Welinder, S. 1977. The mesolithic stone age of eastern middle Sweden. Antikvariskt Arkiv 65. Stockholm.

Vesanen, Mikael. 1977. Kajor (Corvus monedula) utnyttjande gräsholme i Gorgen som övernattningsplats. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 8: 68.

Wester, Sivert. 1986. Ur farfars almanackor 1878-1931. Fåglar i Dalarna 19: 7-11.

Vestergren, Greta. 1938. Återfunna ringmärkta fåglar IV. Fauna och flora 33: 125-126.

Westerlund, Carl Agardh. 1878-1905. Skandinaviska foglarnes fortplantningshistoria. Lund.

Westman, Erik. 2015. En historisk händelse i Västmanlands fågelvärld. Fåglar i Västmanland 46[2-3]: 12-13.

Widbeck, Edvard. 1904. Bergfinken (Fringilla Montifringilla L.) häckande i Bergslagen. Svenska Jägareförbundet Nya Tidskrift 42: 290-291.

Widén, Per. 1983. Flyttningsmönster hos duvhök. Viltnytt 18: 11-16.

Widén, Per. 1989. The hunting habitats of Goshawks Accipiter gentilis in boreal forests of central Sweden. Ibis 131: 205-231.

Wiklund, Yngve. 2002. Ormörn. Ny Västmanlandsart påträffad. Fåglar i Västmanland 33: 126.

Wilhelmsson, Hans. 1999. Blåhökar övernattande i flock. Fåglar i Västmanland 30: 8.

Wilhelmsson, Hans. 2000. Sjölundamaden – en rik våtmark. Fåglar i Västmanland 31: 4-7.

Wilhelmsson, Jan. 1989. Fåglar i sydöstra Lindesberg. Pandion 5: 36-39.

Wiman, C. 1943. Lavskrika skjuten i trakten av Kristinehamn. Vår Fågelvärld 2: 94-95.

Virking, Jan & Thomas Skoglund. 1977. Storspoven Numenius arquata i Västerås kommun 1977. Informationsblad 2 [3]: 1-2. Västerås ornitologiska klubb.

Wollert, Carl & Reinhold Ekelund. 1896. Svenska Jägarförbundets Afdelning i Östra Westmanland. Svenska Jägarförbundets Nya Tidskrift 34: 213-214.

Wrangel, F. U. 1886. Anteckningar om Rytterns socken. Stockholm.

Wrenne, Hans. 1961. Gräshoppsångare. Vår Fågelvärld 20: 349.

Vretlind, E. 1910. Svalornas ankomst 1910. Fauna och flora 5: 285.

 

Åkeby, Staffan. 1994. Större skrikörn vid Ölmbrotorp och Dylta i Närke samt vid Ervallaängarna i Västmanland. Fåglar i Närke 17: 94-96.

Ålind, Per. 1970. Observation av vitögd dykand, Aythya nyroca, den 7 april 1970 vid Västanfors kyrka, Fagersta stad. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 1 [3]: 4.

Ålind, Per & Torbjörn Jansson. 1971. Strömstarens förekomst i Västmanland vintern 1969/70. Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening 2 [1]: 6-8.

Åkerberg, Ingrid. 1993. Skogarnas lärka – trädlärkan. Naturklubbsnytt 5 [3]: 11-14.

Åström, Gustav & Bengt-Olov Stolt. 1993. Regional song dialects of the Ortolan Bunting Emberiza hortulana L. in Sweden. Ornis Svecica 3: 1-10.

 

Öhlin, Birgitta & Stig Hellgren. 1953. Sveriges fågelvärld under 1952. Sveriges Natur [tidskrift] 44: 47-63.

Österlöf, Bo. 1945. Gladans (Milvus milvus L.) förekomst i Sverige. Vår Fågelvärld 4: 101-136.

Österlöf, Sten. 1973. Fiskgjusen Pandion haliaetus i Sverige 1971. Vår Fågelvärld 32: 100-106.

Östervall, Inga. 1983. Stare försökte överta gröngölings bohål. Fåglar i Västmanland 14: 35.